Edeva satsar - trafiksystem för en levande stad
Se mejlet i din webläsare

Ny bok om kollektivtrafik

Boken Kollektivtrafik Utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter som nyligen publicerats av K2, Statens vegvesen och Urbanet Analyse pekar på framkomlighetsåtgärder som samhällsekonomiskt lönsamma. 
"God framkomlighet ger bättre ekonomi
Åtgärder som bidrar till att kollektivtrafiken kommer fortare fram är viktigt för målet om en mer effektiv stadstrafik. Ju högre hastighet kollektivtrafiken kan hålla desto bättre utbud får resenärerna och ju lägre blir driftskostnaderna. Både företags- och samhällsekonomiskt kan det löna sig att investera för att uppnå bättre framkomlighet."

Samtidigt har Malmö stad och Region Skåne påbörjat sitt förändringsarbete för att göra staden redo för två elbusslinjer som ska börja rulla under 2018. En del i åtgärdspaketet är "Åtgärder som genomförs för att säkerställa framkomlighet, attraktivitet och höjd medelhastighet" där "farthinder av typ som aktiveras vid hastighetsöverträdelse" är en utpekad åtgärd. 

Vi ser fram emot fler Actibumpinstallationer i Malmö det kommande året och hoppas att fler städer anammar den här lösningen som främjar kollektivtrafiken, framkomligheten och säkerheten.

Actibump i Australien

David och Christian från Edeva är precis hemkomna från Curtin University i Perth där de varit med vid installationen av de två Actibumpsystem som installeras där.

-Installationen gick bra och vi är nöjda med att vi hittat en så bra partner på plats, säger David Eskilsson, VD på Edeva.

Civcon Construction kommer att vara Edevas återförsäljare i Western Australia och vi ser fram emot ett gott samarbete och fler installationer i Australien!

Ses vi på Transportforum?

Edeva kommer att vara på plats med både monter inne och ett livs levande Actibump uppställt utanför Konsert & Kongress i Linköping när Transportforum drar igång. Ses vi där?

Vi finns på:
Transportforum 10-11 januari - Linköping
Kollektivtrafik SYD 21 februari - Malmö
Trafiktekniska årsdagarna 18-19 april - Stockholm
Resultatkonferensen 25 april - Stockholm
ECOMM 30 maj till 1 juni - Uppsala
Tylösandsseminariet 4-5 september - Tylösand

Det går även bra att komma på visning till oss i Linköping. Kontakta Karin Wiklund, 013-474 61 03, för bokning.
Copyright © 2017 Edeva AB, All rights reserved.

Vill du ändra hur du får dessa mejl?
Avbryt prenumerationen