Copy
Nieuwsbrief Het ABC / 12 november 2015
Bekijk in uw browser

Masterclass ‘Aan de slag met Passende Perspectieven rekenen’

Woensdag 17 februari 

Hoe maak je verantwoorde en doelgerichte keuzes voor het ondersteunen van leerlingen met rekenproblemen?
De masterclass start met de uitbreiding van de basiskennis, waarbij wordt ingegaan op hoe Passende Perspectieven voor rekenen gebruikt kunnen worden bij het opstellen van een eigen leerlijn rekenen. In de masterclass doe je kennis en vaardigheden op om je instructie, aanpak en lesstof in de klas verantwoord aan te kunnen passen.
Een leerling zit in groep 7, telt nog op zijn vingers, heeft moeite met klok kijken maar kan wel goed ruimtelijk tekenen. Vind jij het lastig om je rekeninstructies en lesstof voor deze leerling aan te passen?
Aan de hand van verschillende casussen, waaronder een eigen casus, ga je aan de slag met Passende Perspectieven voor rekenen.

Voor wie
Leerkrachten groep 6 t/m 8, rekenspecialisten, intern begeleiders en andere professionals die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken hebben met leerlingen met rekenproblemen

Meld je hier aan.

Trainers

Dianne Roerdink en Esther van de Berg zijn beiden onderwijsadviseur en werkzaam bij het ABC als orthopedagoog. Zij zien wekelijks leerlingen met rekenproblemen en begeleiden en adviseren scholen bij het aanpassen van het leerstofaanbod bij deze leerlingen.  

                   
      Dianne Roerdink            Esther van de Berg
          Onderwijsadviseurs & Rekenspecialisten
 

Expertisenetwerk Amsterdamse rekenspecialisten 

 

Dit netwerk is een platform voor kennisuitwisseling en inspiratie rondom rekenthema's. Het is opgericht door Het ABC en ondersteunt onderwijsprofessionals bij ontwikkeling op het gebied van rekenen, door middel van masterclasses en een digitale community. 
 
  • Minimaal drie masterclasses per jaar. Je kunt denken aan onderwerpen als rekenen bij jonge kinderen, het voeren van rekengesprekken, de ontwikkelingen rond de referentieniveaus, ICT en rekenen, (hoog)begaafdheid en het aanbod aan Ontwikkelingsperspectieven rekenen.
  • Ruimte voor kennisdeling met collega’s van andere scholen.
  • Actuele rekeninformatie en tips voor toepassingen.
  • Een besloten digitale community (Yammer) waarin actuele kwesties aan de orde komen, van deskundig commentaar worden voorzien en waar professionals documenten kunnen uitwisselen.
  • Advies van de ABC rekenexpert bij korte vragen per telefoon en e-mail.


Lees meer
Copyright © 2016 Het ABC, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Het ABC
Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam
T 020 - 799 00 10
info@hetabc.nl