Copy

Nieuwsbrief februari 2022

LDA Kennisdag 12 april a.s. - noteer in je agenda

 
Op dinsdag 12 april vindt de tweede fysieke LDA Kennisdag plaats van 10.00 tot 16.00 uur, op een centrale plek in het land. Noteer deze datum alvast in je agenda. Momenteel werken we hard aan het inhoudelijke programma. Het volledige programma en de registratielink volgen zeer binnenkort. 

PROJECTEN

In de spotlight - verdieping arbeidsmarktmonitor voor hele gastvrijheidssector

 
Sinds deze maand kan de hele gastvrijheidssector gebruik maken van de nieuwe arbeidsmarktmonitor. Met deze monitor kan de sector alle arbeidsmarktinformatie op provinciaal en regionaal niveau analyseren. Variërend van het aantal bedrijven, banen en baankenmerken tot arbeidsmobiliteit, onderwijs en baankansen. NBTC heeft in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland, SVH, HISWA/RECRON en de Club van Elf de eerste stappen gezet om te komen tot deze nieuwe arbeidsmarktmonitor gastvrijheidssector 2021. Bekijk de arbeidsmarktmonitor
Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector

In de spotlight - Pilot Inzicht in vrijetijdsgedrag van Nederlanders


De pilot met het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) is afgerond. In een werkgroep, waarin afgevaardigden van provincies en gebruikers van vrijetijdsdata waren vertegenwoordigd, hebben we ervaring opgedaan voor de sector, om met deze databron en nieuwe techniek data te verzamelen. Het doel van de pilot was om te bepalen of onderzoek op basis van tracking data structureel ingezet kan worden voor inzicht in recreatief/toeristisch (verplaatsings)gedrag van Nederlanders. Hierbij is met name gekeken of het een geschikte (onderzoeks)methode is voor een nieuw vrijetijdsonderzoek (opvolger van het CVTO) en Toeristisch Bezoek aan Steden (TBaS). Het is één van de pilots die met behulp van de extra subsidie (amendement van de leden Aertsen en Von Martels) uitgevoerd kon worden. Meer weten? Klik hier 

Lopende projecten

Onderstaand een korte update van de lopende LDA projecten. Meer weten over de voortgang van deze projecten? Klik dan hier.
  • Veldwerk Onderzoek Inkomend Toerisme (OIT) en Onderzoek Inkomend Dagbezoek (OID) loopt momenteel in België en Duitsland. Het dashboard met de eerste resultaten wordt verwacht in maart.
  • Veldwerk Vakantieonderzoek 2021 van CBS loopt nog. Het dashboard met de resultaten is in ontwikkeling, in maart zal het dashboard met vakantiedata van voorgaande jaren beschikbaar zijn. Deze wordt later aangevuld met data van het Vakantieonderzoek 2021.
  • R&T standaard 2030: de werkgroep is bezig met het tweede thema Customer Journey en bezoekersstromen. De publicatie hiervan is zeer binnenkort.
  • Leefstijlvinder: Onderzoek naar de natuurbeleving is vertaald naar een praktische toolkit. Begin februari heeft er een sessie plaatsgevonden waarin deze tool verder is toegelicht. Voor meer informatie over deze sessie, klik hier.
  • Aanboddata verblijfsaccommodaties. Momenteel wordt gewerkt aan een stappenplan om het aanbod verblijfsaccommodaties in kaart te brengen. Provincie Zeeland wordt als pilot provincie gebruikt om dit te testen. Het werkdocument wordt eind eerste kwartaal opgeleverd.

LDA projecten/activiteiten 2022

In 2022 heeft de LDA weer diverse projecten en activiteiten gepland staan. De focuspunten hebben we in een magazine weergegeven. Ben jij benieuwd wat de LDA in 2022 gaat doen? Bekijk dan het LDA activiteiten en projecten overzicht 2022.
Twitter
Website
De Landelijke Data Alliantie (LDA) is een open netwerk van alle partijen in Nederland die behoefte hebben aan data en inzichten over toerisme van, naar en in ons land.

© Copyright 2022 | Alle rechten voorbehouden.