Copy

Nieuwsbrief maart 2015

Communicatie over water, een bewuste keuze

Op 18 maart 2015 kiest Nederland wie de waterschappen gaan besturen. Communicatie over nut en noodzaak van de waterschappen speelt de komende jaren een prominente rol. Want ook al is het waterbeheer in ons land prima op orde, het waterbewustzijn van de Nederlanders kan nog een stuk beter. Weinig mensen weten wat er allemaal bij komt kijken om ons land droog en bewoonbaar te houden, wat er nodig is om afvalwater te zuiveren, hoe groot de overstromingsrisico’s zijn en wat je moet doen als de nood aan de man komt. Lijn43 heeft ruime ervaring in watercommunicatie: al jaren schrijven we toegankelijke teksten en artikelen en maken we publieksboekjes, Bosatlassen, apps en eBooks.

Voor burgers en bestuurders

Half Nederland is polderland. De waterschappen zorgen ervoor dat mensen, planten en dieren ook onder zeeniveau droge voeten houden. En dat iedereen kan beschikken over voldoende water en schoon water. Voor Waternet schreven we in heldere taal, met mooie illustraties erbij, op wat er allemaal komt kijken bij het beheer en onderhoud van een polder. Geschikt voor burgers, professionals, scholieren en bestuurders.
 
LEES MEER

Waterbeleid bondig opgeschreven

Eens in de zes jaar stellen alle waterschappen een nieuw contract op met de samenleving. In opdracht van Gemeente Rotterdam schreven we mee aan “Herijking Waterplan 2”. Voor waterschap Zuiderzeeland verzorgde Lijn43 de tekstredactie van het ontwerp “Waterbeheerplan 2016-2021”. Resultaat: bondige en goed leesbare teksten. 
LEES MEER

Waterinnovatie in de praktijk

Onderzoek en innovatie zijn belangrijk: om de waterketen te verduurzamen, om het waterbeheer efficiënter te maken en om goed voorbereid te zijn op klimaatverandering. Lijn43 helpt u de resultaten van onderzoek en innovatie bekend te maken en in de praktijk te brengen. We vatten het onderzoek bondig samen, interviewen bestuurders en verlevendigen de tekst met krachtige beelden en toegankelijke illustraties. 
LEES MEER

Waterkaarten in de klas

In het eindexamenprogramma van het voortgezet onderwijs speelt water een belangrijke rol. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij watervraagstukken in een 'ruimtelijke context' kunnen plaatsen. De Bosatlas van Nederland Waterland is een mooi middel om daar vorm aan te geven. Na een Nederlandstalige en een Engelstalige editie brachten Lijn43 en Noordhoff Uitgevers daarom een speciale editie uit voor de middelbare school. Leraar24 filmde een les op het Mendel College in Haarlem.
LEES MEER
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van Lijn43 bent of omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

afmelden nieuwsbrief        gegevens aanpassen        bekijk email in browser        stuur door