Copy
Bekijk deze mail in uw browser
Nieuwsbrief nr 16 van IKC De Abacus
10 juni 2022
De musical liedjes klinken door de school, de cito toetsen zijn (bijna) afgerond, het team maakt volop plannen en planningen voor het volgend schooljaar.. we zijn op weg naar de zomervakantie! Maar het is (gelukkig) nog niet zover: we leren nog héél veel in de klas, maar ook buiten op het plein, met excursies, sport(toernooien) en kunst. En heel veel ouders helpen mee om dit te begeleiden en te organiseren. Dank! Verder nog artikelen over de enquête ouderbetrokkenheid, tijdelijk bezoek en een nieuwe Activiteiten commissie voor het hele IKC.

Veel leesplezier!


De rollen zijn verdeeld.. de liedjes geleerd. En nu: de musical oefenen op het podium. De groepen 8 in de hoofdrol!


Vragenlijst ouderbetrokkenheid
In de afgelopen twee jaar, tijdens de coronapandemie, hebben we gemerkt dat het moeilijk was om de contacten met u goed te onderhouden omdat de schooldeuren gesloten bleven. Om voor de toekomst goede stappen te kunnen zetten, hebben we eerder een enquête uitgezet. In dit artikel leest u meer over de eerste resultaten.

Samen met u zorgen wij voor de ontwikkeling en opvoeding van uw kind. En omdat we benieuwd zijn hoe u deze samenwerking ervaart vroegen wij u hierover een aantal vragen te beantwoorden. En om te komen met suggesties voor verbetering. Ondanks dat de vragenlijst niet anoniem was hebben 48 ouders toch de moeite genomen om de lijst in te vullen. Dank!

Corona
Opvallend is dat de communicatie in de corona periode over het algemeen als voldoende/goed is ervaren, zeker gezien de omstandigheden. Nu is er ook echt behoefte aan ‘echt’ contact. Over de manier waarop er gecommuniceerd wordt is men positief. Daarbij is Parro een fijne manier om te weten wat er speelt in de klas, nuttig en leuk om thuis over in gesprek te gaan.  

Wij zien je graag
De visie op ouderbetrokkenheid en het motto ‘We zien ze graag’ is zeker al terug te zien, ouders ervaren dat daar echt op ingezet wordt, maar ook dat het nog beter kan. De geënquêteerden voelden zich direct na de beperkte schoolopening nog niet echt welkom. Iedereen moest echt weer aan de nieuwe/oude situatie wennen, nu is dat al beter. Het feit dat ouders (in de onderbouw) elkaar door de afgelopen periode minder goed of niet kennen wordt als minder prettig ervaren.

Oudergesprekken
Ook de frequentie (en soms de vorm/inhoud) van de 10 minutengesprekken vraag volgens sommige ouders om verbetering. Dit is een aandachtspunt in de aanpak voor volgend schooljaar, gelukkig kwam u ook met bruikbare suggesties die we zeker meenemen.
De ouderbetrokkenheid op het vlak van beleid en schoolontwikkeling is nog laag, een beperkte groep (IKC raad, OV) denkt mee, maar er is behoefte aan meer. Ook daar wordt gelukkig aan gewerkt met nieuwe initiatieven komend schooljaar. Te denken valt dan aan panelgesprekken, ouders laten participeren in beleidsgroepen enzovoort.

Vertelraam: interessant en leuk
Tenslotte geven veel ouders aan dat het Vertelraam een interessante bron van informatie is. Niet alleen om te weten wat er allemaal voor een bijzondere dingen gebeuren in alle groepen van het hele kindcentrum de Abacus, ook omdat er regelmatig artikelen in staan over de ontwikkeling van de school. Bijvoorbeeld over LeerKRACHT als middel om verder te professionaliseren, beleids- en ontwikkelthema’s als begrijpend lezen, de nieuwe rekenmethode etc. En daar komt de komende jaren nog een thema bij: het verder ontwikkelen van de ouderbetrokkenheid.

Denkt en doet u mee?


Welkom in de jungle              

De groepen 1-2 en de Stokstaartjes hadden wel heel bijzonder bezoek vorige week..
..een slang, drie vogelspinnen en twee gekko's! Wat een stoere kinderen, sommigen durven de slang zelfs om hun nek te laten bewegen of vast te houden!
 


Welkom vanaf 8:15
Van veel ouders krijgen we terug dat het zo fijn is dat ze weer de school in kunnen om hun kind bij de klas te brengen en de leerkracht even te spreken. En dat kan al vanaf 8:15. Maar niet eerder.
Want vaak zijn dan de leerkrachten zijn nog niet in de klas of ze bereiden hun les nog even voor. Wilt u hier rekening mee houden? Dank u wel!

Lingewaard DOET!
..een donatie voor onze speelheuvel?

Dat kan nog tot 1 juli!
Klik hier om te doneren. Boeken scoren!

Groep 6a is afgelopen woensdag naar Nijmegen geweest voor de afsluiting van het project 'Scoor een boek'
Leerlingen van het ROC Nijmegen hadden een voetbaltoernooi georganiseerd. Ook werd bekend gemaakt hoeveel boeken de kinderen van diverse scholen samen gelezen hadden. Dat waren er 5760. Een mooie score dus!Groepen 7 op excursie naar
park de Hoge Veluwe en het Kröller-Müller museum

Op donderdag 9 juni zijn we met de groepen 7 weer op pad geweest.. 
En het was een erg geslaagde dag! We begonnen met een fietstocht vanaf Otterlo. Via het Sint Hubertus Jachthuis zijn we naar het paviljoen gefietst. Daar konden de kinderen pauze houden in de speeltuin. Vervolgens zijn we doorgefietst naar het museum. Daar hebben de kinderen moderne en klassieke kunst kunnen bekijken.

Als afsluiting liepen we een stukje door de bijbehorende beeldentuin. Al met al een heel erg leuke dag die mede mogelijk werd gemaakt door alle ouders die hebben geholpen met het brengen, halen en de begeleiding.
Bedankt!(onze) Kunst in Huissen en Angeren 

Misschien heeft u de affiches wel gezien. Op 18 en 19 juni wordt de 10e kunstroute door Huissen en Angeren georganiseerd. 
Ook het werk van onze leerlingen wordt tentoongesteld! Tijdens de naschoolse activiteit 'knutselen ' zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 druk bezig geweest met een mobile. Bent u nieuwsgierig hoe ze zijn geworden? Neem dan een kijkje op de kunstroute! 

Meer informatie kunt u vinden op
www.kunstinmeavota.infoAvondvierdaagse
Wat liepen er weer weer veel kinderen en ouders van de Abacus mee met de Avondvierdaagse!
Om te zorgen dat iedereen het ook echt vier dagen zou volhouden stonden we natuurlijk elke dag langs de kant met drinken en wat lekkers! Dank vrijwilligers!Eén AC voor ons IKC
Dinsdagavond zijn de oudercommissie van de opvang en de oudervereniging van de school bij elkaar gekomen om te brainstormen over één activiteiten commissie (AC) voor de Abacus.
En dat komt goed! We organiseren sámen activiteiten als Kerst Sinterklaas en nog veel meer. Binnenkort meer info.Welkom op de Abacus!

Zoals u misschien al hebt gehoord verwelkomen we na de zomervakantie tijdelijk twee groepen van IKC Binnestebuiten in het Buitenverblijf (de 'noodbouw' aan de van Voorststraat),
..of in een ander deel van het gebouw. De planning was dat bij IKC Binnestebuiten, eerder al, twee extra lokalen bijgebouwd zouden worden. Helaas zorgt de trage besluitvorming op gemeentelijk niveau ervoor dat de bouw pas  na de zomervakantie kan beginnen. Het wordt een beetje inschikken, maar het gaat allemaal goed passen. We zijn nu al plannen aan het maken om het samen leren, het ontmoeten en buitenspelen tot een succes te maken.. en dat gaat met wat extra mogelijkheden heel goed lukken! We houden u op de hoogte. De groepen 8 gingen schatgraven en struinen door de natuur.. mooie leuke dingen gevonden en gezien!Herhaling:
Sportdag Abacus: 17 juni  

Beste leerlingen en of ouders/verzorgers van de Abacus, wij zijn Maikel en Sem en zijn studenten van het Astrum in Velp. Wij gaan voor onze opleiding sport en bewegen een sportdag organiseren voor jullie. Wij willen daar graag informatie over geven.  

De sportdag zal plaats vinden op 17 juni 2022 en zal om 08:30 starten en rond 12:00 afgelopen zijn. Wij hebben een mooie locatie kunnen regelen samen met jullie gymdocent Luc: sportvereniging RKHVV in Huissen, Blauwenburcht 1, 6852 NS Huissen.

Het is de bedoeling dat alle kinderen dan worden gebracht naar de velden van RKHVV. De kinderen van de bovenbouw komen met de fiets. Om 12u kunnen de kinderen van groep 1 tot en met 4 daar ook weer opgehaald worden. De kinderen van groep 5 tot en met 8 gaan dan terug naar school. 

Voor vragen kunt u altijd Luc bereiken op l.hennekeij@wonderwijs.nl, komen jullie er niet uit kunt u altijd een mailtje sturen naar ons. Maikel: 400039830@st.roc.a12.nl Sem: 400038955@st.roc.a12.nl


vr 7/6: Sportdag voor alle groepen
wo 15/6: Volleybal toernooi
do 16/6: OV vergadering
ma 20/6: IKC Raad
wo 22-vr 24/6: Kamp groep 8, Ameland
wo 22/6: Rapport groepen 1/2 mee
do23-vr24/6: Groepen 1/2 vrij

Wat vindt u van deze Nieuwsbrief?
Klik en help ons om u nog beter te informeren.
Website
abacus@wonderwijs.nl
www.de-abacus.nl

Pas uw mail voorkeuren aan of schrijf uit voor deze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
IKC De Abacus · Van Voorststraat 21 · Huissen, Ge 6851LT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp