Copy

Duurzaamheidsinitiatieven realiseerbaar maken, bij RTL 7

Overheden hebben meer mogelijkheden om duurzaamheid te stimuleren via hun beleid en regelgeving dan vaak wordt gedacht . Ze lopen echter tegen enkele zaken aan; het zijn soms lange procedures om vergunningen te krijgen en er moeten leges afgedragen worden. Deze leges kunnen behoorlijk oplopen. Er zijn mogelijkheden om duurzaamheidinitiatieven vanuit de markt en de maatschappij eenvoudiger realiseerbaar te maken.

Onze collega Mischa Teensma gaat in het programma Doe Maar Duurzaam! dieper in op dit onderwerp. 
Zondag 10 april werd de thema-uitzending Milieu van Doe Maar Duurzaam! uitgezonden, een informerend programma over diverse ontwikkelingen en innovaties binnen de duurzaamheidsbranche.

Cursus natuurbeschermingswet

Over ruim een half jaar is het zover, dan wordt de inwerkingtreding van de nieuwe Wet natuurbescherming verwacht. Door deze nieuwe wet worden meer verantwoordelijkheden bij provincies en gemeenten gelegd. De lokale overheden zijn dan aan zet, waarmee beter ingespeeld kan worden op specifieke natuurbeschermingseisen van een gebied. Komt u straks beslagen ten ijs, en weet u wanneer en hoe te handelen onder deze nieuwe wet? Wij praten u in informele setting graag bij over de ins en outs. Heeft u interesse, neem dan contact op met ons.

 

Publicatieperikelen: de soep wordt niet zo heet gegeten!


Eind november leverde ons bureau de gevalideerde IMRO dataset op voor de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan buitengebied van de gemeente Hilvarenbeek. Bij het publiceren van dit ontwerpbestemmingsplan voltrok zich echter één van de grotere nachtmerries die een adviesbureau kan hebben. De gemeente kreeg keer op keer foutmeldingen bij de publicatie op ruimtelijkeplannen. De oorzaak daarvan was onvindbaar. De aankondiging was al gepubliceerd in de huis-aan-huis-bladen en de planning liet het niet toe om een herpublicatie te organiseren. Het plan moest zo snel mogelijk online! Na twee weken volledige inzet van verschillende partijen lukte het dan toch, het ontwerpbestemmingsplan werd gepubliceerd. Maar ja, de zienswijzentermijn was al begonnen, of toch niet?

Lees meer...

Paraplubestemmingsplannen NHW onherroepelijk


In opdracht van de provincie Gelderland stelde BugelHajema paraplubestemmingplannen op voor de uniforme bescherming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). De NHW staat op de voorlopige werelderfgoedlijst van UNESCO, als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam. Naast bescherming, bieden de nieuwe regels door maatwerk ook ruimte voor ontwikkelingen. Door samen gelijkluidende regels vast te stellen, kunnen initiatieven nu op een vergelijkbare manier worden begeleid en getoetst.

Lees meer...

Intergemeentelijke beleidsnotitie stimuleert innovatie Vitale Vakantie-parken Noord-Veluwe

 

De Veluwe is een van de belangrijke toeristisch gebieden in Nederland. De gemeenten en ondernemers op de Noord-Veluwe willen investeren in een aantrekkelijk verblijf, dat aansluit op de wensen van de consument.
In het programma Vitale Vakantieparken werken acht gemeenten op de Noord-Veluwe samen met vele andere partijen aan een aanpak gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de verblijfsrecreatie in de regio. Er wordt samengewerkt in drie sporen: economische kwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid en veiligheid.

Lees meer...
 

Eerdere nieuwsbrieven teruglezen?
Om al onze verstuurde nieuwsbrieven terug te lezen klikt u hier!

 
Copyright © 2016 BügelHajema Adviseurs, All rights reserved.