Copy
Taas on puuhailtu kaikenlaista ja uusia kujeita suunnitellaan.

Kalenteri

4.12.
Kaakon Elo-foorumin verkostovalmennus (Hannele, Arja)

5.12.
AOKK:n TKI-kokous (kaikki)

33/2013

Lapissa vahva luottamus verkostoyhteistyöhön

Menestyjäksi Lapissa -projektin päätöstilaisuus pidettiin viime viikon maanantaina Rovaniemellä. Ennakointikoordinaattori Päivi Holopainen esitteli seminaariväelle TNO-toiminnan ennakointia ja heikkoja signaaleja ja Lapin ELY-keskuksen sivistystoimen päällikkö Kauko Kunnari puhui elinikäisen ohjauksen strategisista tavoitteista sekä askelmerkeistä eteenpäin. Lisäksi projektipäällikkö Arja Taavetti ja Niina Tikkanen haastattelivat alueryhmien toimijoita yhteisistä onnistumisista ja hyvistä kokemuksista.

Koordinaatioprojektin puolesta seminaariin osallistui verkostovalmentaja Hannele Torvinen ja hän myös piti seminaarissa oman kommenttipuheenvuoron. Hannele totesi kuunnelleensa ihmisten tuntemuksia ja kokemuksia seminaarin aikana ja huomanneensa alueella vahvan luottamuksen ja varmuuden ohjauksen merkityksen, tarkoituksen ja verkostoyhteistyön tuoman tuen suhteen. Seminaarin materiaalit löytyvät täältä: http://bit.ly/1eOBngs. Tutustu myös Lapin TNO-palveluiden sivuihin osoitteessa www.lapintno.fi.

Kiihdytyskaista -projektit joustavoittivat opintopolkuja

Anna-Kaisa osallistui Turvallisia kiihdytyksiä opintopoluilla -seminaariin 26.11. Jyväskylässä. Tilaisuus kokosi Kiihdytyskaista 2 -projektin tuloksia. Kiihdytyskaista-toiminnassa on kehitetty ja kokeiltu erilaisia toimintatapoja, joilla opintopoluista voidaan tehdä joustavampia. Mieleen jäivät esim. opintojen hyväksiluvun käytännöt, kurkistuskurssit toisen asteen ja AMK:n opintoihin sekä koululaisille suunnatut yliopiston pelikurssit. Lisätietoja: http://verkkolehdet.jamk.fi/kiihdytyskaista/

Kuopiossa esillä elinikäinen ohjaus ja osaamisen tunnistaminen

Koordinaatioprojekti osallistui SINUT ON TUNNITETTU – KOULUTUSPOLITIIKAN MESTARI2013 -seminaariin 27.11. Kuopiossa Savon ammatti- ja aikuisopistossa. Päivän teemana oli oli elinikäinen ohjaus (ELO) ja sen rooli osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen järjestelmissä.

Aikuiskasvatustieteen professori Jyri Manninen Itä-Suomen yliopistosta puhui arviointitutkimuksen pohjalta kahdeksasta menestystekijästä. Hän otti esille laajasti arviointitutkimuksissa esiin nousseita näkökulmia aikuisohjaukseen. Manninen käsitteli aikuiskoulutuksen roolia reaktiivisena, proaktiivisena ja muutosta tuottavana toimintana. Hän suuntasi näkökulmaa tulevaisuuteen ja innovaatioihin sekä organisaatioiden uusiin rooleihin.

KT Raimo Vuorinen Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksesta toimii eurooppalaisen elinikäisen ohjauspolitiikan verkoston koordinaattorina. Hän valotti Suomen elinikäistä ohjausta suhteessa EU:n politiikkaohjelmiin ja linjauksiin. Vuorinen puhui elinikäisen oppimisen ja ohjauksen muutoksesta, otti esiin kiinnostavina näkökulmina aktiivisen toimijuuden, osallisuuden ja monialaiset taidot. Hän korosti puheessaan ohjauksen merkitystä siitä näkökulmasta että toimitaan kansalaisrajapinnassa.

Eurooppalaisen koulutuspolitiikan asiantuntija Anni Karttunen (SAKKY – EUedu) esitteli Pohjois-Savon elinikäisen ohjauksen toimintasuunnitelmaa ja siihen liittyvää laadunhallinnan työkalua, johon osallistujat pääsivät myös vaikuttamaan työpajoissa.

Esityksiin liittyvät diat löytyvät osoitteesta http://bit.ly/1bVEy26
.


Satakunnassa Opin Ovi -verkostot siirtyvät ELO-ryhmän alle

Torstaina pidettiin Satakunnan Opin Oven päätösseminaari teemalla Avaimet mukaan. Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian erikoissuunnittelija, dosentti Jussi Onnismaa puhui satakuntalaisille siirtymävaiheiden tuesta ja urasuunnittelusta verkostotyönä. Yksikön johtaja Juhani Sundell Satakunnan ELY-keskuksesta puolestaan esitteli alueellisen ELO-ryhmän ja Opin ovi -verkoston yhteistyötä sekä sitä, millä tavoin alueen Opin oven tulokset on tarkoitus ottaa ELO-ryhmän käyttöön. "Olisi outoa, jos Opin ovien kehittämät verkostot ja sähköiset palvelut eivät olisi lähtökohtana ELO-ryhmän työlle", Sundell totesi koordinaatioprojektin haastattelussa.

Projek
tin tuotoksiin kuuluu mm. www.sataovi.fi-sivusto, joka tarjoaa kattavan alueellisen palvelukartan niin TNO-työtä tekeville kuin asiakkaillekin. Satakunnan Opin Oven kuulumisista luvassa lisää materiaalia videoiden ja podcasti-haastattelun muodossa lähiaikoina.

Ristiinpölytystä neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa 28.11.

Keski-Suomen ELY-keskus ja LAITURI järjestivät yhteistyössä vertaisfoorumin, jossa jaettiin tietoa ja kokemuksia alueellisesta ELO-toiminnasta ja nuorisotakuun kehittämistyöstä, teemana oli alueelliset ”ELO-ryhmät ja nuorisotakuu”. Esitykset alueellisesta yhteistyöstä kuultiin Kaakkois-Suomesta, Pirkanmaalta, Etelä-Karjalasta ja Keski-Suomesta. Päivän osallistujat tulivat mm. TE-toimistoista ja ELY-keskuksista.

Yhteneväisyyksiä ja eroja alueiden käytännöissä tunnistettiin yhteisesti keskustellen – eroja alueiden väliltä löytyi esim. TE-toimiston osallistumisessa kehittämistyöhön sekä yhteistyöverkoston laajuudessa. Yhteisiä kysymyksiä maakunnasta toiseen olivat mm.  päällekkäiset kehittämisryhmät sekä EU-tason hyvien käytäntöjen hyödyntäminen kehittämisessä. ELY-alueiden välinen yhteistyö ja asiantuntemuksen jakaminen koettiin tärkeäksi. Nuorisotakuun ja ELOn vertaisfoorumissa oli mukana Anna-Kaisa.


Opin ovi -uutiskirje 9/2013 ilmestynyt

Opin ovi -uutiskirje ilmestyi viime viikolla. Tuoreimmassa uutiskirjeessä oli asiaa seuraavista aiheista:
  • Kuka lukee Opin oven verkkosivuja?
  • KE-TU-projekti tukenut opiskelijoiden tutkintojen loppuunsaattamista?
  • Opin ovi -klinikalla ennakoitiin tulevaisuuden ohjausta
  • Elinikäisen ohjauksen linjauksia - TNO-asiantuntijoiden tapaaminen Salmiassa 4.-5.11.2013
  • Opin ovi Uudenmaan ELY-keskus tutkimusmatkalla Berliinin koulutusmessuille
Lue tuore uutiskirje täältä.

Hyvää itsenäisyyspäivän viikkoa!


 Copyright © 2013 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp