Copy
YOU ARE NOT SO WRONG
...

John Lake “Strange Gods” out now

„Strange Gods“ to opowieść o duchach i starych wierzeniach, o dziwnych, przybierających najróżniejsze formy i postacie bogach. To wędrówka przez nieograniczoną wyobraźnię i wrażliwość różnych kultur, gdzie podstawowe pojęcia nie są dla nas jasne ale pozostaje energia, dźwięk, taniec, siła witalna, chaos, życie. 

Wszystkie dźwięki i utwory zostały wygenerowane, zaaranżowane i zagrane jedynie przy użyciu efektorów/syntezatorów Kaoss Pad 2 i Kaoss Pad 3.

_______________________________>

“Strange Gods” it’s the tale about ghosts and ancient beliefs, weird and morphing into bizzare forms and personas deities. This is the trip thru unlimited imagination and sensivity of various cultures, where the basic elements are unclear for us, but we feel sparkling energy, sound, dance, vitality, power, chaos, life.

All the sounds were generated, arranged and performed with the use of minimal set of Kaoss Pad 2 and Kaoss Pad 3 instruments only.

muzyka/music: Łukasz Dziedzic 
mastering: Paweł Kulczyński 
obraz na okładce/painting on the cover: Łukasz Patelczyk “Gate” 
projekt graficzny/design: Łukasz Dziedzic 
nagranie/recorded: Cieszyn 2015
wydawcy/released by: Mik Musik & Fundacja Kultury Audiowizualnej Strefa Szarej

2015

CD / DL

http://johnlake.pl/

https://www.facebook.com/JanekJezioro

_____

buy here: https://mikmusikarchive.bandcamp.com/album/strange-gods
or here: 
http://wsm.serpent.pl/sklep/albumik.php,alb_id,51818,Strange+Gods,John+Lake

 

zapraszamy
pozdrawiamy
best
MIK CREW


 

Copyright © 2015 MIK MUSIK, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp