Edeva - trafiksystem för en levande stad
Se mejlet i din webläsare

Kom och lyssna!

Karin Wiklund från Edeva kommer att vara en av talarna på Conference Vision Zero for Sustainable Road Safety in Baltic Sea Region den 5-6 december i Vilnius, Litauen. Konferensen arrangeras av Lithuanian Swedish Academy och Vilnius Gediminas Technical University.

Karin kommer också att vara en av talarna under Transportforum i Linköping 9-10 januari 2019, under rubriken 
Aktiva farthinder - vad har i lärt oss hittills och hur skiljer sig resultaten mellan platser? 

Karlstad har invigt sina Actibump


Karlstad kommun invigde sina två Actibump på Våxnäsgatan i slutet av augusti. Installationen skedde under sommaren och projektet är delfinansierat av statsbidrag från Trafikverket.

Sedan starten den sista augusti har vi kunnat se att andelen fortkörare sjönk med ungefär en procentenhet i veckan de första veckorna. Hastighetsgränsen på platsen är 30 km/h och 85-percentilen har sjunkit från 35 till 32.

Övergångsstället som utrustats med Actibump ligger precis bredvid en skola. Det har tidigare funnits statiska gupp på passagen men på grund av att det går bussar på platsen behövde de konstrueras så mjukt att de inte gjorde tillräcklig skillnad. Guppen slets också av den tunga trafiken och behövde bytas.

Sök statsbidrag!


Karlstad kommuns Actibumpinstallation är medfinansierad av Trafikverket. Flera andra kommuner har också beviljats statsbidrag för att åtgärda känsliga passager med hjälp av aktiva farthinder, bland annat Linköpings kommun. 
 
Vi finns på:
Conference Vision Zero for Sustainable Road Safety in Baltic Sea Region 5-6 december - Vilnius, Litauen
Transportforum 9-10 januari - Linköping
Upphandlingsdagarna 15-16 januari - Stockholm 

Det går även bra att komma på visning hos oss i Linköping. Kontakta Karin Wiklund, 013-474 61 03, för bokning. I november har vi tagit emot en delegation från Sydkorea. Gör som dem och kom och titta!
Copyright © 2018 Edeva AB, All rights reserved.