Actibump - framkomlighet i rätt hastighet
View this email in your browser

Actibump - Äkta 30-säkring!


Mätningar visar att Actibump är en äkta 30-säkring och därmed kan användas för att säkra cykelöverfarter.

 

Vi mäter fordonshastigheten på två ställen. Första mätning sker ca 30 meter framför luckan, den andra sex meter efter luckan - precis på gång- och cykelpassagen. Mätningarna har utförts på Västra vägen i Linköping och på Per Albin Hanssons väg i Malmö. Actibumps lucka är placerad ca 6 m innan passagerna och bägge platserna är skyltade med 30km/h. Resultaten visar en 85-percentil under 30 km/h. Även 95-percentilen ligger under 30 km/h.Vi ses på Tylösandsseminariet


Vi kommer att ha en monter på Tylösandsseminariet. Kom gärna förbi och prata hastighetssäkring!

I samband med Tylösandsseminariet säger vi också hej då till vår kollega Marcus som ska ut på nya äventyr. Karin Wiklund tar över efter honom och de byts av mitt under Tylösandsseminariet.

Edeva anställer


Med det ökande antalet installationer behöver vi utöka vårt team med en servicetekniker/montör. 

Läs jobbannonsen här 

Copyright © 2016 Edeva AB, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp