Copy

Se denne mail i din browser

Kære medlem af foreningen Tønderinvestor 2009

Vi kan nu oplyse, at der er indsendt stævning på vegne de 153, der købte kapitalbeviser tilbage i 2009 for et samlet beløb på cirka 25 millioner kroner.

Vi stævner kurator, fordi vi mener – i modsætning til kurator – at der er tale om et simpelt krav, som derfor skal behandles parallelt med de øvrige simple krav, og at vi således bør have del i den betydelige kapital, korkursboet råder over. 

Stævningen er først afsendt nu – fem år efter Tønder Bank gik ned – da vi jo har haft drøftelser med kurator, med henblik på at undgå en retssag eller afgøre spørgsmålet ved at køre et par prøvesager på 1-2 medlemmer.

Desværre har der ikke været genklang for denne løsning, og derfor har vi nu anlagt sagen. Vores advokater, Andersen Partners, har i vores optik udarbejdet en meget overbevisende stævning, så vi er fortrøstningsfulde.

Som vi tidligere har informeret om, er der inden for de seneste år blevet afsluttet andre sager, der har givet os værdifulde oplysninger om forløbet omkring Tønder Banks konkurs. De oplysninger er naturligvis brugt i stævningen, så ventetiden har absolut ikke været forgæves.

Vi er samtidig i dialog med forsikringsselskabet Topdanmark for at få dem til at bidrage til sagens omkostninger gennem retshjælpsforsikringen. Det kræver imidlertid, at vi har oplysningerne på jeres forsikring. De fleste af jer har da også indsendt oplysningerne, men vi mangler fortsat nogle, og dem vil vi nu rykke individuelt, så vi kan få alle med i søgsmålet.


Med venlig hilsen

Bjarne K. Laugesen
Formand for Foreningen Tønderinvestor 2009

Niels Mengel
Formand for Dansk Aktionærforening
Copyright © 2017 Dansk Aktionærforening, All rights reserved.


Afmeld nyhedsbrev    Opdater dine nyhedsbrev-indstillinger