Copy
MTÜ Fenno-Ugria Asutuse uudiskiri
Fenno-Ugria Teataja, märts 2012

Uudised

Fenno-Ugria hakkab levitama uudiskirja
MTÜ Fenno-Ugria Asutus alustab igakuise uudiskirja levitamist soome-ugri temaatika huvilistele meililisti kaudu.


Tallinnas lõppes konverents väikerahvaste keeltest
Rahvusraamatukogus leidis aset konverents väikerahvaste keeltest, kus arutati peamiselt keelte ellujäämisstrateegiaid.     

Kadri Viires sai Okupatsioonide muuseumi direktoriks
  
Fenno-Ugria Asutuse juhatuse esimees Kadri Viires asub muuseumi juhtima alates aprillist. 


Venemaalt

Udmurdi memmed pääsesid Eurovisioonile
Udmurdi ansambel Brangurt Pesjanaiös võitis Eurovisiooni eelvooru ja sõidab Aserbaidžaani Venemaad esindama. 


Venemaa tõmbas keelepesadele kriipsu peale

Venemaa regionaalarengu ministeerium teatas soomlaste juurutatava keelepesameetodi sobimatusest Venemaale.

Venemaa põlisrahvad elavad nende liidri sõnul pärisorjuses
Moskvas peetud Venemaa rahvaste kongressil tõdeti, et põlisrahvad elavad riigis pärisorjuse tingimustes.

Soome-ugri maailmakongressist osavõtt tekitab pingeid
Vanad hõõrumised on esile kerkinud nii rahvusaktivistide ja tšinovnikute kui ka ersade ja mokšade vahel.Soomest

Soome Kone fond käivitas soome-ugri keeleprogrammi
Kone fond teatas kuuemiljonilise keeleprogrammi käivitamisest, edendamaks väikeste soome-ugri keelte, soome ja Soome vähemuskeelte dokumenteerimist.

Helsingis kaitsti esimene doktoritöö põhjasaami keeles
Esimeses põhjasaami-keelses doktoritöös uuris Irja Seurujärvi-Kari postkolonialistlikku saami liikumist.

Soome saami keskus peab avapidustusi
Põhja-Soomes avatud saami kultuurikeskus "Sajos" on ühtlasi koduks Soome saami parlamendile.Ajalehtedest

Jaak Prozes: Rahvaloendus ja soome-ugri (Sirp)

Christopher Moseley: Liivi keel – Euroopa ohustatuim? (Sirp)

Urmas Bereczki: Kultuuritraditsiooni kadu viib keeletraditsiooni katkemiseni (Sirp)

János Pusztay: soome-ugri keelte raske olukord Venemaal (Postimees)

Nikolai Kuznetsov: kurvad lood komi keelega (Postimees) 


Haruldane aabits aitab liivi keelt elus hoida (Tartu Postimees )


Uued raamatud

Renāte Blumberga, Tapio Mäkeläinen, Karl Pajusalu. "Liivlased"
Koguteos liivlaste ajaloost, rahvaluulest ja -kommetest, keelest, kirjandusest, kunstist ja muusikaelust.

Komi lühiproosa kogumik
Kogumik sisaldab lühijutte komi kirjanduse algusaegadest kuni uusima jutukirjanduseni välja. 

Vana maja monoloog. Valik mari proosat
26 lugu 23-lt autorilt aastatest 1927–2010Märts 2012


Maailmakongress

Delegaatide ja vaatlejate registreerimine
soome-ugri rahvaste
6. maailmakongressile
5.-7.sept Ungaris Siófokis


Hõimuklubi

Handi hõimuõhtu 4. aprillil
Varesepäev Vanalinna Muusikamajas, külas ansambli As Ne liikmed


Tulekul

Soome-ugri tudengikonverents IFUSCO
 
Tartus 08.-11. mail


Kalender

Hõimukalendrit 2012-2013
saab Fenno-Ugriast endiselt osta 10 eurogaNäitus

Udmurdi maalikunstniku
Stanislav Antipovi näitus galeriis AatriumVenekeelsed uudised

Fenno-Ugria venekeelselt veebilehelt 
leiab laia valiku soome-ugri uudiseid vene keeles 
Copyright © 2012 MTÜ Fenno-Ugria Asutus 
Email Marketing Powered by Mailchimp