Copy

Se denne e-mail i din browser

Generalforsamling i Foreningen OW Bunker-Investor

                                                           
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen OW Bunker-Investor.
 
Tidspunkt: Onsdag den 8. marts 2017 kl. 18.00
Sted: Professionshøjskolen Metropol, Sigurdsgade 26, 2200 København N
Tilmelding: Senest 7. marts via dette link eller til Dansk Aktionærforening.
 
Ifølge vedtægterne er der følgende dagsorden for generalforsamlingen:
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver
 3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år
  Årsrapporten kan downloades på www.owbunkerinvestor.dk fra på fredag den 24. februar.
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår, at der ikke opkræves kontingent for 2017
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Niels Arne Gadegaard er udtrådt af bestyrelsen. Forslag til nyt bestyrelsesmedlem modtages gerne.
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Copyright © 2017 Dansk Aktionærforening, All rights reserved.


Afmeld nyhedsbrev    Opdater dine nyhedsbrev-indstillinger