Copy

Se denne mail i din browser

Indkaldelse til generalforsamling 
 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen Tønderinvestor 2009 og Foreningen Tønderinvestor 2010. De to foreningers generalforsamlinger bliver afholdt hver for sig, men i forbindelse med hinanden.

Tidspunkt: Tirsdag den 23. marts 2015 klokken 17.00

Sted: Agerskov Kro, Hovedgaden 3, 6534, Agerskov.  

Der bliver serveret kaffe/te samt vand.

Tilmelding: Af hensyn til planlægningen beder vi om tilmelding på tonderinvestor.dk/gf - senest 19. marts. (Medlemmer uden adgang til internettet kan tilmelde sig på telefon 45 82 15 91)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 
Dagsorden til generalforsamling i Foreningen Tønderinvestor 2009
 1. Valg af dirigent
   
 2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

  Bestyrelsen vil uddybe sin skriftlige beretning, og foreningens advokat Jon Stefansson vil gennemgå de retlige tiltag, der er foretaget i årets løb, og hvilke muligheder, vi ser.

  Årsrapport for 2014 er tilgængelig i løbet af uge 11 på www.tonderinvestor.dk/foreningen-tonderinvestor-2009/
   
 3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år
   
 4. Behandling af indkomne forslag
   
 5. Fastsættelse af kontingent

  Det indstilles, at der ikke opkræves kontingent for 2015.
   
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  Palle Christiansen og Hans Peter Jensen er på valg. Begge ønsker at genopstille.

  Anneliese Bucka og Niels Mengel er udpeget af Dansk Aktionærforening.

  Valg af revisor

  Bestyrelsen indstiller, at revisor Carl-Heinz Hansen genvælges.
   
 7. Eventuelt
 
Dagsorden til generalforsamling i Foreningen Tønderaktionær 2010
 1. Valg af dirigent
   
 2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

  Bestyrelsen vil uddybe sin skriftlige beretning, og foreningens advokat Jon Stefansson vil gennemgå de retlige tiltag, der er foretaget i årets løb, og hvilke muligheder, vi ser.

  Årsrapport for 2014 er tilgængelig i løbet af uge 11 på www.tonderinvestor.dk/foreningen-toenderaktionaer-2010/
   
 3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år
   
 4. Behandling af indkomne forslag
   
 5. Fastsættelse af kontingent.

  Det indstilles, at der ikke opkræves kontingent for 2015.
   
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  Der er ikke valg, da Palle Christiansen og Hans Peter Jensen er valgt for 2 år.

  Bjarne K Laugesen og Niels Mengel er udpeget af Dansk Aktionærforening.

  Valg af revisor

  Bestyrelsen indstiller, at revisor Carl-Heinz Hansen genvælges.
   
 7. Eventuelt
Copyright © 2015 Dansk Aktionærforening, All rights reserved.


Afmeld nyhedsbrev    Opdater dine nyhedsbrev-indstillinger