Nieuwsbrief van en over Stichting VervoersPuntGouda
View this email in your browser

Telefoon Centrale 06 514 33 031

Officieel begonnen. Tevreden bewoners. Indeling vrijwilligers. Flexibiliteit.

N i e u w s b r i e f   nr. 7
De c e m b e r   2 0 1 5

Nieuwsbrief

Voor alle betrokkenen, reizigers, vrijwilligers, relaties van VervoersPuntGouda


Beste medebewoners,

Officieel begonnen
De afgelopen twee weken hebben we met het kernteam proefgedraaid en allemaal ook zelf gereden. Nog niet alles is helemaal 100% geregeld, maar we zijn inmiddels officieel gestart. We communiceren dat nu ook naar buiten toe. Het eerste bericht heeft al op Facebook gestaan, deze week komt VervoersPuntGouda als het goed is zowel in de Goudse Post als in de Krant van Gouda te staan. Ook zijn de eerste flyers al rondgebracht.

Tevreden bewoners
Er zijn nog niet veel ritten gereden, daarvoor moeten we in Gouda eerst meer bekend én vertrouwd raken. Maar wat ons opviel bij de eerste ritten was hoe waardevol de senior bewoners de vervoersvoorziening vonden. Vooral werd gewaardeerd het op tijd rijden en het zonder omwegen rijden. Ook bijvoorbeeld dat je helpt met zware boodschappen dragen. In de media staan steeds meer berichten over de toenemende financiële zorgen bij Nederlanders: in dat verband wordt ook de prijs van € 2 per rit positief ervaren. Tevreden senior bewoners is natuurlijk goed nieuws. Het is precies de opzet van VervoersPuntGouda, de oudere en/of kwetsbare bewoners in de stad en in de wijk helpen bij goed, goedkoop en gezellig vervoer. 

Indeling vrijwilligers
Langzamerhand gaan we alle vrijwilligers indelen. Deze week worden de eerste vrijwilligers benaderd om mee te gaan doen. Wij hopen dat u het net zo leuk en zinvol gaat vinden als dat wij het hebben ervaren.

Flxibiliteit
Graag benadrukken wij nog een keer dat alles zo goed mogelijk is geregeld, maar dat er altijd zaken zullen zijn die improvisatie en flexibiliteit vragen van alle vrijwilligers. Wij vragen daarvoor uw begrip én uw medewerking. Als we ons samen blijven inzetten moet het vrijwilligersvervoer óók in Gouda een toegevoegde waarde krijgen voor de doelgroep.

Vragen of suggesties
U weet het, mochten er vragen zijn over of suggesties voor VervoersPuntGouda, bel of mail !

Met vriendelijke groet,
Martin Pohlkamp
06 239 56 999


Link naar website VervoersPuntGouda
De website is inmiddels bijgewerkt.
Deze en komende week wordt de website verder uitgebreid.
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook Huttenbouwdorp Noorderhout
Stichting VervoersPuntGouda
Stichting Bewonersorganisatie Bloemendaal-Plaswijck /
stichting Wijkteam Plaswijck