Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief september 2020

Beste lezer, 

Intussen zijn de eerste weken van het nieuwe schooljaar alweer achter de rug. De coronacrisis maakt het niet makkelijk om nlt ten volle tot zijn recht te laten komen. Mooi is hoeveel inspirerende voorbeelden we hebben gezien van digitale nlt-lessen. Die voorbeelden zullen we blijven delen als we ze van nlt-docenten krijgen. Ook onze verenigingsactiviteiten zullen meer digitaal plaatsvinden. In  de agenda vindt u activiteiten die de nlt-steunpunten organiseren. Verder zijn we bezig met de voorbereiding van de komende nlt-conferentie op 11 februari 2021. We denken aan een hybride vorm, wellicht met een regionaal gespreid fysiek stuk, omdat u in de enquête daarover duidelijk bent geweest: het contact met collega’s op een conferentie is een waardevol element. Heeft u zelf ideeën over hoe we hieraan vorm kunnen geven, dan horen we dat graag! 
Als logische onderdelen van een goed nlt-curriculum willen we twee grote thema’s goed tot hun recht laten komen: duurzame ontwikkeling en digitale technologieën. Voor beide ontwikkelen we een schakelmodule en verdiepingen in een leerlijn. In deze nieuwsbrief leest u meer over de leerlijn digitale technologie.
Ten slotte wensen wij u veel sterkte, geduld en inspiratie toe in deze moeilijke periode op de scholen en veel leesplezier met deze nieuwsbrief!

Pieter Hogenbirk, Voorzitter Vereniging NLT

Laatste mogelijkheid tot deelname 

Leerlingen die mee willen doen aan de duurzaamheidsheldenchallenge kunnen hun voorstellen nog inleveren tot 13 november. De challenge is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van havo. In de challenge ontwerpen leerlingen een duurzaam gebouw of duurzame wijk of stad. Er val een hoofdprijs van €1000 te verdienen!  Bekijk ook het filmpje hieronder.
 
Bekijk dit filmpje

ALV 2020

De ALV vindt dit jaar digitaal plaats en wordt gehouden op 19 november van 16.00- 16.30h. We presenteren het verslag van 2020 en kijken niet alleen vooruit naar 2021, maar ook naar verder. Het bestuur van de Vereniging NLT heeft namelijk gewerkt aan een meerjarenplan. Alle leden zijn van harte welkom om digitaal aan te haken. Na afloop van het formele gedeelte zullen we nog enkele docenten kort aan het woord laten over hun ervaringen met corona en de nlt-lessen. Die sessie duurt tot 17.00. We hopen van harte dat u erbij kunt zijn!

Voorlichting voor leerlingen

Wilt u uw leerlingen stimuleren te kiezen voor het prachtige vak nlt? U kunt via ons-emailadres info@betavak-nlt.nl folders bestellen om de derdeklas leerlingen op een goede manier voor te lichten. Wij sturen u graag de folders toe. Mocht u dit willen, geef ons voor 1 november aan hoeveel folders u wilt ontvangen. U ontvangt de folders dan voor de kerstvakantie op uw school. Om een idee te krijgen van de folder kun je deze hieronder bekijken. 
 
Voorbeeld folder

Doe mee met curriculum.nu!

SLO zoekt enthousiaste en nieuwsgierige leraren met passie voor hun vak die samen willen werken aan de herziening van het landelijk curriculum. Ben je leraar in het voortgezet onderwijs en wil jij een bijdrage leveren aan de kerndoelen van morgen? Wij vinden het vanuit de Vereniging NLT heel waardevol als onze nlt-docenten met hun bagage van het interdisciplinaire vak nlt in de bovenbouw hun bijdrage leveren aan het leergebied Mens en Natuur voor de onderbouw.  
Meer informatie

Leerlijn Digitale Technologie

De afgelopen maanden is op verschillende fronten verder gewerkt aan het realiseren van een doorlopende leerlijn Digitale Technologieën binnen nlt. Er is een ontwikkelteam samengesteld van docenten met verschillende achtergronden. De volgende modules zullen nieuw worden ontwikkeld in dit thema: een basismodule over digitale technologie en de modules AI, Quantumcomputing, Fijnstof en de Toekomst van de Landbouw. Wilt u graag meedenken, stuur ons dan een mail. 
Mail ons

Waarderend auditen 

De Vereniging NLT is lid van het Profielenberaad. De organisaties en scholen verenigd in het Profielenberaad richten zich ieder vanuit een eigen invalshoek op talentontwikkeling. Binnen het Profielenberaad is een werkgroep gevormd rond het thema ‘waarderend auditen’, op basis van het gegeven dat alle aangesloten organisaties in het kader van een goed kwaliteitsbeleid enige vorm van onderlinge visitatie willen uitvoeren. Deze werkgroep zal op 25 november a.s. een expertmeeting houden die op haar beurt de opmaat kan zijn naar een conferentie in april 2021 voor alle belangstellenden binnen de verschillende organisaties rond dit thema. Vanuit de Vereniging NLT zal Jeroen Sijbers aan de expertmeeting deelnemen.
Meer informatie
Copyright © Vereniging NLT. Alle rechten gereserveerd.
Lees meer over hoe wij uw gegevens verwerken.

Ons mailadres is:
info@betavak-nlt.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vereniging NLT · Waag 61 · Wijk bij Duurstede, 3961 LX · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp