Actibump - framkomlighet i rätt hastighet
View this email in your browser

Resultat från Malmö

Malmö har utvärderat sina tre Actibumpinstallationer. Resultaten presenterades på Transportforum och nu är även rapporten klar.

Presentationen från Transportforum finns här och den fullständiga rapporten här. Bilagan om buller och markvibrationer finns här.

Det viktigaste resultatet:

  • Hastigheten har sjunkit till den skyltade ±3 km/h på samtliga platser.


Nästa installation blir i Helsingborg

Beställningen från Helsingborg kom under februari och installationen sker under våren. 

Ett övergångsställe med cykelpassage på Kullavägen i Helsingborg ska tillgänglighetsanpassas och trafiksäkerheten behöver höjas. Det berättar Kristoffer Axelsson, projektledare på Helsingborgs stad.
- Det är en sträcka som inbjuder till att köra lite för fort. Det är 40 km/h som gäller men många kör fortare än så. Det går många skolbarn där och många upplever det som ett osäkert övergångsställe, säger han.

Pressmeddelandet från Edeva finns här
Pressmeddelande från Helsingborgs stad finns här.

Copyright © 2017 Edeva AB, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp