KenKon Nieuwsbrief juni 2013
KenKon Nieuwsbrief - Maart 2015
 
quote open

“Velen sterven te laat, en enkelen sterven te vroeg. Nog klinkt ongewoon de leer: ‘sterf te rechter tijd’'.”
 

Friedrich Nietzsche in ‘Aldus sprak Zarathustra’

Beste lezer,

In de afgelopen jaren heb ik samen met het management team en anderen  gezocht naar het KenKon van de toekomst. Dat zoeken was denk ik vooral een aftasten en een verstandig, gestructureerd toewerken naar een upgrade van KenKon. Een KenKon dat breder gedragen zou worden, waarin restdromen misschien gerealiseerd zouden worden, dat als organisatie en cultuur zou verduurzamen, minder afhankelijk van mij zou zijn, zakelijk gezonder zou worden, een eigen gebouw zou krijgen en waarin ik mij eindelijk grotendeels zou kunnen wijden aan de inhoud, de mensen van KenKon, de visie en de sfeer. Klinkt prachtig, niet?
 
Na het boost plan van Francesco & co. in 2012 voelde dat voor mij ook en tijdje zo. Diverse werkgroepen pakten KenKon-werkzaamheden op, procedures werden verbeterd, betrokkenheid nam toe en nieuwe activiteiten werden ontplooid. Ik vond het een mooie en hoopgevende fase in de KenKon geschiedenis.
 
Na enige tijd begon de vernieuwingsslag echter her en der te stagneren of zelfs in te zakken. Het gevolg was dat ik steeds meer tijd die ik wou en zou besteden aan inhoud, mensen, visie en sfeer, weer moest inleveren om in te springen in de PR, het schoon houden van het gebouw, de organisatie van seminars, e.a. Bovendien waren we met het management team tegelijk ‘hard’ aan het denken, handelen en praten over wat de volgende stap naar de toekomst van KenKon moest en kon zijn. Ook dat kostte veel extra uren terwijl het mij maar niet het gevoel ging geven dat we op de goede koers zaten.  Rationeel klonk het prima, ook als ik het zelf uitlegde. Aan de goede bedoelingen en bestuurlijke competenties van de betrokkenen lag het ook niet. Ik zou allerlei flarden kunnen noemen als ‘iedereen was te druk’, ‘er was te weinig openheid en flexibiliteit voor nieuwe ideeën’, ‘we waren er systemisch nog niet klaar voor’, ‘ik wou al te lang geen manager meer zijn om nog goed leiding te kunnen geven aan het proces’, ‘de samenwerking liep niet’, ‘er zaten te weinig vrouwen in het team’, ‘er waren teveel spanningen onderling’, ‘er werd niet doorgepakt‘, ‘we zaten allemaal vast in de oude gewoontes van een verticale organisatie’, enz. Stuk voor stuk puzzelstukjes met een kern van waarheid, maar een logisch consistent begrijpelijk verhaal kan ik er (nog) niet van maken. Kippen en eieren waren inmiddels teveel ook met elkaar vermengd geraakt. Ik denk daar regelmatig nog over na. Wat voor mij wel duidelijk was – lees gevoelsmatig duidelijk – was dat de ‘juice’ niet vers was, de ‘umpf’ te zwak en de ‘space’ te eng.  En dat zijn dingen voor mij die tellen.
 
Al met al werd ik er niet vitaler of gelukkiger van en om mij heen zag ik ook niemand echt opbloeien. Niet dat er niets goed ging, maar de obstakels, weerstanden en hobbels leken voor mij steeds minder op een broedplaats van iets nieuws en moois. Steeds meer op onvruchtbare grond. Ik verloor het vertrouwen in het pad van de ‘upgrades’. Menigmaal zwierf ik in de late avond wat langer rond op mijn fiets in de Binnenvelden, om na te denken of zelfs – meestal innerlijk – te schreeuwen om antwoorden. Ik heb meermaals serieus overwogen om het huurcontract van KenKon op te zeggen en een laatste jaar mooi uit te dienen. Ik heb dat uiteindelijk ook in het management team meegedeeld. Ik zocht naar een doorgang of een magie die ik niet kon vinden.
 
Ik trok mij daarom in november 2014 een paar dagen – onder de zogenaamde ‘jacht maan’- terug in een trekkershutje om na te denken over wat KenKon nu eigenlijk is en waar het heen moest. Ik maakte een uitvoerige inhoudelijke schets van wat KenKon was, is en verder zou kunnen worden en rijpte deze dankzij de feedback van een kleine twintig intimi en ‘extimi’ van KenKon verder uit. Het gaf helderheid, inspiratie, verbinding en hoop. Helaas was de tijd in het hutje te kort om ook meer en nieuwe helderheid te krijgen over de toekomst van de zakelijk-organisatorische kant van het verhaal, maar het gaf weer even wat benzine.
 
Toen ik echter vroeg in 2015 – na de mooie, diepe en gedeelde stilte van de Winter Stilte Retraite – weer royaal werd geconfronteerd met alles wat nog niet werkt, niet meer werkt, niet goed genoeg werkt, enz. begon mij niet de moed, maar wel het geloof in de schoenen te zakken. Ofwel ik vond in mij niet de wijsheid en het leiderschap om met deze boot aan de andere kant te geraken, ofwel ik vond de wijsheid en het leiderschap die mij vertelde dat dat niet kon. ‘Dit gaat ‘m niet worden’ heet dat tegenwoordig. Ik was overigens niet de enige. Hanneke en Tim, die nog niet zolang in het MT zaten, hadden inmiddels ook al aangegeven geen heil in de huidige boot en/of koers te zien.
 
Ik heb de grote stekker (de huur opzeggen en het laatste KenKon jaar ingaan) er toch maar niet uitgetrokken :-). Los van mijn menselijke angsten, behoeftes en gehechtheden, hou ik teveel van de mensen van KenKon en geloof ik te diep in wat we doen en de inhoudelijke en gezamenlijke koers die we daarin zoeken. Ik heb wel, zoals Edwin het formuleerde, het MT laten imploderen. Ik mailde dat ik een vergaderpauze inlaste voor mij zelf, minstens tot de zomer, maar de goede verstaander zal mij beter hebben begrepen. In een impulsieve actie volgde ik mijn ‘gut-feeling’ welke mij onhoorbaar zei dat er eerst iets moet sterven. Dat er een nieuwe open ruimte moest ontstaan. Een ruimte waar hele nieuwe ideeën, mensen, mogelijkheden, structuren, enz. kunnen verschijnen.
 
De implosie is denk ik slechts een inzet. Of die ruimte er komt, wat daar nog meer voor nodig is, wat ik op mij afroep of wat allemaal of wat precies moet sterven en hoe diep weet ik niet. Ik poog mij te ontkwamen in het sterfproces. Hopelijk is het sterven niet te laat ingezet.
 
Daarom, in datzelfde stervenslicht, zou ik ook van de gelegenheid gebruik willen maken om aan alle medewerkers en -bouwers dringend te vragen om alle taken die je niet meer met passie doet, de zin niet meer van inziet en/of waarvoor je eigenlijk geen tijd meer hebt los te laten. Nu graag! Laat de dood niet te laat komen!
 
Zij die juist in deze mogelijk wat meer onzekere en onduidelijkere tijden, juist ruimte en een nieuw ‘elan’ vinden en voelen, nodig ik uit om balletjes op te gooien of er gewoon mee te gaan spelen.
Zelf neig ik er nog even toe om niet zomaar weer aan een nieuw balspel te beginnen, want hoe het nu in de grote lijnen verder moet weet ik nog even niet. Dat wil ik ook nog even niet weten. Ik heb mij bewust eerst 49 dagen verstild om te luisteren of de wind een nieuwe koers liet voelen. Ik heb de woorden van de wind nog niet goed kunnen verstaan, moet nog stiller worden, maar boeiend genoeg komen er altijd nieuwe dingen op je pad als je loslaat. Ook in deze 49 dagen al. Ik grijp ze nog even niet vast.
 
Met de bestaande balspellen zit het overigens wel goed. KenKon draait ondertussen gewoon door en best goed. Hier en daar vaart men misschien wat meer op intuïtieve navigatie, op het ‘chaos model’,  spontane ‘ad hoc’ acties of andere wijsheden, maar daar is al eerder veel goeds uit ontstaan. Ik zal de laatste zijn die gelooft in een organisatie zonder dat alles. Verder voel ik mij heel erg gemotiveerd en meer bij machte om in plaats van uit de breiden juist in te breien. De dingen die we al doen te verbeteren en te verdiepen. Het loslaten heeft me nieuwe innerlijke wind gegeven om bijvoorbeeld met veel plezier allerlei mooie inhoudelijke en gemeenschappelijke dingen weer in gang te zetten. Zoals bijvoorbeeld de verlate tweede ‘Vijf Vitale Wijsheden Weken’, een nieuwe week met ‘Goede Gesprekken’ en een intensieve ‘Masterclass Sanchin & Tensho’. Ook werk ik weer met veel passie verder aan het traject ‘Tasting the Essence of Tantra’ en voel ik nieuwe passie, inspiratie en daadkracht voor mijn eigen beoefening en lees en schrijf ik meer dan vorig jaar. Dat innerlijk vuur laait weer op. Daarover is ook van alles te vertellen, maar veel teveel voor nu. Jobbe zit vast al weer met kromme tenen vanwege de lengte van dit stuk. Dus kom langs of nodig me uit voor de koffie, pizza, curry of whisky en we babbelen live verder.
Over dit, dit alles of over iets heel anders.

quote sluiten Hartelijke groet,
Sydney Leijenhorst

pijltje Agenda

Maart

Ma 23 - Vr 27 Open Gespreksweek door Sydney Leijenhorst

Ma 30 - Vr 8 Mei Vijf Wijsheden Weken

April

Zo 5 - Ma 6 Pasen - geen lessen

Do 16 Spiritualiteit bij chronische en ongeneeslijke ziekten

Vr 17 - Zo 19 Tasting the Essence of Tantra door Rob Preece

Ma 27 Koningsdag - geen lessen

Mei

Di 5 Bevrijdingsdag - geen lessen

Za 14 Hemelvaartsdag - geen lessen

Zo 24 - Ma 25 Pinksteren - geen lessen

juni

Wo 17 Dojo Examens Karate Jeugd

Wo 24 Dojo Examens Karate Volwassenen

Za 27 IOGKF Centrale Karate Examens

Juli

Za 11 - Zo 23 augustus Zomerrooster

Oktober

Vr 2 - Zo 4 Tasting the Essence of Tantra door Rob Preece

December

Za 19 - Zo 3 januari Kerstvakantie

pijltje Nieuws

Vijf Wijsheden Weken

plaatje Vanaf maandag 30 maart gaan we de lessen – karate, qigong, Tibetaanse meditatie en judo – zes weken lang laten leiden door de inzichten omtrent de zogenaamde ‘Vijf Vitale Wijsheden’ die gerelateerd zijn aan de ‘Vijf Elementen’ (aarde, water, vuur, wind en ruimte en alles-in-één). Verschillende lesgevers zullen aanhaken bij dit project. Deze keer doet...lees verder
30 maart - 8 mei
pijltje Op komst

Open Gespreksweek

plaatje Eén of twee keer per jaar houdt Sydney Leijenhorst een ‘Open Gespreksweek’. Dan mag iedereen van binnen of buiten KenKon langskomen voor ‘Een Goed Gesprek’ van maximaal een uur, tegen een vrije donatie in de donatie-pot....lees verder
Ma 23 - Vr 27 maart
door Sydney Lejenhorst
 

Spiritualiteit bij chronische en ongeneeslijke ziekten

plaatje In samenwerking met 'Liefdevol rond Verlies' organiseert KenKon het Symposium Aandacht voor spiritualiteit bij chronische en ongeneeslijke ziekten...lees verder
Do 16 april door Liefdevol Rond Verlies 

Tasting the Essence of Tantra 2

plaatje This 8-module course in Tibetan Buddhist meditation continues with module 2: Awakening right intention – During this retreat we will begin to explore the healing of some of our wounding to our sense of self, through developing compassionate presence. On the basis of compassion for...lees verder
Vr 17 - Za 19 april, door Rob Preece
pijltjeTips

Gasshuku Sensei Laubscher in Mol

plaatje In april organiseert de IOGKF Belgïe een stage met Sensei Bakkies Laubscher...lees verder
Vr 24 - Zo 25 april, in Mol, België
 

Higaonna Sensei in Denemarken

plaatje Let op: in verband met de gezondheid van Sensei Higaonna is het op dit moment zeer onzeker of deze gasshuku doorgaat: "One who has not trained with Higaonna Sensei, does not know what the essence of Okinawan Goju Ryu Karate is..." Unieke kans om te trainen met Sensei Higaonna...lees verder
Vr 1 - Zo 3 Mei, Denemarken

IOGKF European Gasshuku

plaatje De jaarlijkse European Gasshuku van de IOGKF is dit jaar in Spanje. Elk jaar bezoekt ook vanuit KenKon een groep karateka deze stage om er in internationaal verband te trainen. De registratieformulieren staan inmiddels online op de website van IOGKF-Spanje...lees verder
Zo 26 -Vr 31 juli, Málaga Spanje.

volg de tweets wordt fan op Facebook wordt fan op Facebook

KenKon is een 'trainingscentrum', waar een groot aantal mensen vechtkunsten, yoga, meditatie en dans beoefent. Alle activiteiten hebben tot doel een bijdrage te leveren aan de gezondheid en de ontwikkeling van mens en wereld.

U ontvangt deze mail omdat u zich hiervoor heeft aangemeld. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt zich hier afmelden | inschrijving aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp