Copy

Nieuwsbrief - 27 juli 2021

In deze nieuwsbrief blikken we onder andere terug op de goed bezochte kennissessies Doelgroepsegmentatie en Bezoekersmanagement. Ook krijg je een kijkje in onze nieuwe Kennisbank op de website. En daarnaast kan je nu een online plek reserveren voor de Toerisme Top op maandag 27 september a.s.

Nieuw: LDA Kennisbank

De LDA heeft een kennisbank gelanceerd voor de toeristische sector en het vrijetijdsdomein. De kennisbank biedt een praktisch overzicht van alle beschikbare data en inzichten over toerisme, recreatie en vrije tijd van, naar en binnen Nederland. 

Via de kennisbank kunnen organisaties van elkaar leren en het platform draagt bij aan het standaardiseren van onderzoeken in de sector. Het doel? Meer datagedreven beleidsbeslissingen, met een goede balans tussen bewoners, bezoekers en ondernemers. Wil je zelf interessante onderzoeksresultaten, data of praktijkvoorbeelden toevoegen aan de kennisbank? Meld deze dan aan bij Inge HuizengaGa naar de Kennisbank

Kennissessies

Geslaagde LDA Kennissessie over Doelgroepsegmentatie


Er was veel belangstelling voor de kennissessie over Doelgroepsegmentatie die de LDA op 24 juni heeft georganiseerd. NBTC gaf tijdens deze sessie een inkijkje in het werken met het Glocalities-model, dat ingezet kan worden voor de internationale markt. De Leefstijlvinder (die veel gebruikt wordt voor de binnenlandse markt) werd toegelicht aan de hand van twee praktijkvoorbeelden. 

Het eerste voorbeeld toonde de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor Gebiedscoöperatie het Buijtenland van Rhoon (door Jikke van Haeften van ZKA Leisure Consultants). Het tweede voorbeeld maakte duidelijk hoe Visit Gooi en Vechtstreek positionering en marketingactiviteiten afstemt op de ‘stijlzoekers’ van de Leefstijlvinder (door Simone Maas van Insiders en Mariëtte Zivkovic-Laurenta van Visit Gooi & Vecht). In de afsluiting werd stil gestaan bij mogelijke vervolgstappen voor wie met Glocalities aan de slag wil.

Gemist? 
Je kunt de sessie hier terugkijken.

Overzicht van presentaties

Meer dan 100 aanmeldingen
LDA Kennissessie Bezoekersmanagement

De behoefte om bezoekersstromen te beïnvloeden is groot en actueler dan ooit. Of het nu gaat om drukte in binnensteden of natuurgebieden. Hoe ga je als stad of gebied hiermee om? En welke tools, onderzoeken en voorbeelden zijn er inmiddels beschikbaar? 

Plenaire sessie gemist?
Je kunt de sessie hier terugkijken.

Aansluitend aan het plenaire programma is er in vijf verschillende verdiepingssessies verder gepraat over het thema bezoekersmanagement.

Deelsessies gemist?
•    Natuur: klik hier om de deelsessie van bezoek in natuurgebieden terug te kijken. Download hier de presentatie van Marieke Kuipers (Nationaal Park Zuid-Kennemerland)
•    Binnensteden: klik hier om de belangrijkste inzichten vanuit de Gemeenten Breda, Zwolle en Maastricht terug te kijken. Download hier de presentatie van Syan Schaap (Event Safety Institute) en bekijk hier de presentatie van Joyce Croonen en Lisanne de Langen (Duwtje). Benieuwd naar het onderzoek bezoekersspreiding Maastricht? Klik hier
•    Voorspelmodel Toerismedrukte: klik hier om de deelsessie van het onderzoek terug te kijken. Download hier de presentatie van Harm IJben (CELTH)
•    Bezoekersmanagement als middel voor vitale bestemmingen: klik hier om de deelsessie over de toekomst van bezoekersmanagement terug te kijken
•    Internationale inspiratie: klik hier om de toelichting op een specifieke bezoekersmanagement casus in Wales, National Park Brecon Beacons terug te kijken. Download hier de presentatie van Birgit Lindken (Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen)
 

Ander nieuws

Onderzoek over maatschappelijke waarde van toerisme & recreatie krijgt verdiepingsslag

CELTH onderzocht de brede maatschappelijke betekenis van toerisme en recreatie in opdracht van Gastvrij Nederland. Dat leverde het veelgelezen rapport ‘Maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie’ op. Nu komt er een verdiepingsslag in het onderzoek en worden beleidsmakers gevraagd naar hun visie op maatschappelijke waarden die voortkomen uit de gastvrijheidseconomie.

Ben je beleidsmaker? Doe mee en maak het onderzoek nog waardevoller.
 

Start voorbereidingen Koopstromenonderzoek KSO 2021
I&O research, Bureau Stedelijke Planning en BRO zijn gestart met de voorbereidingen voor het Koopstromenonderzoek 2021. De laatste keer dat dit onderzoek uitgevoerd werd was in 2018.  Aan het onderzoek doen dit keer vier provincies mee; Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Het koopstromenonderzoek 2021(KSO 2021) levert data en inzichten op over het profiel, koopgedrag en oordeel van 100.000 consumenten en over het functioneren van centrumgebieden en gebieden hierom heen. Het veldwerk zal na de zomer van start gaan. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.kso2021.nl

Toerisme Top 2021

Nationale Toerisme Top 2021

Reserveer nu je online plek!

Op maandag 27 september a.s. vindt de vierde Nationale Toerisme Top plaats in Winterswijk. We hadden gehoopt iedereen weer persoonlijk te kunnen verwelkomen, maar helaas kunnen we met de huidige maatregelen slechts 150 gasten op locatie ontvangen. Daarom is de Top ook dit jaar weer voor iedereen online te volgen.

De Top brengt overheid, bedrijfsleven, toeristische organisaties en andere belangstellenden bij elkaar om samen gericht te werken aan de uitdagingen en kansen voor de bestemming Nederland. Vanuit het thema ‘Terug naar de Top!?​ Toewerken naar een nieuwe balans’ maken we gezamenlijk de balans op voor de toeristische sector in Nederland. Hoe is het ondernemers vergaan, hoe ziet de toekomst eruit en hoe realiseren we samen duurzaam herstel? 
Klik hier voor meer info en aanmelden.

Vragen of meer informatie?

Neem contact met ons op via info@landelijkedataalliantie.nl. Wil je meer informatie over de projecten, neem dan een kijkje op de website van de LDA en volg ons op LinkedIn.
Twitter
Website
De Landelijke Data Alliantie (LDA) is een open netwerk van alle partijen in Nederland die behoefte hebben aan data en inzichten over toerisme van, naar en in ons land.

© Copyright 2021 | Alle rechten voorbehouden.