Copy


De nieuwe omgevingswet

De samenleving verandert, en de overheid verandert mee. Of is het andersom? Hoe de koe de haas ook vangt, vanaf 2018 werken we met elkaar verder onder één Omgevingswet. Een grote verandering die nieuwe verbindingen zal creëren. Hoe kunnen we optimaal gebruik maken van deze nieuwe wet, om de samenleving mooier, sterker en beter te maken?

De nieuwe verhoudingen tussen openbaar bestuur, markt en samenleving staan voor actieve deelname op basis van gelijkwaardigheid. Dialoog en co-creatie komen centraal te staan. Maar de garantie van een veilige en gezonde leefomgeving voor iedereen moet ook door de overheid bewaakt worden. 
Hoe organiseer je dat? Hoe gebruik je de instrumenten die de nieuwe wet ons aanreikt? BügelHajema stelt vijf doelstellingen centraal. Met voorbeelden hoe wij nu al werken aan een eenvoudig betere leefomgeving.

Ontdek hier hoe wij nu al werken aan een eenvoudig betere leefomgeving!

Studiemiddag ‘Integratie van regelgeving in het omgevingsplan’


Integratie van gemeentelijke verordeningen in het omgevingsplan, dat was de inzet van de druk bezochte bijeenkomst van Platform 31 (op 31 mei jl). Dit in het kader van de leergang “Op Dezelfde Leest”. Onze collega’s Albert Jan Meeuwissen en Rosalie van Ruler presenteerden daarbij de resultaten van eerder uitgevoerd onderzoek. Hierin zijn de juridische mogelijkheden om verordeningen en andere gemeentelijke regels te integreren met de regels van het bestemmingsplan nader bekeken.

Lees meer...

Wij nodigen u uit voor een visiemiddag in Noord-Holland

Omgevingswet 2019. De samenleving verandert. Wij ook. Nu de wet nog. 


15 september 2016 in Medemblik 
Op deze middag gaan wij met u in gesprek over de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Met inleidingen van mr. Albert Jan Meeuwissen, mr. Mariska de Jager, ir. Mischa Teensma en met debat onder inspirerende leiding van een van onze senior procesbegeleiders. 
U vindt de uitnodiging hier.
Ook in andere provincies zullen we deze visiemiddag houden. 
Wilt u op zich opgeven, of op de hoogte gehouden worden?  Stuur dan een email naar: projectassistent@bugelhajema.nl

Nieuwe senior ontwerper team Amersfoort

Elsbeth Luning versterkt sinds afgelopen mei ons team van adviseurs in Amersfoort. Elsbeth is een ervaren landschapsarchitect en stedenbouwkundig adviseur met meer dan 20 jaar ervaring. Zij heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan integrale ruimtelijke opgaven binnen stedelijk en landelijk gebied, vaak vanuit ontwerpend onderzoek. De ruimtelijke kwaliteit van het (stedelijke) landschap staat bij deze opgaven altijd centraal. Haar rol bij deze planvormingsprocessen is vaak pluriform, schakelend tussen de rol van ontwerper, procesbegeleider, inspirator, katalysator, regisseur en kwaliteitsbewaker.
Door haar aanstekelijke enthousiasme en gedegen overtuigingskracht weet zij opgaven met succes tot stand te brengen. Het samenwerken in interdisciplinaire teams is haar tweede natuur.
 
Team Amersfoort is met de komst van Elsbeth weer op volle sterkte op ontwerpgebied. 

Bedrijfsuitbreiding Enza Zaden voorgedragen voor de Arie Keppler prijs 2016

 

Vanuit onze vestiging Leeuwarden is in 2014 gewerkt aan de uitbreiding van het bedrijf Enza Zaden, een van oorsprong Nederlands bedrijf dat (commerciële) vestigingen en verdelings- en productiestations heeft in meer dan 20 landen verspreid over de wereld. Het bedrijf is gericht op zaadveredeling voor groenterassen en mag met recht een van de prominente kanjers van onze Nederlandse economie worden genoemd. Het hoofdkantoor is gevestigd in Enkhuizen en vanwege de groei die het bedrijf doormaakt is uitbreiding van deze hoofdvestiging noodzakelijk.

Lees meer...

Eerdere nieuwsbrieven teruglezen?
Om al onze verstuurde nieuwsbrieven terug te lezen klikt u hier!

 
Copyright © 2016 BügelHajema Adviseurs, All rights reserved.