Copy
Koordinaatioprojektin kuulumisia reissuilta ja konttorilta

Kalenteri

17.-18.3. ELY TNO-yhdyshenkilöiden seminaari, Salmia  (Auli, Arja, Hannele)
20.3. Keski-Suomen Opin ovien tilannekatsaus, Jyväskylä (Auli, Anna-Kaisa)
21.3. Jaakko lomalla
 
20.3. Keski-Suomi, Jyväskylä (Keski-Suomen Opin Ovi, Aikuisohjausta paikallisesti)
2.4. Kaakkois-Suomi, Kouvola (Opin Ovi Kymi, KE-TU-projekti, EKA Opin Ovi)

8/2014

Aluevierailut startattiin Hämeestä

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti vieraili Hämeen ELY-alueella 10.3.14. Tilannekatsauskäynnillä keskusteltiin erityisesti projektien tulosten ja hyvien käytäntöjen sekä verkostotoiminnan jatkuvuudesta projektien päättymisen jälkeen. Alueella toimineita Opin ovi -projekteja olivat: Opin Ovi Osaamiseen, Opin Ovi Hämeen ELY-keskus sekä Tekemällä oppii. Tapaamisesta kootaan yhteenvetoraportti sekä tietenkin matkakertomus Opin ovi -uutiskirjeeseen!Koulutustiistait ja Ura Ovi ry elävät Pirkanmaalla

Pirkanmaalla joka kuun toinen tiistai on koulutustiistai, ELO-ryhmän työrukkasena toimivan ohjauksen kehittämisryhmän järjestämä koulutustapahtuma. Oma Oven ja Opin Ovi Pirkanmaan yhteistyön pohjalta syntyneet koulutustiistait sisältävät lyhyitä tietoiskuja ajankohtaisista aiheista sekä infotorin, jossa asiakkaat pääsevät kiertelemään ja tutustumaan eri organisaatioiden tarjontaan. Etelä-Pirkanmaalla Opin ovessa aloitettua työtä jatkaa alueen tuore työttömien yhdistys, Ura Ovi ry. Ura Ovi ry on siirtänyt Opin ovi- ja Pyörre-projekteissa luotuja käytäntöjä kolmannen sektorin puolelle.

Ura Ovi ry ja koulutustiistait nousivat esille, kun kyläkäyntien kiertue jalkautui Pirkanmaalle, missä koordinaatio- ja LAITURI-projekti tapasivat Opin Ovi Pirkanmaan, Opin Ovi Etelä-Pirkanmaan, Oma Oven sekä alueen ELY-keskuksen ja TE-toimiston edustajia. Lisää asiaa Pirkanmaan tilanteesta luvassa seuraavassa Opin ovi -uutiskirjeessä.


 

STUDIO-projektin esittelyvideo tulossa

Pirkanmaan reissun yhteydessä Jaakko ja Auli kävivät myös tekemässä videohaastattelun vuoden loppuun päättyneen STUDIO-projektin projektipäällikkö Anita Eskola-Kronqvistista. STUDIO-projektin esittelyvideolla Anita kertoo STUDIO-koulutuksista ja siitä, miten ne kasvattivat koulutuksiin osallistuneiden osaamista. Hän nostaa esille onnistumisia projektin asiakaspalautteen sekä vaikuttavuuskyselyn pohjalta, ja pohtii projektin aikana syntyneitä jatkokehittämisen tarpeita. Haastatteluvideo julkaistaan maaliskuun Opin ovi -uutiskirjeessä.
 
 

Seuraava viikkotiedote ilmestyy viikolla 13!

Iloista työviikkoa!

 

Copyright © 2014 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp