Actibump - framkomlighet i rätt hastighet
View this email in your browser

Malmös Actibumputvärdering på Transportforum


Hossein Ashouri från Malmö stad kommer, tillsammans med Karin Wiklund från Edeva, att presentera en utvärdering av Actibump på Transportforum.


 

Kom och lyssna på resultaten av utvärderingen samt rekommendationer om var och hur Actibump ska placeras! Föredraget heter "Aktivt dynamiskt farthinder, utvärdering, resultat och rekommendation" och hålls under session 50, onsdagen den 11/1 klockan 9.00-10.30 i salen Kulturen. Vi presenterar ny kunskap och slutsatser från användningen av Actibump i Malmö, Linköping och Uppsala.

Vi kommer också att finnas i monter nr 14, vid vänster ingång till Crusellhallen, och har ett Actibumpsystem uppställt i monter 49, utanför Konsert & Kongress.
Boka gärna en tid med oss!

2 av tre måste avstå från att lösa sina problem


Enligt vår enkät måste två tredjedelar av de svarande kommunerna ibland avstå från att lösa ett hastighetsproblem.

 

De anledningar som gör att man måste avstå från åtgärd, som lyfts fram mest, är busstrafik och kostnad.

Nya 360-bilder från Øresundsbron


Nu är Actibump installerat i alla nio banor i tullstationen på Øresundsbron. Kolla in 360-bilderna!


Copyright © 2016 Edeva AB, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp