Copy
Kære medlem af Foreningen Amagerinvestors gruppesøgsmål

Nu er det blevet tid til at indsende dokumentation for dit krav i vores gruppesøgsmål om Amagerbankens nyudstedte aktier i august-september 2010. Læs mere om de praktiske detaljer nederst i denne mail.

Indsend meget gerne dokumentationen hurtigst muligt og allersenest den 14. september. Derefter har vores advokater 14 dage til at tjekke, at dokumentationen er tilstrækkelig og korrekt, før vi skal sende en endelig liste over gruppemedlemmer til Østre Landsret.

Inden for få dage modtager du desuden en mail med en faktura på den individuelle sikkerhedsstillelse for modpartens sagsomkostninger. Den skal alle medlemmer indbetale til Foreningen Amagerinvestor, som derefter indbetaler det samlede beløb til Østre Landsret. Beløbet vil være det samme, som du betalte i kontingent i foråret.

Det er meget vigtigt, at du inden 14. september har:
  1. betalt dit kontingent (du har sikkert allerede betalt via den tidligere fremsendte faktura),
  2. betalt din individuelle sikkerhedsstillelse for modpartens sagsomkostninger (du modtager en faktura inden for få dage),
  3. indsendt fyldestgørende dokumentation til foreningens advokater.
Hvis du ikke overholder fristerne, så risikerer du, at Østre Landsret ikke vil tillade, at du deltager i gruppesøgsmålet. Derfor er det afgørende, at du læser din e-mail mindst en gang om ugen, indtil din tilmelding, dokumentation og indbetalinger er fuldstændig på plads.

På din medlemsprofil på www.amagerinvestor.dk kan du følge med i din status i søgsmålet og se de øvrige informationer, vi har registreret. Vi tilstræber, at indbetalinger og registrering af dokumentation kan ses på hjemmesiden inden for 7-14 dage, efter vi har modtaget dem – og hurtigere, når vi nærmer os deadline”. Hvis der er problemer med din indmeldelse, vil vi desuden kontakte dig i en mail.

Hvis du har nogen spørgsmål, kan du sikkert finde svar i ”Ofte stillede spørgsmål” på www.amagerinvestor.dk.
 
Med venlig hilsen

Peer Nørkjær
Formand for Foreningen Amagerinvestor

 
 
---

HVORTIL SKAL DU SENDE DOKUMENTATIONEN?

Dokumentationen sendes til vores advokater enten indscannet som PDF-fil per e-mail eller i papirkopi per brev (behold også selv en kopi):

Advokaterne Neméth & Sigetty A/S
Frederiksgade 21, 2.
1265 København K
info@nemeth-sigetty.dk
 
HVILKEN DOKUMENTATION SKAL VI BRUGE?

Du skal indsende følgende to former for dokumentation – A og B:

A) DOKUMENTATION FOR NYTEGNING:
Tegningsafregning/fondsafregning/handelsnota fra banken, brev fra VP Securities (værdipapircentralen) eller anden dokumentation for, at du tegnede nye aktier i Amagerbanken i september 2010. Følgende to kriterier skal BEGGE være opfyldt:
  1. På dokumentationen skal fremgå, at tegningen blev gennemført senest 17. september 2010.
  2. På dokumentationen skal fremgå, at der er tale om nytegnede aktier i Amagerbanken. For eksempel kan der stå navnet “Amagerbanken A/S MIDL” eller den særlige, midlertidige fondskode for de nyudstedte aktier: 6024297 (nogle steder står der DK0060242972). Der vil også fremgå ord som “emission”, “nytegning”, “tegningskurs” eller “nye aktier”.
Du kan IKKE søge erstatning for køb af gamle Amagerbank-aktier, som på købstidspunktet havde fondskoderne 6003710 eller DK0060037109. (Senere fik alle aktierne denne fondskode.)

Hvis prisen fremgår af din dokumentation, så skal aktierne være tegnet til præcis tegningskurs 3,00 kroner. Du kan IKKE søge erstatning for aktier købt til en anden kurs, for så har du ikke nytegnet aktierne, men købt dem i det almindelige børsmarked.

B) DOKUMENTATION FOR EJERSKAB:
Dokumentation for, at du på konkursdatoen den 6. februar 2011 eller senere fortsat ejede det antal aktier, som du søger erstatning for. Det kan være en årsopgørelse eller depotoversigt fra din daværende eller nuværende bank, en værdipapiroversigt fra Skat, en salgsnota (hvis du senere har solgt aktierne af hensyn til skattefradrag) eller anden dokumentation. (Bemærk, at på det tidspunkt var fondskoden ændret til DK0060037109 – nogle steder står der blot 6003710.)
 
Copyright © 2015 Dansk Aktionærforening, All rights reserved.


Afmeld nyhedsbrev    Opdater dine nyhedsbrev-indstillinger