Copy
Ontwikkelingen in bouw, milieu en ruimte
Browserversie

Denkkracht in bouw, milieu en ruimte

SPA WNP ingenieurs bewijst zich graag als deskundige advies-
en uitvoeringspartner. In deze nieuwsbrief delen we een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden met u.

Wegwijs in geluidseisen bij heiwerkzaamheden

Bij heiwerkzaamheden voor damwanden gelden de nodige geluidseisen. Onze specialisten maken u hierin graag wegwijs en kunnen het benodigde akoestisch onderzoek uitvoeren. Dit hebben wij bijvoorbeeld gedaan voor het nieuwe sluisproject bij Terneuzen.
Lees meer...

Thuis in transformatie kantoorgebouw naar wonen

Steeds vaker krijgen kantoor- gebouwen een woonbestemming. Om aan de eisen voor een goed woon- en leefklimaat te voldoen, zijn verschillende onderzoeken nodig. Wij kunnen deze uitvoeren én adviseren over doeltreffende oplossingen. 
Lees meer...

Voorkom planvertraging door stikstofdepositie

De lopende juridische discussie over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kan tot vertraging van uw bedrijfsplannen leiden. Daarom trekken wij samen met u op om te voorkomen dat u pas op de plaats moet maken. 
Lees meer...

Omgevingsvergunning voor biomassa-energiecentrale

Diervoerderbedrijf ForFarmers wil een biomassa-energiecentrale in gebruik nemen. Dankzij onze specialistische kennis van de milieuaspecten van duurzame energie-installaties én de diervoederbranche kwam de vergunningaanvraag in korte tijd rond.
Lees meer...

Omgevingswet komt snel dichterbij

De Omgevingswet moet vanaf 2019 een einde maken aan tegenstrijdige, onduidelijke en overbodige regels. Wat betekent de invoering voor lopende procedures en nu geldende vergunningen? We zetten het graag voor u op een rij.
Lees meer...

Advies over energiezuinige woningen

Ontwikkelaar De Bunte Projecten schakelde ons in voor het bepalen van de energieprestatie van
40 nieuwbouwwoningen volgens
NEN 1720. Ook hebben wij hier getoetst op BENG-eisen, daglicht-
toetreding en ventilatiecapaciteit.
Lees meer...
Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383
Oostelijk Bolwerk 9 | 4531 GP TERNEUZEN | 0115 649 680
Hoenderkamp 20 | 7812 VZ EMMEN | 0613 356 122
info@SPAWNP.nl
lid NLingenieurs
ISO 9001:2015
 | SPAWNP.nl
 | kvk 0909.2661
 | btw NL8053.02.530