Copy
March/Mawrth 2014
info@glasdir.com
Welcome to our March Newsletter 
We have a new Email address!

We have a brilliant new computer system now installed at Glasdir, with a range of laptops that can be hired for your conference/meeting. 
Wanting fast WiFi connections for your meeting? Look no further! We are now equipped with the top of the range WiFi system!

Please note our new email address – info@glasdir.com 
Please change your address book!

Elen Rowlands, Centre Manager - elen@glasdir.com
Iola Jones, Bookings Co-ordinator - iola@glasdir.com
Emma Smith, Marketing & Administrative
 Assistant - emma@glasdir.com
 
Summer Craft & Food Fair

Glasdir is organising a Summer Craft and Food Fair on the 7th of June 2014. If you are interested in booking a stall contact us now.

Book your place now 
7th of June, 10am - 3.30pm
Glasdir, Llanrwst


We are also looking at holding some craft workshops at the summer fair. If you would like to hold a workshop here on the 7th of June, simply just send over your proposal for the workshop, costs and details and we will get back to you. The workshops can be for either adults of children.
Glasdir is one of the finest venues for business conferences, exhibitions, meetings and training in North Wales.

Have a look at our facilities in this short video.
Click here to watch our video
Local Produce Market

Every second Friday of the month!

9.30am - 1.30pm

Farm and Locally produced quality produce and handmade crafts.
Click here to visit our new Blog
Croeso i rifyn mis Mawrth o gylchllythyr Glasdir
Mae gennym E-bost newydd!

Mae gennym system gyfrifiaduron newydd sbon yma yn Glasdir, gyda gliniaduron newydd i chi defnyddio yn eich cyfarfod/gynhadledd.
Angen WiFi cyflym? Edrychwch ddim pellach! 
Maer system WiFi newydd wedi osod hefyd.

Nodwch ghyfeiriad e-bost newydd Glasdir – info@glasdir.com 
Newidiwch eich llyfr cyfeiriadau os gwelwch yn dda!

Elen Rowlands, Rheolwraig y Ganolfan - elen@glasdir.com
Iola Jones, Cydlynydd Cyfarfodydd - iola@glasdir.com
Emma Smith, Cynorthwyydd Marchnata a Gweinyddol - emma@glasdir.com


 
Ffair Haf Crefft a Bwyd

Mae Glasdir yn trefnu Ffair Wanwyn Chrefft a Bwyd. Os oes gennych ddiddordeb mewn stondin yn y ffair cysylltwch â ni nawr. 

Archebwch eich lle nawr
7fed o Mehefin, 10yb - 3.30yp
Glasdir, Llanrwst


Rydym ni hefyd yn gobeithio cael gweithdai crefft yn ystod y ffair haf ar y 7fed o Fehefin. Os gennych ddiddordeb mewn gynal eich gweithdy yma, anfonwch amlinelliad o'ch gweithdy atom ni ynghyd â manylion a chostau ac fe down ni'n ôl atoch chi. Gall y gweithdai fod ar gyfer plant neu oedolion.
Glasdir yw un o’r canolfannau gorau ar gyfer cynadleddau busnes, arddangosfeydd, cyfarfodydd a hyfforddiant yng Ngogledd Cymru.

 
Cliciwch yma i weld ein fideo
Marchnad Cynnyrch Lleol
 
Ar ail Ddydd Gwener y mis!

9.30yb - 1.30yp


Cynnyrch fferm lleol a chrefftau o bob math
Cliciwch yma i weld ein Blog newydd!
 
 

 

  
13/03/2014
Gweithdai Marchnata Digidol

14/03/2014
Marchnad Cynnyrch Lleol


18/03/2014 & 19/03/2014
Bwtcamp Busnes Twristiaeth

21/03/2014
Gynhadledd Free2Network

08/04/2014
Gweithdy: Paratoi ar gyfer cyfnodau pontio

09/04/2014

Ymdrin â realiti ariannol 

11/04/2014
Marchnad Cynnyrch Lleol

16/04/2014
'Microchipping' Am DDIM
  
Facebook
Twitter
Website