Copy

 Uutiskirje 3/2016

Hyvinvointia ryhmätoiminnasta - syksylläkin!

Kesä on takanapäin ja syyskauden ryhmätoiminta on alkanut onnistuneesti. Vertaisryhmiä järjestetään niin naisille, miehille kuin tytöillekin. Myös läksykerho, naisten uintiryhmä, suomen kielen kurssit sekä neuvonta jatkuvat tuttuun tapaan. Tämän syksyn uutuutena alkoi naisten ATK-ryhmä. Tietotekniikan alkeiskurssilla on tavoitteena saada tarvittavat taidot esimerkiksi nettipankin ja Wilman käyttöön (Wilman kautta huoltajat voivat esimerkiksi viestiä opettajien kanssa, seurata lapsensa poissaoloja ja lukea koulun tiedotteita).

Sovinto ry, Monika-Naiset liitto ry ja Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry

Syksyn aikana Monika-Naiset liiton asiantuntijat vierailevat naisten hyvinvointiryhmissä kertomassa mm. naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Yhteistyötä on myös Sovinto ry:n kanssa: järjestimme yhdessä monikulttuurisen pesäpallo-tapahtuman perheille 17.9. Sovinto ry toimii kumppanina myös naisten tietotekniikan alkeiskurssin järjestämisessä. Lisäksi osallistumme valtakunnallisille ravitsemuspäiville, jossa esittelemme islamilaisia ruokaperinteitä ja järjestömme toimintaa.
Rauli Virtanen ja Batulo Essak SuomiAreena-tapahtumassa (kuva: Iina Leppäaho / Kepa)
 

African Caren toiminnanjohtaja Batulo Essak on kysytty puhuja

 
Batulo osallistui SuomiAreenalla 13. heinäkuuta järjestettyyn paneelikeskusteluun, jossa käsiteltiin järjestöjen roolia kehityksessä. Batulo toi puheenvuorossaan esille kokemuksiaan suomalaisjärjestöjen työstä Somaliassa. 

Batulo puhui Uudenmaan ELY-keskuksen järjestämässä järjestöjen ja viranomaisten välistä yhteistyötä käsittelevässä tapahtumassa. Erilaiset toimintakulttuurit luovat haasteita, mutta yhteistyö hyödyttää kaikkia. Kotouttamisessa yhteistyötä viranomaisten ja järjestöjen välillä on syytä syventää. Batulo kannustikin viranomaisia ottamaan rohkeasti yhteyttä järjestöihin!

Lisäksi Batulo osallistui Etelä-Afrikan ulkoministeriön järjestämään seminaariiin 11.-12.8.2016 Pretoriassa, Etelä-Afrikassa. Seminaari käsitteli naisten roolia rauhanprosesseissa. Batulo osallistui seminaariin Pohjoismaisten naisrauhanvälittäjien verkoston (Nordic Women's Mediation Network, NWMN) edustajana. 

Lisäksi koulutuksia on järjestetty terveydenhoitoalan ammattilaisille erilaissa monikulttuurisuuteen ja seksuaalisuuteen liittyvissä aiheissa (esim. islaminuskoinen synnyttäjä) sekä Kiasman henkilökunnalle tyttöjen ympärileikkauksesta.
 

African Care työllistää maahanmuuttajanaisia

Järjestömme toiminnan yhtenä kulmakivenä on lisätä maahanmuuttajataustaisten naisten työllistymismahdollisuuksia ja vähentää työttömyyttä heidän keskuudessaan. Syksyn aikana ryhmissä meitä avustaa Iranilaistaustainen työkokeilijamme Zahra. Puolen vuoden aikana hän pääsee tutustumaan suomalaiseen työelämään ja saa monipuolista työkokemusta. Tyttöjen ryhmä taas sai vahvistusta uudesta vertaisohjaajasta, somalia äidinkielenään puhuvasta Sahrasta. Hänestä on suuri apu erityisesti kielitaitonsa vuoksi - tyttöjen ryhmässä kun on usein toimittu ilman yhteistä kieltä. Lisäksi syyskuun lopussa korkeakouluharjoittelijana aloittaa sosionomi-opiskelija Nina. Tiivis yhteistyö eri oppilaitosten kanssa lisää alan opettajien ja opiskelijoiden tietoisuutta järjestöstämme. Näin tulevaisuuden työntekijät osaavat ohjata asiakkaitaan myös African Caren toiminnan piiriin.

Hyvät käytännöt jakoon kansainvälisessä seminaarissa

Tuija Åstedt, Kansainvälinen suojelu ja integraatio, Helsingin Diakonissalaitos

African Care, CEIPES (Italia) ja HAGEV (Turkki) järjestivät yhteistyössä seminaarin 19.9 Kulttuurikeskus Caisassa. Aiheina seminaarissa oli mm. Syyrian pakolaisten haasteet Euroopassa, Turkin ja EU:n kansalaisjärjestöjen yhteistyömahdollisuudet sekä eri maiden kotouttamismallit.

Paikalla oli puhujia Maahanmuuttovirastosta, Helsingin Diakonissalaitokselta, Työ- ja elinkeinoministeriöstä, Suomen Punaiselta Ristiltä sekä Suomen Pakolaisavulta. Lisäksi puheenvuoroja pitivät Fadlansson:in, CEIPES:in ja HAGEV:in edustajat.

Tilaisuudessa kuultiin Syyrian pakolaisten tilanteesta niin yleisellä tasolla kuin myös paneuduttiin heidän tilanteeseensa ja erilaisiin vastaanottokäytänteisiin niin Turkissa, Italiassa kuin Suomessakin. Tilaisuudessa jaettiin tietoa ja hyviä käytäntöjä siitä, miten eri maissa oli järjestetty esimerkiksi pakolaisten koulutus tai erityisen haavoittuvien ryhmien, kuten lasten, huomiointi. Paljon oli keskustelua myös siitä, millaista yhteistyötä viranomaiset ja järjestöt kussakin maassa tekivät. Pakolaisten määrä on Turkissa ja Italiassa tietysti aivan eri luokkaa kuin Suomessa, mutta toivottavasti yhteistyöjärjestöt saivat kuitenkin uusia ideoita ja ajatuksia kotiin vietäväksi! Päivän yksi suurin yksittäinen havainto oli se, että erityisesti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista ja taitojen päivittämistä vastaanottavan maan käytänteisiin sopivaksi täytyy kehittää..

Tunnustus pitkäjänteisestä työstä

 
D&Ksuomen Best Humanitarian 2016 -palkinto on tunnustus henkilölle tai yhteisölle, joka on omistautunut tukemaan heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä, eritoten Afrikan naisia ja lapsia, ja lisäämään tietoisuutta kansainvälisistä humanitaarisista tavoitteista. Tänä vuonna palkinto myönnettiin Batulo Essakille.
 
Voittajaehdokkaita suositeltiin monista maista. D&Ksuomen monikulttuurisen hallituksen jäsenet kävivät ehdokkaat läpi. He tarkastelivat ehdokkaiden tekemää työtä, saavutuksia ja lopulta voittaja nimettiin. Heidät vakuutti Batulon tekemä työ heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämän helpottamiseksi Afrikassa.
 
Palkinnon ovat aikaisemmin voittaneet muun muassa Naisten Pankki, Elisabeth Rehn ja Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS.

Somalian hankkeiden kuulumiset

African Caren toiminnanjohtaja Batulo Essak sekä kehitysyhteistyön koordinaattori Nur Mohamud kävivät kesällä Somaliassa tarkastamassa hankkeidemme etenemistä. Lisäksi he kävivät viemässä perille Suomesta lahjoituksena saatuja tarvikkeita, tapasivat hankkeiden työntekijöitä, järjestivät koulutuksia ja hoitivat muita hallinnollisia asioita. 

Haweenka - Somalian naiset päätöksenteossa

Haweenka -hankkeen kuulumiset 
Batulo oli yksi hankkeen puitteissa järjestetyn seminaarin ja koulutuksen vetäjistä Somaliassa. Paikalla oli 25 osallistujaa. Osallistujien joukossa oli mukana mm. hankkeen paikalliset kordinaattorit, yliopiston opettajia, hoitohenkilökuntaa, yksi kansanedustaja sekä kylänvanhimpia. Koulutuksessa osallistujat jaettiin ryhmiin ja jokaisessa ryhmässä oli sekä miehiä että naisia, nuoria ja vanhoja. Ryhmissä keskusteltiin siitä, miten saada naiset osallistumaan päätöksentekoon. Koulutukseen osallistuneet naiset olivat innokkaita ja rohkeita: he itse haluavat osallistua politiikkaan ja olivat valmiita tekemään uhrauksia sen eteen. Naiset olivat myös hyvin rohkeita mielipiteissään: he muun muassa ehdottivat, että yli puolet politiikassa voisi olla naisia, koska he "osaavat huolehtia yhteiskunnasta paremmin kuin miehet". Suurin osa koulutukseen osallistuneista naisista on jättänyt tietonsa valitsijamiehille ja asettuneet ehdolle vuoden 2016 vaaleissa.

Somalian vaalit
Tämän vuoden vaalien piti olla huipentuma Somalian demokratiakehitykselle yli neljännesvuosisadan sisällissodan jälkeen. Sen sijaan vaalit ovat vain hieman osallistavammat kuin vuoden 2012 vaalit, jolloin vain 135 klaanin vanhinta valitsi parlamentin, joka puolestaan ​​valitsi presidentin. Klaanit perustuvat vanhoihin paimentolaisyhteisöihin. Tänä vuonna, kuukausien neuvottelujen jälkeen, virkamiehet sopivat lopulta, että 14025 klaaneja edustavaa "äänestäjää" valitsee alahuoneen edustajat, kun taas maahan hiljattain perustettujen osavaltioiden hallitukset nimittävät ylähuoneen edustajat. Yhdessä nämä kaksi valitsevat uuden presidentin. Viimeksi Somaliassa järjestettiin vapaat vaalit vuonna 1967.

Alahuoneen 275 edustajaa valitaan 24.9-10.10.2016. Ylähuoneen edustajat pitäisi olla valittuna 25.9.2016 mennessä. Itse presidentin vaalit pidetään näillä näkymin 30.10.2016. Vaaleissa on 30% naiskiintiö.

Synnytysklinikka - turvallinen alku elämälle

Synnytysklinikka toimii edelleen vapaaehtoisten työntekijöiden voimin. Tammi-elokuun välisenä aikana klinikalla syntyi 615 vauvaa ja annettiin 459 rokotusta.

Batulo ja Nur viettivät aikaa klinikalla auttaen klinikan henkilökuntaa työssään. Batulo on itsekin koulutukseltaan kätilö, joten hän vastaanotti asiakkaita, hoiti synnytyksen, näytti tuoreille äideille hyviä imetysasentoja ja antoi muita neuvoja lapsivuodeosastolla sekä ohjeisti kotiinlähtijöitä. Nur taas kävi läpi raportointilomaketta ja kehitti uuden, helpomman ja yksityiskohtaisemman raportointilomakkeen. 

Lisäksi he kyselivät työntekijöiden kuulumisia ja jututtivat henkilökuntaa klinikan toiminnasta. Ymmärrettävästi työntekijät halusivat keskustella paljon klinikan jatkosta: mitä heidän työlleen tapahtuu, jos rahoitusta klinikalle ei saada järjestymään.

Voit edelleen ryhtyä kummiksi klinikalle tai tehdä kertalahjoituksen. Lahjoitusten avulla ostetaan muun muassa lääkkeitä ja muita välttämättömiä tarvikkeita klinikalle.


 
Lahjoita

African Care toivottaa hyvää syksyä!

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
africancare.fi
africancare.fi
Copyright © 2016 African Care ry, All rights reserved.

Saat tämän sähköpostin, koska olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi postituslistallemme.

eroa uutiskirjeen postituslistalta    päivitä omat tietosi

Keräyslupa POL-2014-11181, voimassa 28.3.2015-27.3.2017 Suomen alueella lukunottamatta Ahvenanmaata.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
African Care ry · Mannerheimintie 40 A · Helsinki 00100 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp