Copy
Bekijk deze mail in uw browser
Nieuwsbrief nr 9 van IKC De Abacus
21 januari
Na een intensieve start van het nieuwe jaar met 5 groepen in quarantaine, leerlingen en leerkrachten met corona en thuisonderwijs verschijnt er toch 'gewoon' weer een nieuw Vertelraam. Vol met info over het zeer geslaagde nieuwjaarsontbijt afgelopen vrijdag, zilveren weken, de cito toetsen en nieuws van de OV. De peuters en de kleuters starten maandag weer met een nieuw thema en ook bij de Gelderlander is onze peuterkleutergroep 'De Stokstaartjes' niet onopgemerkt gebleven.. 

Veel leesplezier!Wat een gezellig nieuwjaarsontbijt vorige week vrijdag.. !Door de hele school.. van groep 8 tot de kleuters..Met een lekker drankje en een hapje zoals altijd verzorgd door de OV, fijn!


Cito’s, rapporten en oudergesprekken

De komende periode worden de cito LVS toetsen weer afgenomen. In verband met de extra week kerstvakantie voor de kinderen schuiven we de afname van de cito’s een week op.

De groepen 8 zijn al wel begonnen, de groepen 3 t/m 7 starten 24 januari mits dat mogelijk is in verband met eventuele groeps- of individuele quarantaines. Daarom worden ook de rapporten een week later meegegeven, namelijk op vrijdag 18 februari.

De oudergesprekken vinden online plaats in de week van 21 februari. Verdere informatie hierover volgt nog.

Info:
Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen, maken we zoals u weet, van een leerlingvolgsysteem (LVS). Met behulp van de LVS-toetsen bepaalt de leerkracht waar uw kind staat in zijn/haar ontwikkeling. Zo kan er worden ingespeeld op de behoeftes van uw kind. Door naast de informatie die de leerkracht zelf al verzameld over zijn leerlingen (obesrvaties, methodetoetsen etc) ook twee keer per jaar de toetsen van Cito af te nemen, kijkt een leerkracht weer even met een frisse blik naar alle leerlingen. De nieuwe informatie geeft de leerkracht de kans om tijdig bij te sturen en geeft je kind de beste kans om zijn talenten te ontwikkelen.Het volgende feestje?
Na een gezellig nieuwjaarsontbijt zijn we alweer bezig met de voorbereiding voor het volgende feestje: Carnaval! Hoe het er precies uitgaat zien is nog niet duidelijk, maar we gaan er samen met het team voor zorgen dat het een gezellige dag wordt voor de kinderen. 
Nieuw e-mailadres De oudervereniging heeft een nieuw e-mailadres: ov.abacus@wonderwijs.nl. Tips, vragen of opmerkingen? Mail ons gerust!
Aankondiging incasso vrijwillige ouderbijdrage
Het volgende incassomoment staat gepland op 7 maart. Mocht u geen gebruik maken van de automatische incasso, maar wel de ouderbijdrage willen betalen dan kan dat door € 30,- per kind overmaken naar NL82 INGB 0007 4056 58 t.n.v. Oudervereniging IKC de Abacus. Vermeld a.u.b. hierbij de naam van uw kind(eren) en de groep. Naar het ziekenhuis

We gaan weer beginnen met een nieuw thema bij de Stokstaartjes en de kleutergroepen! Het thema is Ziekenhuis: 'Help, ik krijg een prik'. De spelhoeken worden omgetoverd tot ziekenhuizen, apotheken en nog veel meer!


Een mooi artikel over de Stokstaartjes in de Gelderlander..
Klik hier voor het hele artikel


Afgelopen woensdag tijdens de studiedag hebben we de tweede ronde voorbereid van het uittesten van een nieuwe rekenmethode.. De komende weken geven we les met Getal & Ruimte junior.


Als nieuw!
Ons hele gebouw krijgt een flinke opknapbeurt.. alles, echt àlles wordt opnieuw geschilderd.

Dat geeft soms wat overlast (soms moet er van lokaal gewisseld worden), maar het resultaat is prachtig. Op school en op de opvang.De bieb is al flink gevuld! Nu nog 'even' alles inventariseren..‘Hoe is het om klein te zijn?’ ‘Hoe is het om groot te zijn?’, ‘Hoe is het om ziek te zijn?’, ‘Of straatarm?’. Prentenboeken helpen kinderen (en volwassenen trouwens ook) om zich in te leven. En te verplaatsen in anderen. Voorlezen maakt je leuker!


Klik hier voor de 
Voorleestips!

Hoe maak je van voorlezen een dagelijkse gewoonte? Kies een moment dat past bij jullie gezin. Na het eten, als je zit te wachten in het zwembad of ‘s ochtends samen in bed. Met 15 minuten per dag voorlezen maak je al een heel mooie start. Hieronder acht tips om voorlezen onderdeel te maken van jullie gezinsleven. Vraag in jouw Bibliotheek of boekhandel om nog meer leuke voorleestips of kijk op nationalevoorleesdagen.nl

Nieuwe normering Cito

In de week van 24 januari wordt weer gestart met de afname van de Cito LVS toetsen. Dit jaar stappen wij over op een nieuwe normering. Voorheen gebruikten wij A-E, nu wordt dit I-V. Dit gaat u terugzien in de grafieken die wij bespreken tijdens de oudergesprekken.  

De redenen hiervoor zijn onder andere: dat de advisering naar de middelbare school overzichtelijker is, omdat de middelbare scholen I t/m V hanteren.  

Iedere score bestaat uit 20% van de leerlingen. Hierdoor krijgt u een preciezer beeld waar uw kind zich bevindt in zijn ontwikkeling. 

De oranje lijn geeft het landelijk gemiddelde aan. Het landelijk gemiddelde wordt gemeten door de uitslagen op de Cito toetsen van alle leerlingen in Nederland die in dezelfde groep zitten, bijvoorbeeld groep 5, met elkaar te vergelijken. 

Als een kind een ‘hoge III score’ heeft behaald (boven de oranje lijn), scoort het net boven het landelijk gemiddelde en met een ‘lage III score’ (onder de oranje lijn) zit je net onder het landelijk gemiddelde.  

Zie onderstaand schema : 
De zilveren weken

Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het proces van groepsvorming. De eerste weken aan het begin van het schooljaar worden de Gouden Weken genoemd. In deze weken werken we met allerlei activiteiten aan de basis voor een goede groepsvorming en fijne sfeer. De eerste twee weken na de Kerstvakantie, ‘de Zilveren Weken’ gebruiken we weer om heir weer even extra mee aan de slag te gaan.

Heerlijk twee weken vakantie. Twee weken om de batterij van de leerlingen en die van de leerkrachten weer op te laden. Twee weken waarin even afstand genomen kan worden van de school en de klas. Leerlingen hebben contact met elkaar in de vakantie, face-to-face of via social-media. Dit contact is meestal positief, maar soms ook minder fijn.

Na de vakantie komen ze weer voor het eerst bij elkaar als groep. De groepsnormen zijn na de start van het schooljaar al wel vastgesteld, maar gedurende de eerste schooldag na de vakantie wordt er even opnieuw afgetast. Als leerkracht houden we hier natuurlijk rekening mee en besteden we op allerlei manieren weer even wat extra aandacht aan de positieve omgang met elkaar.

25, 26  en januari en 3 februari: Oudergesprekken definitief advies groep 8 

Wat vindt u van deze Nieuwsbrief?
Klik en help ons om u nog beter te informeren.
Website
abacus@wonderwijs.nl
www.de-abacus.nl

Pas uw mail voorkeuren aan of schrijf uit voor deze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
IKC De Abacus · Van Voorststraat 21 · Huissen, Ge 6851LT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp