Copy

Se denne e-mail i din browser

Kære medlem af Foreningen OW Bunker-Investor

Nu er der allerede gået over et år siden OW Bunkers kollaps.

Der har ikke manglet overskrifter i pressen. Til gengæld har der manglet nogle håndfaste resultater. Foreningen OW Bunker-Investor har dog ikke ligge på den lade side i vores bestræbelser på at afdække, hvordan vi bør forsøge at sikre en erstatning fra personkredsen bag OW Bunker og selskabet selv.

Presseomtalen har på det seneste især fokuseret på konkursboets bestræbelser på at hive penge hjem til boet. Her er især OW Bunkers mange samarbejdspartnere i søgelyset, ikke mindst købere af bunkerolie, og der har været fokus på voldgiftssager i Storbritannien.

Boet har også forsøgt at undersøge forholdene i Singapore, hvilket tager længere tid end forventet. Det er stadigt uklart, hvad der skete dernede, hvilket også har vores interesse.

Fælles for disse bestræbelser er, at de kan give nogle penge til selskabets kreditorer – men næppe til os investorer. Det skyldes blandt andet diverse pantsætning og gældsforholdene i boet. Men i Foreningen OW Bunker-Investor følger vi selvfølgelig vågent med i, om disse aspekter af sagen kan afdække nye vinkler, der kan gavne vores medlemmer.

Ting tager desværre tid. Vi arbejder i kulisserne, og det er et stort arbejde at få kortlagt de mulige ansvarspådragende handlinger, der kan være begået. Det har taget tid at få undersøgt de forskellige muligheder for at holde personkredsen ansvarlig. Dette førte til et juridisk responsum, som fastslog, at dette er muligt. På den baggrund har vi varslet erstatningskrav over for personkredsen.

I den forbindelse afventer vi blandt andet også nyt fra special-kurator Søren Halling-Overgaard, som konkursboet har antaget til at undersøge, hvem der eventuelt kan holdes til ansvar for konkursen.

Derudover er vi i gang med de nødvendige øvelser for at kunne tage næste skridt frem mod erstatninger til investorerne. Vi skal skabe klarhed over økonomien i at føre vores sag eller sager, og vi ønsker også mere viden om, hvilke skridt de danske pensionskasser vil tage.

Vi arbejder i bestyrelsen på højtryk på at skabe klarhed, så vi kan komme videre i processen og få fastslået et ansvar. Vi vil sørge for at informere jer medlemmer med jævne mellemrum. Men vi beder også om forståelse for, at vi står foran et danmarkshistorisk juridisk slagsmål, som kan komme til at tage sin tid, men som vi om nødvendigt står klar til at kæmpe i en årrække fremover.

Med venlig hilsen

Morten Schwartz Nielsen
Formand for Foreningen OW Bunker-Investor
 
Copyright © 2015 Dansk Aktionærforening, All rights reserved.


Afmeld nyhedsbrev    Opdater dine nyhedsbrev-indstillinger