Edeva - trafiksystem för en levande stad
Se mejlet i din webläsare

 


Vi har skapat över hundra miljoner trygga och säkra passager! Motorfordon såväl som gående, cyklister och andra oskyddade trafikanter passerar tryggt och säkert. Vi är stolta och glada över att vår innovation gör nytta i arbetet för att nå Nollvisionen och skapar förutsättningar för en modern busstrafik.


Det första Actibumpet såg världens ljus 2010 och i skrivande stund har vi närmare 50 aktiva Actibump. De flesta i Sverige och sju i Australien. I skrivande stund är det också två upphandlingar av aktiva farthinder som ska tilldelas inom kort. Fler och fler anammar tekniken, våra kunder är nöjda och acceptansen för systemet är hög. Vi har visat att Actibump ger riktigt bra, och bestående, resultat.

Vi ser nu fram emot nästa hundra miljoner passager!

Data för den smarta staden

Grafiskt och överskådligt. Det är så vi tänker oss att man får bäst nytta av den data EdevaLive och Actibump samlar in. Med kontinuerliga realtidsmätningar och ett sätt att visualisera och faktiskt använda de stora datamängderna ökar möjligheterna att skapa den riktigt smarta staden! 

Vår fordonsklassificering visar bland annat diverse olika typer av ÅDT, som på bilden. EdevaLive visar också femton separata fordonsklasser i procent och i antal, hastighetsfördelningen per fordonsklass och kombinerade fordonsklasser i procent och i antal.


Saknar du något? Vad mer borde vi visa? Kontakta oss och berätta!
 

Besök

Under sommaren fick vi besök från Colombia och Nederländerna. Under hösten har vi inbokat besök från Finland. Det är inspirerande och kul att vårt system väcker så stort intresse världen över och vi hoppas på många fler besök under resten av året.
Vi brukar titta på och provköra Actibump på Linköpings gator samt visa systemet i produktion. Just nu tar vi emot bokningar från Finland. Anmälningsformulär finns här.

Skulle du vara från något annat land än Finland kan du kontakta oss för att boka ett besök.

Vi finns på:
Tylösandsseminariet 2-4 september - Tylösand
National Roads & Traffic Expo 17-18 september - Melbourne, Australien
Trafik- och gatudagarna 14-15 oktober - Stockholm

Det går även bra att komma på visning till oss i Linköping. Kontakta Karin Wiklund, 013-474 61 03, för bokning.
Copyright © 2019 Edeva AB, All rights reserved.

Vill du ändra hur du får dessa mejl?
Avbryt prenumerationen