Elinikäisen ohjauksen verkkolehden uutiskirjeen header
Lue nyt Elo-verkkolehdestä:

Kohtaamisia ja pohdintoja työelämäyhteistyön areenoilta

Kuvitusta Kohtaamisia-kolumniin

Ammattitaito rakentuu elinikäisessä prosessissa ja kohtaamisissa. Ammatillisen opettajan työ painottuu yhä enemmän osaamisen ja urapolkujen ohjaamiseen työelämässä ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Henkilöstön osaamisen ja oppimisen kehittämistä tukeva ohjaus on avainasemassa yritysten kilpailukyvyn kannalta. Muun muassa tällaisten kehityspiirteiden vahvistumista opettajan työnkuvassa pohtii artikkelissaan ammatillisena opettajankouluttajana toimiva Ritva Nurminen.
 

”Pitäisi olla oma ohjaaja joka luotsaa hetken, kulkee rinnalla ja tukee kokonaisvaltaisesti”

Kuvitusta ohjauksen asiakascasejuttuun

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opettajina toimivat Hannele Torvinen ja Ritva Nurminen tarkastelevat artikkelissaan ohjaukseen ja urasuunnitteluun liittyviä kysymyksiä ohjauksen ”asiakascasen”, asiakkaan omien kokemusten kautta. Ovatko ohjauksen toimintamallit edelleen liian toimenpidekeskeisiä? Millainen voisi olla ”oma ohjaaja”? Ja mitä ohjauksesta ajattelee hyvästä koulutuksesta ja monipuolisesta työkokemuksesta huolimatta työnsä menettänyt ja pitkittyneen työttömyyden kohdannut henkilö?


Työelämälähtöisyys Uusi ura opettajana -projektin ammatillisessa opettajankoulutuksessa

Kuva Uusi ura opettajana -projektin koulutuksesta

Joidenkin keskisuomalaisten teknologiayritysten uudelleenorganisointi- ja säästötoimet jättivät korkeasti koulutettuja ja kokeneita ammattilaisia työttömiksi viime vuosikymmenellä. Tähän haasteeseen vastaamaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu toteutti vuosina 2009–2012 Uusi ura opettajana -projektin, jonka järjestämässä koulutuksessa 40 työttömällä tai työttömyyden uhkaamalla oli mahdollisuus hankkia ammatillisen opettajan pätevyys. Työelämälähtöisyys asetettiin projektissa tärkeäksi koulutukselliseksi periaatteeksi. Artikkelissa kirjoittajat, Ritva Nurminen ja Sirpa Laitinen-Väänänen, analysoivat kouluttajien ja koulutuksessa olleiden opettajaopiskelijoiden kokemuksia työelämälähtöisyyden toteutumisesta.
 

Villa Guidance - Elämää ohjaustalossa

Kuva Villa Guidance -ohjaustalosta

KM Riitta Virtanen kuvaa artikkelissaan monipuolisen ohjauskeskustelun vaiheita kuljettamalla lukijaa Villa Guidance -ohjaustalossa. Asiakkaat kohdataan avoimesti valoisalla lasikuistilla, aito kohtaaminen luo pohjan tulevalle ohjauskeskustelulle. Kyökin pöydän ääressä keskustellaan asiakkaan tilanteesta muistaen, että asiakas on aina pääroolissa. Tuvan sohvalla asiakkaan kanssa keskustellen rakennetaan toimiva kokonaisuus ja sovitaan jatkosta. Villa Guidancen asiakkaina on henkilöitä, jotka tarvitsevat tukea niin opiskelun suunnitteluun, opiskelutaitojen kehittämiseen, urasuunnitteluun kuin elämänhallintaan. Astu peremmälle Villa Guidanceen!


VOKES - Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus

Kuva VOKESin kevätseminaarista

Vuonna 2006 perustettu VOKES - Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus kokoaa yhteen ohjauksen ja urasuunnittelun ammattilaisia kehittämään urasuunnittelun sekä elinikäisen ohjauksen palveluja. Verkostomaisesti organisoituneen ohjausalan osaamiskeskuksen tavoitteina ovat muun muassa nuorten ja aikuisten ohjauspalvelujen tehostaminen ja ohjauspalvelujen kehittämistä tukevien järjestelmien vahvistaminen. Kirsi Syynimaan (eVOKES-koordinaattori) kirjoittamasta artikkelista voit lukea lisää VOKESista, sen toiminnasta ja tulevaisuudesta.


Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo käsittelee elinikäisen ohjauksen teemoja ja toimii keskustelufoorumina aiheeseen liittyvissä kysymyksissä. Verkkojulkaisua tuottaa Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Yhteistyössä ovat mukana Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus VOKES sekä Opin ovi -projektit. Tervetuloa lukijaksi - ja kirjoittajaksi!
verkkolehdet.jamk.fi/elo
Copyright © 2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, All rights reserved.


Email Marketing Powered by Mailchimp