Copy
Bekijk deze mail in uw browser
Nieuwsbrief nr 11 van IKC De Abacus
 24 februari 2022
We gaan weer open! En al is het in het begin nog met 'Open deur dagen', we kunnen nu ook weer makkelijker de school uit, op reis. En dan hebben we het over excursies (dinsdag gaat de eerste groep al op pad!), schoolreisjes en tijdens de projectweken. Verder vierden we vandaag carnaval mèt de jeugdprins en -prinses van Huissen (van onze school!) en heel veel optredens, via Teams live te volgen overal in het gebouw. Natuurlijk informeren we u over het groene plein, het onderzoek ouder betrokkenheid en de Vreedzame school. En vergeet de Dance Battle  in groep 7 niet. Kortom: een goed gevuld Vertelraam voor in de voorjaarsvakantie. 

Veel leesplezier!




Prins en prinses Carnaval op bezoek
Vandaag mochten we in onze feestburcht op school prins Ivo en prinses Vera ontvangen.
De leerlingen uit groep 6 mochten hen ontvangen en trakteren op twee spetterende optredens. En uiteraard mochten de nodige onderscheidingen niet ontbreken. De prins gaf later nog aan dat hij het feest op de Abacus het leukste feest tot dan toe was. Natuurlijk barst het echt (jeugd)carnaval vanavond  pas echt los.


Heel veel excursies de komende weken..
En dan óók nog de schoolreisjes!



Water/groen plein

Het levert misschien mooie plaatjes op en het ziet er extra avontuurlijk uit..  
Maar wij zijn net als u best ontevreden over ons 'groene' plein. En natuurlijk heeft het extreem veel geregend en wordt er intensief gespeeld op de heuvel en in de tuin, dan nòg hadden we meer verwacht van de renovatie. Er is uiteraard al uitgebreid contact geweest met de hovenier en er ligt een plan om delen van het plein aan te pakken en opnieuw, en dan duurzamer, in te richten.. wordt vervolgd!




Gesprekken toch online

De afgelopen tijd is een intense periode geweest met heel veel zieke leerkrachten en kinderen. Deze week is het voor het eerst weer wat rustiger en komen er bijna geen nieuwe besmettingen bij. Het liefste hadden we de oudergesprekken natuurlijk meteen weer live gedaan om elkaar weer te ontmoeten. Maar om meer zieken en uitval te voorkomen hebben we toch moeten besluiten om online te gaan.. In de zomer is het vast weer live!



Er is veel veranderd in de coronamaatregelen. Bijvoorbeeld rondom isolatie en quarantaine. Heel begrijpelijk dat u daarover vragen heeft. GGD Gelderland-Midden vindt het belangrijk dat u de juiste informatie heeft.


De meest actuele informatie en antwoorden op veelgestelde vragen staan voor u klaar op onze speciale webpagina Corona op mijn school. Verder is er een aantal handige hulpmiddelen:
• Hoe lang moet mijn kind (of ik) in isolatie of quarantaine? Bekijk de Quarantaine Check
• Wat is het verschil tussen isolatie en quarantaine? Bekijk dit filmpje van het RIVM

Het antwoord op uw vraag niet gevonden? Neem dan gerust contact op met het corona scholenteam van GGD Gelderland-Midden. U kunt 7 dagen per week van 08.00 tot 17.00 uur bellen via 0800 8446 000 (2x keuze 1). Mailen kan ook naar corona@vggm.nl.

(Ingezonden)



De machtigingsformulieren voor de
ouderbijdrage stromen binnen.
Fijn!



Update naschools aanbod

Enige tijd geleden hebben we u als ouder gevraagd een korte enquete in te vullen m.b.t. het naschoolse aanbod. Tegelijkertijd hebben we ook aan de kinderen gevraagd welke activiteiten zij leuk vinden om aan deel te nemen. Met deze input zijn we aan de slag gegaan.

Na de meivakantie gaan we meerdere korte workshops aanbieden. Een workshop bestaat uit 2 lessen. Dit is anders dan u van ons gewend bent. De reden dat we hiervoor kiezen, is dat er nu wellicht voor meerdere kinderen een activiteit bijzit om uit te proberen. Je zit er niet meteen een aantal weken of maanden aan vast.

Omdat we niet precies wisten wat er allemaal mogelijk zou zijn ivm corona, hebben we er bewust voor gekozen om het naschoolse aanbod na de meivakantie weer nieuw leven in te blazen.

Er komen workshops voor de groepen 1 t/m 4 en voor de groepen 5 t/m 8. Deze workshops gaan plaats vinden op de maandagen, dinsdagen en/of donderdagen, aansluitend aan de schooldag.

We hopen o.a. de volgende workshops aan te kunnen gaan bieden:

- Dansen
- Koken
-Engels
- Tekenen/knutselen/kunst
- Karate/judo/zelfverdediging

Meer informatie over het naschoolse aanbod, krijgt u tegen die tijd.




Denkvierkant!
Een palindroom is een woord dat er omgekeerd hetzelfde uitziet, zoals de woorden meetsysteem  en negen. Een datum  kan ook een palindroom zijn. Welke hoort er niet bij (en waarom)? 🤔


Onderzoek ouderbetrokkenheid


In de afgelopen twee jaar, tijdens de coronapandemie, hebben we gemerkt dat het moeilijk was om de contacten met u goed te onderhouden, omdat de schooldeuren gesloten bleven. Om voor de toekomst goede stappen te kunnen zetten, willen we u een vragenlijst voorleggen over de samenwerking met u

Samen met u zorgen wij voor de ontwikkeling en opvoeding van uw kind. Wij zijn benieuwd hoe u deze samenwerking ervaart. Daarom vragen we u om een aantal vragen over de betrokkenheid van de school/het IKC op ouders te beantwoorden. Het invullen van de vragenlijst is niet anoniem. De vragenlijst vraagt niet om een beoordeling, maar om wat u waarneemt en ervaart in onze school. U kunt in de vragenlijst ook verbetersuggesties kwijt.

De link naar het enquêteformulier ontvangt u op maandag 7 maart via mail. De uitkomsten, conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek gebruiken we om de samenwerking met u verder te versterken.  Via de nieuwsbrief wordt u van de uitkomsten en de vervolgstappen op de hoogte gebracht.



Kleuters gaan 'keuterboeren'

De eerste week naar de voorjaarsvakantie gaan de kleutergroepen keuterboeren  in het Openluchtmuseum in Arnhem. Dit als opening van het nieuwe thema ‘Vroeger en nu’. 
Tijdens het project Keuterboeren leren de kinderen waar voedsel vandaan komt op de boerderij van vroeger. De kinderen gaan met de tractor mee naar het land en gaan er de boerin helpen. Onderweg bezoeken ze verschillende boerderijdieren. In de keuken gaan ze aan de slag met de producten die van de dieren en het land komen. Samen met de boerin bereiden ze bijna vergeten gerechtjes. Wel eens drie-in-de-pan of bruine bonen met spek gegeten? Wie hard werkt krijgt trek en daarom wordt dit project gezellig afgesloten met een zelfgemaakte maaltijd in de keuken.


We gaan op reis! Door Nederland deze keer.
De projectweken van 21 tot 31 maart..
heb je je koffer al gepakt?


Groep 3B leerde de SCH schrijven
met SCHeerSCHuim!!

De Vreedzame School Blok 5 va 14 maart: We dragen allemaal een steentje bij

We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school. Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden. Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken en beslissen.

Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt. Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten. Voor de kinderen uit de onderbouw is dat vaak nog nieuw.

Daarom presenteren de leerlingmediatoren zich aan de onderbouw en leggen uit hoe een mediatie met leerlingmediatoren werkt. De kinderen in de midden- en bovenbouw weten dat al. Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van taken binnen de klas en de school. Dat begint bij het uitvoeren van klassen taken en leidt uiteindelijk tot het werken met klassencommissies.



Dance battle
Vorige week werd er bij groep 7B een dance battle gehouden!
Na een korte opwarming gingen de kinderen in groepjes uiteen om zelf een dans voor te bereiden. Iedereen ging enthousiast aan de slag. Er werd van alles in de strijd gegooid! Ook acrobatiek was te zien. Er werden echte choreografieën bedacht. Het was indrukwekkend wat de kinderen met elkaar wisten te bedenken en op te voeren! We hebben veel plezier gehad en wat de klas betreft, doen we dit snel nog een keer 😃.



Open deur dagen na de voorjaarsvakantie


Maandag 7 maart, dinsdag 15 maart, woensdag 23 maart
(en donderdag 31 maart, vrijdag 8 april).

Op deze dagen bent u van harte welkom om uw kind(eren) binnen bij het lokaal te brengen! U heeft afgelopen donderdag een mail ontvangen met de uitleg en planning. Dit is een proefperiode, over 3 weken evalueren we en passen we zaken aan.

26/2 t/m 6/3: Voorjaarsvakantie
7, 8, 10/3: Kleuters naar het Openlucht Museum
10/3: Groepen 8 naar de bieb

Wat vindt u van deze Nieuwsbrief?
Klik en help ons om u nog beter te informeren.
Website
abacus@wonderwijs.nl
www.de-abacus.nl

Pas uw mail voorkeuren aan of schrijf uit voor deze nieuwsbrief






This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
IKC De Abacus · Van Voorststraat 21 · Huissen, Ge 6851LT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp