Copy

Se denne mail i din browser

Kære Tønder Bank-investor
 

Som I nok har erfaret fra dagspressen, gik vores formand, Palle Christiansen, bort her i sommer. Det er vi i bestyrelsen naturligvis meget kede af, da Palle gennem årene har ydet en imponerende og yderst kompetent indsats for foreningernes virke - og ikke mindst fordi, det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med ham.

Bestyrelsen har valgt Bjarne K. Laugesen som ny formand i begge foreninger. Bjarne har været i bestyrelsen siden starten, og vi er alle meget glade for, at han har sagt ja til at tage over og være frontfigur i kampen for at få sandheden frem og for at få ansvaret for banks konkurs placeret. Og så skulle vi også gerne have vores tabte penge tilbage. 

Vi har samtidig udvidet bestyrelserne, så det er de samme personer, der er bestyrelsesmedlemmer i de to foreninger. Det gør dagligdagen meget lettere. Rent teknisk har det kunne lade sig gøre, fordi vedtægterne giver Dansk Aktionærforening mulighed for at udnævne et medlem yderligere i hver forening.

På den ordinære generalforsamling til foråret vil der så skulle vælges et nyt medlem i hver forening på Palles plads. Bestyrelserne består nu af følgende medlemmer:
 
TønderInvestor 2009
1. Bjarne K. Laugesen - formand, udnævnt af Dansk Aktionær forening
2. Niels Mengel                                
3. Anneliese Bucka                              
4. Hans Peter Jensen
5. Palles afløser vælges på den næste generalforsamling.
 
TønderAktionær 2010
1. Bjarne K. Laugesen -  formand, udnævnt af Dansk Aktionær forening
2. Niels Mengel                  
3. Anneliese Bucka                 
4. Hans Peter Jensen 
5. Palles afløser vælges på den næste generalforsamling.

 
Den tidligere direktør for Tønder Bank, Mogens Mortensen, blev i december sidste år dømt ved Retten i Sønderborg for forsømmelser vedrørende indberetning til Finanstilsynet, således at regnskaberne ikke var retvisende. Mortensen ankede sagen, og den er nu berammet til domsforhandling den 12, 13, 14 og 21. december i år. 
 
Vi er selv i gang med to sager:

  • "Tønder 2010" omhandler de personer, der købte aktier fra januar 2009 og frem til konkursen. Hér afventer vi behandling af den sag, kurator har anlagt mod bestyrelse, direktion og revisor i banken. Hvis de bliver dømt, betyder det erstatning til dem, der købte i perioden.

  • Den anden sag er mere kompleks. Dér forsøger vi at køre en prøvesag og så lade den gælde for alle, der skød  penge i bankens hybride kernekapital i 2009. Det har ikke været mulig at få fri proces, hvilket gør, at vi selv må bære omkostningerne. Vi er i øjeblikket i gang med at få fastlagt helt præcist, hvad det indebærer af beløb. Når det er klart, vil vi spørge de 180 medlemmer af Tønderinvestor 2009, om de er med på at deles om omkostningerne. Forud herfor vil vi indkalde til et stormøde, hvor sagen vil blive nøje gennemgået og de økonomiske konsekvenser belyst. Mere herom senere

Bjarne K. Laugesen
Formand for Foreningen TønderAktionær 2010 og Foreningen TønderInvestor 2009

Niels Mengel
Formand for Dansk Aktionærforening
Copyright © 2016 Dansk Aktionærforening, All rights reserved.


Afmeld nyhedsbrev    Opdater dine nyhedsbrev-indstillinger