Copy
Koordinaatioprojektin kuulumisia reissuilta ja konttorilta

Kalenteri

10.6. Yhteinen kehittämispäivä (LAITURI, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti), Vaajakoski

Kesälomat:
23.6.-8.8. Auli
7.7.-8.8. Anna-Kaisa
14.7.-8.8. Jaakko
23.6., 4.7.-3.8. Krista
Vkot 25-32 Verkostovalmentajat

 

18/2014

Opin ovista kerrottiin Honolulussa

Ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtorit Kirsti Vänskä ja Helena Anttila osallistuivat Asia Pacific Career Development Associationin (APCDA) järjestämään  "Celebrating Innovative Career Services in the Asia Pacific Region" -konferensiin  Havaijilla, Honolulussa 19.-22.5.2014.

“Esityksemme oli nimeltään It was all worth it!  - Reviewing counsellor competences in facilitating international degree students in Finland to understand the meanings of their foreign studies. Näytimme n. 30 sessioomme osallistuneelle Opin ovi -videon ja käänsimme projektin nimeksi Open Doors", kertoo Kirsti Vänskä.

”Odottakaa vaan lataustulvaa sivuillenne, olivat sen verran kiinnostuneita tuosta systeemistä”, jatkaa Vänskä.

Videolinkki tulee myös konferenssin verkkosivuille kesän aikana. http://asiapacificcda.org/ 

KOLA -ohjausryhmä koolla 2.6.

Aikuisohjauksen koordinaatio- ja LAITURI -projektien (KOLA) ohjausryhmän kokouksessa Tampereella olivat aiheina loppuvuoden 2014 toiminnan painopisteet. Koordinaatioprojekti keskittyy loppusuorallaan Opin ovi -tilannekatsauskäyntien raportointiin, kehittämisohjelman loppujulkaisuun ja opinovi.fi -verkkosivujen vakiinnuttamiseen.  Opin ovi -verkostoa tuetaan vielä muutamalla verkostovalmennuksella ja Opin ovi -klinikalla. Opin ovi- ja Elo -verkkolehden uutiskirjeet ilmestyvät normaaliin tapaan aina vuoden loppuun saakka. Elo-verkkolehden toimitustyötä jatkaa JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu projektin jälkeen 2015, ja opinovi.fi säilyy vuoteen 2020 saakka. Projektin talous on kunnossa ja määrälliset tavoitteet saavutettu.

 

OpinTori-palvelu ja Opastin.fi palvelevat aikuisia Pohjanmaalla

Pohjanmaan Opin ovien tilannekatsaus tehtiin 4.6.14 Kokkolassa. Keski-Pohjanmaan ELY-alueeseen kuuluvat niin Pohjanmaan kuin Keski-Pohjanmaan seudun elinikäisen ohjauksen verkostot. Näillä alueilla toimi yhteensä 5 eri Opin ovi -projektia, joista yksi on valtakunnan tasolla toiminut EDU-vuxen. Molemmilla alueilla on niin ikään omat ELO-ryhmät.

Vaasan seudulla käynnistetty OpinTori-ohjauspalvelu TE-toimiston yhteydessä on jatkanut toimintaansa projektien jälkeen, ja alueen verkosto toimii elävänä. Keski-Pohjanmaan alueella verkostoyhteistyönä rakennettu Opastin-palvelu koetaan merkittävimmäksi tulokseksi. Palvelussa on asiakkaalle suunnatun verkkosivuston lisäksi myös ohjaajien intra, jonka välityksellä tiedot vaihtuvat ja asiakas saa ohjausta yhden luukun periaatteella. Pohjanmaan tilannekatsauskäynnin osallistujat näkivät, että toiminta on jatkunut projektien jälkeenkin ja alueen palvelut ovat nykyään toimivia ja helposti löydettävissä. Lisää asiaa Pohjanmaan tilannekatsauskäynniltä elokuun uutiskirjeessä. 

Varsinais-Suomen Opin ovet kuvattiin videolle

Jaakko kävi 4.6. Turussa ikuistamassa videolle AIKUISOPISKELUN OPINOVI VARSINAIS-SUOMESSA- ja EDU-VUXEN Åboland -projektien sekä Turun TE-toimistossa sijaitsevan Opin ovi -palvelupisteen esittelyt. Esittelyvideot ilmestyvät Opin ovi -kanavalle kesän aikana, ja Varsinais-Suomen tilannekatsauskäynnistä on luvassa asiaa elokuun uutiskirjeessä. Sitä odotellessa AIKUISOPISKELUN OPINOVEN lopputunnelmiin voi tutustua toukokuun uutiskirjeen jutusta
 
 

Valtakunnallisessa ELO-ryhmässä keskusteltiin mm. Ohjaamomallista

Valtakunnallinen ELO-ryhmä kokoontui 6.6 Helsingissä, johon koordinaatioprojektista osallistui Auli. Kokouslistalla oli mm. uuden rakennerahastokauden 2014–2020 valmistelutilanne, ELY-keskusten ja alueellisten ELO-ryhmien strategiat ja toimintasuunnitelmat ja elinikäisen ohjauksen laadunvarmistaminen.

Eniten kokouksessa puhutti tulevan rakennerahastokauden Ohjaamomalli ja nettiohjaus. Yksikön päällikkö Marja Pudas Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoi, että kehittämisohjelman valtakunnallisen koordinointiprojekti projektipäällikön paikka tulee hakuun kesäkuussa. Sen jälkeen tulevat hakuun alueelliset ohjaamot. Ohjaamomallin kehittämisestä nousi useita pohdittavia asioita mm. miten tulee huomioida oppivelvollisuusiän pidentyminen, opiskelijahuoltolain uudistuminen tai koulutusjärjestelmien ja niiden rahoituksen uudistuminen. Kokouksessa nostettiin myös huoli aikuisväestön tarpeesta ohjaamopalveluihin.

 

 

Seuraava viikkotiedote ilmestyy viikolla 25! 


Inspiraatiorikasta työviikkoa!
 

Copyright © 2014 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp