CopyChristian Roma Support (CRS)

Nieuwsbrief december 2016

Dank aan donateurs!

Dank voor jullie meeleven. Dank voor jullie inzet. Dank voor  jullie support. Dank voor jullie gebeden ook. Het betekent zo veel voor Romagezinnen die bijna niets hebben. Die de kou moeten trotseren zonder warme kleding. Zonder stookhout ook. In hutjes waarvan de glasloze ramen met plastic zakken zijn afgeplakt. Hun landgenoten kijken een andere kant op. Des te troostvoller is de steun uit Nederland. Zij ervaren daarmee de liefde van Jezus, die hen ziet en roept en omarmt.
Net als vorig jaar hopen we weer honderden arme families stookhout en voedselhulp te bezorgen. Doe je mee?
Als CRS-team wensen we iedereen heel gezegende feestdagen!


IN MEMORIAM DIRK HUIBERT VAN NOORT

Eén dag na zijn 82e verjaardag overleed op 18 november j.l. voormalig bestuurslid br. Dirk Huibert van Noort. Samen met zijn vrouw Adri heeft hij zich vele jaren ingezet voor arme Romagezinnen in noordoost Roemenië. In het dorp Ciprian Porumbescu en omgeving is de naam Van Noort een begrip. Veel gezinnen hebben dankzij hun inzet medische hulp gekregen, konden de kinderen naar school laten gaan, of hun lekkende daken repareren. In 2011 werd br. van Noort medeoprichter van onze stichting en bestuurslid. Hij werd in onze kring al gauw ‘oom Dirk’ genoemd. In die tijd heeft hij ook samen met CRS het Project Family Support opgezet. Vanwege gezondheids- en ouderdomsklachten moest ‘oom Dirk’ zijn taak afgelopen zomer helaas beëindigen. Zr. Wijke Klumpje uit IJsselmuiden heeft zijn verdienstelijke werk overgenomen. Wij zijn 'oom Dirk' dankbaar voor zijn inzet, zijn passie, en de harmonieuze samenwerking. Op 24 november jl. werd hij in Ermelo begraven. In onze gebeden denken we aan zijn vrouw, kinderen, verdere familie en vrienden.
Dick van Veelen, voorzitter bestuur Christian Roma Support (CRS)

 

Wist je dat ...
 
‘Reinheid’ een centraal begrip is in het dagelijks leven van veel Roma?


 
Tal van ongeschreven ethische regels inzake hygiëne, respect en eer worden mondeling van de ene op de andere generatie doorgegeven.
 


Klussenreis
 
Projectmanager Atilla Toth in Reghin (Roemenië) heeft plannen om volgend voorjaar te starten met de bouw van een opvanghuis voor Romakinderen. Wij zoeken klussers die in april / mei / juni mee op reis willen gaan om met bouwwerkzaamheden te helpen. Interesse? Stuur ons een mail!
 


Kledinginzameling

Wil je in het nieuwe jaar je inzetten voor het goede doel? Dat kan onder andere door het inzamelen van gedragen kleding. Wanneer je 15 vuilniszakken vol hebt kunnen wij het laten afhalen. Het is ook mogelijk een container te plaatsen, bijvoorbeeld in je carport of in de hal van je kerk. Bel of mail ons voor nader overleg.

 Belastingvoordeel

Als je vaste donateur bent / wordt van CRS kun je profiteren van belastingvoordeel, wanneer je een overeenkomst aangaat van tenminste 5 jaar. Je giften zijn dan volledig aftrekbaar. Kijk hier voor meer informatie.

C O L U M N

Anneke Steinman
directeur
CRS"Dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht."  Ps 67:3


Afgelopen september bezocht ik met twee Romabroeders uit Veldhoven het dorpje Bág in Hongarije. Dit land is al sinds 2004 lidstaat van de EU, maar nog altijd zijn er Roma die een mensonwaardig bestaan leiden. Het ontbreekt hen aan gepaste huisvesting, verwarming en sanitaire voorzieningen. Ik knoopte met die en gene gesprekjes aan en maakte foto’s. Een timide moeder, die ergens achter op een erf stond te kijken, wilde niet gefotografeerd worden. Maar ik mocht wel haar onderkomen bezichtigen. Het bleek een ellendig kaal schuurtje te zijn, zonder meubels. Ze had alleen wat kleedjes op de vloer waarop zij met haar kinderen sliep… Moeder Lakatos vertelde van hun ontberingen. Van haar man die elders werk zoekt maar nergens vindt. Net zoals het vele dorpsgenoten vergaat. Zij hebben praktisch niets om van te leven.
Hun behuizing doet denken aan de plaats waar de Here Jezus werd geboren. Geen fatsoenlijk bed of warme slaapkamer, maar een armetierig verblijf ergens achteraf. Daar verkoos God dat Zijn Zoon ter wereld kwam. Bij onaanzienlijke, onbemiddelde mensen. In zo’n omgeving mogen ook wij Jezus’ boodschap brengen. De harten versterken met zang en gebed tot God. In hun eigen taal, het Romanes, zongen mijn medereizigers voor de dorpelingen een prachtig lied; “Heer wij komen tot U, want U geeft ons kracht!” De luisteraars waren bewogen en aangeraakt. Meer nog dan materiële goederen hebben zij het Woord van God zo broodnodig.
Als CRS zijn we een samenwerking aangegaan met de lokale Romakerk in dit dorp. We bidden dat we ook hier vele Romagezinnen tot zegen mogen zijn!
 


Geen vloeren meer van aangestampte aarde                                                                

Het Romadorp Balazher in het zuidwesten van Oekraïne bestaat uit een lang zandpad met aan beide zijden Romahutjes. De mensen hebben deze zelf van kleistenen gebouwd. Vaak zijn de muren niet gepleisterd. En de vloer bestaat meestal uit aangestampte aarde. Stoffig in de zomer, en klam in de winter. En altijd ongedierte… 
Afgelopen september is er een team van vijf mannen uit Nederland in dit dorp aan de slag gegaan, om alle hutjes van een betonnen vloer te voorzien. Samen met de bewoners zijn zij anderhalve week bezig geweest en hebben voor een ware metamorfose in de huisjes gezorgd. De actie was een groot succes. Aan het einde van de week hebben de dorpelingen en de reisgroep in de lokale Romakerk samen God geloofd en gedankt!


Columns

Op de CRS-website staan verschillende columns van mensen die betrokken zijn bij Christian Roma Support. Je kunt ze hier lezen.

 
Contact 
Stichting Christian Roma Support (CRS)
Vierambachtsstraat 20
3023 AM Rotterdam

Tel: 010-4774442 | E-mail: info@christianromasupport.nl 
Internet:
http://www.christianromasupport.nl  -  IBAN:
NL41 INGB 0005 9861 22
 
Als er voor een project meer geld binnenkomt dan nodig, wordt wat overblijft besteed aan een vergelijkbaar project.

 

Copyright ©  maart 2016 
Christian Roma Support.

Email Marketing Powered by Mailchimp