Opin ovi -uutiskirje / Läroport-nyhetsbrev 2/2013

Opin ovet luupin alla!

Tänä keväänä pakataan kimpsut ja kampsut ja matkustetaan ympäri Suomea. Koordinaatioprojekti aloittaa tietojen keruun Opin ovien tuottamista palveluista ja tuloksista. Ovatko palvelut vakiintuneet normaaliksi arjen toiminnaksi? Mitä oivalluksia kehittämistyön tuloksen on syntynyt? Mikä puolestaan ei onnistunut lainkaan? Mitä pitää vielä jatkojalostaa? Opin ovi -kiertueen reitti kulkee maaliskuussa linjalla Hämeenlinna-Tampere-Jyväskylä-Kouvola. Kiertueen matkatarinoita pääset lukemaan tulevissa uutiskirjeissä.

Tässä uutiskirjeessä kerrotaan Menestyjäksi Lapissa -projektin tuloksista ja Etelä-Savon Opin ovi- ja ELO-toiminnasta. Pääset myös katsomaan haastatteluvideota professori James P. Sampsonista (Florida State University) ja Raimo Lahdesta (Uudenmaan TE-toimiston erikoispsykologi). Lisäksi koordinaatioprojekti kävi haastattelemassa Jyvässeudun Työttömät ry:n toimijoita miten ohjauksen näkyy yhdistyksen arjessa.

Muistathan, että Opin ovi -klinikalla 8.4 Helsingissä puhutaan ohjauksen seurannasta ja arvioinnista (laatu)? Luvassa on mielenkiintoisia puheenvuoroja ja keskustelua. Nyt siis kipin kapin ilmoittautumaan http://bit.ly/1pjAbaW.

Jännitetään nyt, tuleeko vielä takatalvi. Kaunista helmi-maaliskuun vaihdetta kaikille!
 
  
Auli Ryhänen
projektipäällikkö
Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

 

Ohjausta kolmannella sektorilla

“Työttömyys ei ole yksilön oma vika, vaikka sitä näin helposti mediassa toitotetaankin. Tällainen ajattelu on tarttuvaa - jo parikymppinen nuori voi kokea leiman omakseen ja ajatella, ettei hänestä ole mihinkään.” Näin toteaa Jyvässeudun Työttömät ry:n hanketyöntekijä Tanja Närhi, joka kohtaa työttömiä asiakkaita laidasta laitaan. Jyvässeudun Työttömät ry:n Säpäkkä-hankkeessa tuodaan yhdistyksen työllistämistoimintaan myös työnohjauksellisia elementtejä. Lue lisää.
 

Asiakkaan tarpeet tulevaisuuden ohjauksen lähtökohta

Opin ovi -kanavan uusissa haastatteluvideoissa pohditaan ohjauksen tulevaisuutta. Florida State Universityn psykologian professori James P. Sampson pohtii ohjaajan roolin muuttumista ja niitä uusia ajattelutapoja, joita verkossa ohjaustyötä tekevältä vaaditaan. Uudenmaan TE-toimiston psykologi Raimo Lahti puolestaan toivoo, että tulevaisuuden ohjaus lähtisi liikkeelle asiakkaiden tilanteesta. Lue lisää.
 

Etelä-Savossa ohjausrinki ELO-ryhmän tukena

Opin ovi -projektien työ on alueesta riippuen joko loppuvaiheessa tai kokonaan päättynyt. ELY-keskukset ovat ottaneet elinikäisen ohjauksen alueellisen koordinaation käsiinsä, ja uusi kehittämistyö alkaa olla seuraavan hankekauden asia. Etelä-Savossa alueellisen ELO-ryhmän apuna toimivat ohjaajaverkosto sekä nuorisotakuun neuvottelukunta. Lue lisää.
 

Yhteistyöllä Menestyjäksi Lapissa

Menestyjäksi Lapissa - Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -projekti on päättymässä. Lapin tieto-, neuvonta- ja ohjaus (TNO) -toiminta jatkuu projektissa rakennetun mallin mukaisella toimintajärjestelmällä. Aikaan on saatu myös päivitetyt kumppanuussopimukset sekä oma yhteistyösivusto alueen TNO-toimijoille. Lue lisää.

 


 

Läroportarna under lupp!

PDenna vår packar vi våra väskor och reser runt i hela Finland. Koordinationsprojektet samlar in data om de tjänster som Läroportarna har producerat och om resultaten. Har tjänsterna etablerat sig som normal vardaglig verksamhet? Vilka insikter har utvecklingsarbetet gett upphov till? Vad är helt och hållet misslyckat? Vad måste vidareförädlas? Läroportens turné görs i mars på linjen Tavastehus-Tammerfors-Jyväskylä-Kouvola. I kommande nyhetsbrev får du läsa reseberättelser från turnén.

I detta nyhetsbrev berättar vi om resultaten av projektet Framgång i Lappland (Menestyjäksi Lapissa) och om Läroports- och ELO-arbetet i södra Savolax. Du kan också se en intervju med professor James P. Sampson (Florida State University) och Raimo Lahti (specialpsykolog vid Nylands TE-byrå). Dessutom har koordinationsprojektet intervjuat aktörer inom Jyvässeudun Työttömät ry om hur handledningen syns i föreningens vardag.

Du kommer väl ihåg Läroportskliniken i Helsingfors 8.4? Där blir det tal om hur handledningen kan följas upp och utvärderas (kvalitet). Det finns löfte om intressanta inlägg och diskussion. Det är alltså bäst att genast anmäla sig http://bit.ly/1pjAbaW.

Nu är det spännande att se om det ska bli bakslag på vintern. Låt oss hoppas att månadsskiftet februari-mars blir vackert!


Auli Ryhänen
projektchef
Koordinationsprojekt för vuxenhandledningen

 

I detta nyhetsbrev

  • Handledningen i trejde sektorn
  • Framtidens handledning utgår från klientens behov
  • Handledningsring stöder ELO-gruppen i södra Savolax
  • Samarbete för framgång i Lappland
Läs mer

Copyright © 2014 Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp