Edeva - trafiksystem för en levande stad
Se mejlet i din webläsare

Fler Actibump till Australien

Curtin University i Perth, Australien, fortsätter sin utbyggnad av aktiva farthinder på sitt campus för att öka trafiksäkerheten med bibehållen framkomlighet. De fyra Actibump som redan finns installerade på Bentley Campus har haft mycket goda effekter på andelen fortkörare - från mellan 61 % och 28 % ner till 24 % till 8 % fortkörare inom loppet av åtta månader. Vi ser att andelen fortkörare fortsätter att sjunka.
De tre nya Actibump som är på väg till Australien i skrivande stund kommer att installeras under januari, medan studenterna fortfarande har sommarlov.

Tal på konferenser

Karin Wiklund från Edeva deltog på Conference Vision Zero for Sustainable Road Safety in Baltic Sea Region och talade om Actibump som ett sätt att påverka förarbeteende genom en fysisk påminnelse. Konferensen syftade till att lyfta Nollvisionen i Litauen och de andra baltiska länderna.

Karin kommer även att tala på Transportforum i Linköping den 9 januari och dela med sig av vad vi har lärt oss hittills om aktiva farthinder och hur resultaten skiljer sig mellan de olika platserna där Actibump finns. Presentationen hålls under Maria Kraffts session 
5_3 - Den hållbara och trafiksäkra staden för oskyddade trafikanter i Verdefoajén kl. 15.30-17.00

Kom gärna förbi monter nummer sju bland utställarna också!

God jul!

Med detta vill vi önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

Vi finns på:
Transportforum 9-10 Januari - Linköping
Upphandlingsdagarna (Procurement days) 15-16 Januari - Stockholm

Det går även bra att komma på visning till oss i Linköping. Kontakta Karin Wiklund, 013-474 61 03, för bokning.
Copyright © 2018 Edeva AB, All rights reserved.

Vill du ändra hur du får dessa mejl?
Avbryt prenumerationen