Copy
View this email in your browser

...till alla er som kom, upplevde, medverkade, samverkade, bidrog, sponsrade och jobbade med oss.


Kort sagt – TACK till dig som gav allt för att göra bibu 2016 till den magiska festival som den blev. 

Vi hoppas att bibu 2016 bidrar till att utgöra ännu ett steg mot synliggörandet av kultur och scenkonst för, av och med barn och unga.

Vi ses på bibu 2018!

Maria Ragnarsson, Emma El-Hallah, Katja Lindström och Helen Gson Wallin 
& styrelsen för Bibu AB

Vad tyckte du om bibu 2016?


Vi vill gärna ta del av din upplevelse och ber dig fylla i vår enkät. Du har fram till den 3 juni på dig att svara och dina synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete med att utveckla bibu.
 

THANK YOU

...for making bibu 2016 a magical festival. Being you, participating, enjoying, collaborating, performing at bibu 2016, we made it happen!

We hope that bibu 2016 will make the performing arts aimed for children and youth stronger, more curious and energized.

See you at bibu 2018!

Maria Ragnarsson, Emma El-Hallah, Katja Lindström and Helen Gson Wallin
& the board for Bibu AB
 

How did you experience bibu 2016?


We would love to take part of your experience and ask you to fill in the form. The form is open until the 3rd of June and your opinions are important as we develop bibu as a festival all the time.

Priser som delats ut under bibu 2016


Danspriset 2016, DIS – pristagare Anna-Marie Wrange, Danstidningen

IRIS-priset – pristagare Melanie Mederlind och Helsingborgs stadsteater

Prix d´ASSITEJ – pristagare Mattias Andersson, konstnärlig ledare Backa Teater

Svenska Teaterkritikers Förenings Barn- och ungdomsteaterpris för 2015 - pristagare Göteborgsoperans och Kungliga Operans uppsättning Min mamma är en drake
PS - Ta chansen att få bibu-deltagarnas rabatt (25 %) på en helårsprenumeration på Danstidningen, som inte bara handlar om dans, utan alla möjliga former av scenkonst som bygger på bild och rörelse.
Endast 150 kr för 6 nummer, Intresserad?
Maila din adress till ann-marie@danstidningen.se - DS
Maria Ragnarsson, VD Bibu AB
Copyright © 2016 Bibu AB, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list