Copy
YOU ARE NOT SO WRONG
...

RSS B0YS

PHYSYC00L SRS V0L1

„S000ND WYTH W000ND“

 

AltanovaPress 3.11.2014 limited edition 33 copies sztuki.

this is not the Mik release, but full promo and distro of it we do / udzielamy się promo~distro, bo to niezwykła płyta Eresesów.

 

New recording from AltanovaPress and this is something by RSS B0YS.

This is one-sided 8’’ transparent lo-fi disc.

On modified made in Poland machine for recording playable/listenable greeting-cards from 60’s.

This is for Altanova the technological experiment and the next new/old (re-introduced) recording technique, re-developed for present times and for the future as well.

This disc works with different speeds, it comes with two wholes - center and off-center, so it brings possible different needle actions and speaker membrane gets various groovy effects.

Each copy is different, recorded from the scratch, from the original file separately and it all is made like in the very old recording manufacture, crafts style.

The whole run of VOL1 is only 33 copies, the cover (the same as with our before release of Boring Drug) is printed on vintage printing typographic machine in Lublin.

 

Nowa płyta AltanovaPress to coś od RSS B0YS.

To jednostronny 8 calowy dysk Lo-Fi, wycięty jednostronnie.

Na zmodyfikowanej maszynie do wycinania pocztówek dźwiękowych z lat 60tych (Made in Poland).

Jest to w Altanovej technologiczny eksperyment i kolejna nova/stara (od-tworzona) technologia zapisu, a skrojona na obecne jak i przyszłe czasy.

Obracająca się z różnymi prędkościami płytka, posiada w swoim centrum dwie dziurki, z których każda gwarantuje zupełnie inne zachowanie igły w rowku i membrany w głośniku. 

Żaden egzemplarz nie jest jednakowy!, a skomplikowane procesy produkcyjne odbywają się metodami rękodzielniczymi. 

Całość edycji VOL1 to 33egz, zaś okładka (tak jak w przypadku naszej poprzedniej płyty, BORING DRUG) została odbita na zabytkowej maszynie typograficznej w Lublinie mieście inspiracji.

buy here / do kupienia tu: 

PL http://wsm.serpent.pl/sklep/albumik.php,alb_id,47765
INTERNATIONAL http://wsm.serpent.pl/sklep/eng/albumik.php,alb_id,47765

amazing making of doc: https://www.youtube.com/watch?v=KJ6BW5aaXlw&feature=youtu.be

or contact us, direct sale possible / lub skontaktuj się z nami bezpośrednio, zakup tą drogą także możliwy.

 

RSS B0YS say about:

„WE ARE FANS 0F ALTAN0VA SINCE IT'S BEGINNING, WE LIKE ALS0 ALL SEBASTIAN BUCZEK’S ARTISTIC AND TECHNICAL EXPERIMENTS. SO WHEN HE PR0P0SED US RELEASE 0F SUCH UNUSUAL DISC WE WERE SUPERHAPPY.

THE IDEA OF TWO WHOLES, MATERIAL AND OTHER THINGS WAS PR0P0SED BY SEBASTIAN, WE FITTED TW0 SPECIAL VERSI0NS 0F 0UR „S000ND WYTH W000ND“ TRACK, WE WANTED THIS T0 S0UND WELL AT VARI0US SPEEDS, WE C0ULD N0T CHECK THE 78, ALTHOUGH WE KN0W IT WILL W0RK G00D T00. THERE IS A L0T 0F STRANGE BASS.

THESE ARE 0NLY TW0 SH0RT TRACKS, BUT BECAUSE S0 MANY AND VARIABLE 0PTI0NS OF PLAYING THEM IT ALL TOGETHER BRINGS KIND 0F S0LID EP.

AND 0NE 0F THE INITIAL IDEAS F0R THIS C00PERATION WAS T0 MAKE SERIES 0F RECORDINGS AND WITH NEXT PARTS WE WILL G0 MUCH M0RE FURTHER, BECAUSE AFTER WE HAVE THIS AMAZING TRANSPARENT SMELLING 0F MYSTERY, SCIENCE AND META//PHYSICS 00BJECT IN 0UR HANDS WE ALREADY KN0W MUCH MORE BETTER WHAT T0 D0 NEXT“.

 

RSS B0YS tak napisali o tej płycie:

„JESTEŚMY FANAMI ALTAN0VEJ OD SAMEG0 P0CZĄTKU JEJ ISTNIENIA, CIESZĄ NAS TAKŻE WSZELKIE EKSPERYMENTY ARTYSTYCZNE I TECHNICZNE SEBASTIANA BUCZKA. WIĘC KIEDY SEBASTIAN ZARAZ P0 NASZYM K0NCERCIE W TRAKCIE FESTIWALU LDZ ZAPR0P0N0WAŁ NAM WYDANIE TAKIEJ SPECJALNEJ PŁYTY P0CZULIŚMY SIĘ P0 PR0STU SZCZĘŚLIWI.

P0MYSŁ Z DW0MA 0TW0RAMI, MATERIAŁ I INNE KWESTIE WYSZEDŁ OD SEBY, MY D0PAS0WALIŚMY DO TYCH IDEI UTW00R, SPECJALNE DWIE WERSJE „S000ND WYTH W000ND“, CHCIELIŚMY, ŻEBY D0BRZE T0 BRZMIAŁ0 PRZY R00ŻNYCH PRĘDK0ŚCIACH, NIE M0GLIŚMY TYLK0 ZBADAĆ 78, ALE NA PEWN0 TEŻ ZADZIAŁAŁ0BY. JEST DUŻ0 BASU. TO NIBY TYLKO DWA KRÓTKIE KAWAŁKI, ALE P0MN0ŻONE PRZEZ IL0ŚĆ M0ŻLIWYCH 0PCJI ICH 0DTW0RZENIA DAJE TO CAŁKIEM S0LIDNĄ EPKĘ. WYJŚCI0WE ZAŁ0ŻENIE NASZEJ WSPÓŁPRACY Z ALTANOVĄ JEST TEŻ TAKIE, ŻE TO PIERWSZA CZĘŚĆ SERII I RACZEJ PRZY K0LEJNYCH ODCINKACH JESZCZE BARDZIEJ P0SZALEJEMY, BO D0PIERO TERAZ M0ŻEMY WYCIĄGNĄĆ WNI0SKI KIEDY MAMY W RĘKACH TEN G0T0WY PRZEZR0CZYSTY, PACHNĄCY TAJEMNICĄ, NAUKĄ I META//FIZYKĄ 00BJEKT.“

NOTE: NO DIGITAL VERSION OF THIS RELEASE IS OR WILL BE AVAILABLE!
UWAGA: WERSJA CYFROWA TEGO WYDAWNICTWA NIE BĘDZIE DOSTĘPNA TERAZ LUB POTEM!


zapraszamy
pozdrawiamy
tym razem w imieniu AltanovejPress i swoim :-)
MIK CREW


 

Copyright © 2014 MIK MUSIK, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp