Copy

Se denne e-mail i din browser

Kære OW Bunker-aktionær

Vi er nu klar til at tage imod dig som medlem i Foreningen OW Bunker-Investor.

Det er en helt ny forening, som i de kommende måneder og år skal arbejde for erstatning til os aktionærer efter den horrible konkurs i OW Bunker. Foreningen er stiftet på initiativ af Dansk Aktionærforening, som vil være sekretariat for vores nye forening.

Det er nu, du skal bakke op og melde dig ind, hvis du ønsker et retsopgør og mulighed for erstatning for denne danmarkshistoriske skandale.

Meld dig ind i foreningen nu på www.owbunkerinvestor.dk/medlem.


Tilmeldingsgebyret beregnes ud fra købsprisen på de aktier, som du ejede på konkursdagen:
  1. Hvis du har givet under 50.000 kroner for de aktier, som du ejede på konkursdagen, så er tilmeldingsgebyret 300 kroner.
     
  2. Hvis du har givet 50-100.000 kroner for de aktier, som du ejede på konkursdagen, så er tilmeldingsgebyret 500 kroner.
     
  3. Hvis du har givet over 100.000 kroner for de aktier, som du ejede på konkursdagen, så er tilmeldingsgebyret 0,5% af købesummen.
Medlemmer af Dansk Aktionærforening får 150 kroner i rabat på tilmeldingsgebyret. Bliv medlem af Dansk Aktionærforening for 595 kroner i årskontingent.

Tilmeldingsgebyret skal betale foreningens omkostninger til at undersøge skandalen, sekretariatsbistand og retlige skridt frem mod et eller flere gruppesøgsmål. Det er vigtigt, at alle afgørende sten bliver vendt, men vi skal også være omkostningsbevidste, fokusere på de væsentligste elementer og samarbejde med konkursboets kuratorer og de professionelle investorer, der er i gang med deres egne undersøgelser. Afhængig af opbakningen, og hvad vores undersøgelser afdækker, kan det senere blive nødvendigt at opkræve kontingent for at følge sagen til dørs.

Foreningen OW Bunker-Investors første opgave er at kortlægge de forskellige muligheder for at rejste erstatningskrav – vi forventer at indgå aftale med en advokat inden for få dage. Vi lægger både vægt på, at der skal være rimelig chance for at vinde sagen – og at modparten skal have penge til at betale en erstatning, hvis vi vinder. Mulighederne kan groft deles op i to hovedspor:

Prospektansvar: Vi mener, at vi købte aktier i OW Bunker i tiltro til et stærkt misvisende prospekt, som dækkede over en langt mere risikabel virksomhed, end vi fik oplyst. Det gælder også aktionærer, som købte aktier efter børsnoteringen. Vi vil undersøge mulighederne for at kræve erstatning fra kapitalfonden Altor, bankerne bag prospektet og deres rådgivere.

Ledelsesansvar og oplysningsforpligtelse: Vi mener, at OW Bunker efter børsnoteringen blev drevet langt mere hasarderet end - og i stik modstrid med - selskabets formål og den information om selskabet, som var kommunikeret til aktiemarkedet. Vi mener også, at OW Bunker på et tidligere tidspunkt skulle have informeret aktiemarkedet om, at selskabet var i store vanskeligheder. Vi vil undersøge mulighederne for at kræve erstatning fra bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere og deres ansvarsforsikringer.

Når det er sagt, er det også vigtigt at understrege, at vi kan stå foran en lang, sej kamp for retfærdighed og erstatning – og at der ikke kan gives nogen garantier for succes.

I bestyrelsen er vi ikke i tvivl om, at OW Bunkers konkurs er fuldstændig skandaløs og uacceptabel. Vi mener, at der i vores retssamfund må og skal være grundlag for erstatning, og vi er parate til en lang kamp for at få placeret et ansvar og sikre erstatning til os aktionærer.

Vi håber meget, at du vil bakke op og melde dig ind nu.

Med venlig hilsen

Morten Schwartz Nielsen
Formand for Foreningen OW Bunker-Investor

Niels Mengel
Formand for Dansk Aktionærforening
Medlem af bestyrelsen, Foreningen OW Bunker-Investor

 
Copyright © 2015 Dansk Aktionærforening, All rights reserved.


Afmeld nyhedsbrev    Opdater dine nyhedsbrev-indstillinger