Actibump - framkomlighet i rätt hastighet
View this email in your browser

Halvårsavstämning i Västerås

Actibumpinstallationen i Västerås har varit igång i ett halvår nu. En genomgång av resultaten visar fina siffror.

Den första kurvan visar hur hastighetsöverträdelsera sjönk från över 60 % till under 15 % inom loppet av en vecka efter starten av systemet.

Följande två diagram visar hastighetsfördelningen, det vill säga hur många fordon som kör i vilken hastighet. Överst visas den första veckan efter installation. Underst en vecka i mitten av april i år.En markant skillnad i hastighetsspridning alltså. Vi vill ju att folk varken ska köra för fort eller onödigt långsamt. 85-percentilen i april-fallet ligger på 32 km/h, precis vad systemet är inställt på. I oktoberfallet låg 85-percentilen i början av perioden på 43 km/h och i slutet av perioden på 32 km/h.

Helsinborgsinstallationen är provkörd

Innan man släppte på trafiken på Kullavägen i Helsingborg provkördes Actibumpinstallationen av ambulans, polis och räddningstjänst.

- Det föll väl ut. Nu har alla fått testa och känner sig trygga med det, säger Jonas Andersson, trafikplanerare på Helsingborgs stad.


Vi på Edeva ser fram emot att se hur resultaten blir på Kullavägen. Än så länge har vi sett att andelen fortkörare sjunkit från 28 % första dagen efter start till 17 % i söndags. 

Copyright © 2017 Edeva AB, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp