Copy

Se denne mail i din browser

Indkaldelse til generalforsamlinger

Hermed indkaldes til ordinære generalforsamlinger i Foreningen Tønderinvestor 2009 og Foreningen Tønderaktionær 2010. De to foreningers generalforsamlinger bliver afholdt hver for sig, men i forbindelse med hinanden.

Tidspunkt: Tirsdag den 15. marts 2016 klokken 19

Sted: PTI Europa A/S, Hjerpstedvej 8, Nr. Sejerslev, 6280 Højer

Efter generalforsamlingen er PTI vært med kaffe og tilbehør. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelserne 

Rundvisning på PTI
Der er rundvisning på PTI ved Bjarne Laugesen efter kaffen for dem der er interesseret. 

PTI Europa A/S er en verdensomspændende leverandør af kuglelejer, lejehuse og transmissions dele. Vi er et ungt, fleksibelt firma med hovedsæde i Højer, nær den dansk-tyske grænse. PTI Nord, vores afdeling i Støvring Nordjylland, er autoriseret FAG-forhandler og servicerer primært eftermarkedet for kugle- og rulningslejer. 

I samarbejde med vores leverandører er det vores mål, at garantere levering af et bredt produkt-program til konkurrencedygtig kvalitet og pris. Vort 5.000 m2 store centrallager lagerfører alt vedr. lejer, lejehuse, stå/flangelejer, nålelejer, ledlejer, klembøsninger, glidebøsninger, rullekæder, kædehjul, remskiver, kileremme, fleksible koblinger samt en række andre komplementære produkter.

Dagsorden til generalforsamling i Foreningen Tønderinvestor 2009

a. Valg af dirigent

b. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

Bestyrelsen vil uddybe den skriftlige beretning, og dommen over tidligere bankdirektør Mogens Mortensen vil blive gennemgået.

Årsrapporten for 2015 er tilgængelig på www.tonderinvestor.dk.

c. Godkendelse af regnskab for det forløbne år

d. Behandling af indkomne forslag

e. Fastsættelse af kontingent
   
Det indstilles, at der ikke opkræves kontingent for 2016.

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer        

Der er ikke valg til bestyrelsen i år, idet Hans Peter Jensen og Palle Christiansen blev genvalgt sidste år for en toårig periode. Bestyrelsesmedlemmerne Anneliese Bucka og Niels Mengel er udpeget af Dansk Aktionærforening.

g. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller, at Carl Heinz Hansen genvælges.

h. Eventuelt.
Dagsorden til generalforsamling i Foreningen Tønderaktionær 2010

a. Valg af dirigent
b. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

Bestyrelsen vil uddybe den skriftlige beretning, og dommen over tidligere bankdirektør Mogens Mortensen vil blive gennemgået.

Årsrapporten for 2015 er tilgængelig på www.tonderinvestor.dk.

c. Godkendelse af regnskab for det forløbne år

d. Behandling af indkomne forslag

e. Fastsættelse af kontingent
  
Det indstilles, at der ikke opkræves kontingent for 2016.


f. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Hans Peter Jensen og Palle Christiansen er på valg og foreslås genvalgt. Bestyrelsesmedlemmerne Bjarne Laugesen og Niels Mengel er udpeget af Dansk Aktionærforening.

g. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller, at Carl Heinz Hansen genvælges.

h. Eventuelt 
Copyright © 2016 Dansk Aktionærforening, All rights reserved.


Afmeld nyhedsbrev    Opdater dine nyhedsbrev-indstillinger