Copy


Bijeenkomst over Omgevingsplan goed bezocht


BügelHajema organiseerde al vier goedbezochte bijeenkomsten over de Omgevingswet en het Omgevingsplan. In totaal meldden zich een kleine 100 r.o.-/beleids- en milieuambtenaren en een enkele bestuurder in Assen, Leeuwarden en Anna Paulowna. Een vijfde bijeenkomst vindt plaats in Amersfoort op 9 juni as.
Bij de bijeenkomsten staat het Omgevingsplan, de beoogde opvolger van het bestemmingsplan, in de schijnwerpers. Er is natuurlijk grote belangstelling voor de kant die het met deze nieuwe wet opgaat en wat dat (nu al) betekent voor onze werkwijze en het te maken product.
Wilt u meer weten of last-minute nog aanschuiven in Amersfoort? Bekijk de flyer of neem contact op met: projectassistent@bugelhajema.nl
 

PS van Gelderland stellen inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard vast


Op 25 februari 2015 hebben Provinciale Staten van de provincie Gelderland het Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard vastgesteld. BügelHajema Adviseurs is vanaf het begin betrokken geweest bij dit project en het proces voorafgaand aan de vaststelling. Wij stelden zowel het inpassingsplan als het planMER op.

Lees meer...

Huisvestingswet 2014 en het bestemmingsplan


Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Huisvestingswet 2014 van kracht. Net als in de voorgaande Huisvestingswet regelt deze wet de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad binnen gemeenten. De mogelijkheid om dit te doen wordt met deze wet echter ingeperkt. Dat is vooral gebeurd met het oog op het EVRM1-grondrecht dat een ieder die wettig verblijft in een lidstaat ook vrij is om zijn verblijfsplaats te kiezen.

Lees meer...

Koepelplan Landgoed Appel, gemeente Nijkerk


Op 19 februari 2015 heeft de gemeenteraad van Nijkerk het zogenaamde Koepelplan voor Landgoed Appel vastgesteld. Het Landgoed Appel is een van de grootste landgoederen in Nijkerk. Voor de duurzame instandhouding van het landgoed is het wenselijk dat een groene ontwikkeling in samenhang met een eventuele gewenste rode ontwikkeling plaatsvindt. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in het Koepelplan Landgoed Appel.

Lees meer...

Geluidruimte mag worden verdeeld in het bestemmingsplan

Een regeling in het bestemmingsplan opnemen voor de toedeling van geluidruimte op een industrieterrein vindt de rechter aanvaardbaar. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van februari 2015. Op initiatief van BügelHajema is een dergelijke regeling inmiddels in een aantal bestemmingsplannen opgenomen.

Lees meer...
Eerdere nieuwsbrieven teruglezen?
Om al onze verstuurde nieuwsbrieven terug te lezen klikt u hier!

Copyright © 2015 BügelHajema Adviseurs, All rights reserved.