Copy

De overheid treedt steeds minder op als ontwikkelaar en rekent in deze tijden van crisis en krimp steeds meer op particuliere initiatieven en op kleinschalige ontwikkelingen. Een zich terugtrekkende overheid in combinatie met een snel groeiend aantal leegstaande winkels, kantoorpanden en maatschappelijke gebouwen vraagt om een bestemmingsplan dat sneller en beter inspeelt op deze ontwikkelingen; kortom meer flexibiliteit. De Wro biedt voldoende mogelijkheden. Het bestemmingsplan blijkt goed vergelijkbaar te zijn met een geavanceerde spiegelreflexcamera die uitsluitend voor het maken van de jaarlijkse vakantiekiekjes wordt gebruikt. Het bestemmingsplaninstrumentarium kan evenwel een veel mooier en bruikbaarder ‘plaatje’ opleveren dan het standaard gedetailleerde eindplan, mits de juiste instellingen worden toegepast.

Lees meer...

“Experimentgemeenten maken volop gebruik van de adviezen”

Dat zegt Marrit van der Schaar, projectleider van Platform31, over de adviezen, die in het kader van het experiment flexibele bestemmingsplannen zijn uitgebracht aan de 6 geselecteerde gemeenten.

Lees meer...
 

Academy-bijeenkomst over flexibele bestemmingsplannen

BügelHajema Adviseurs bundelt zijn activiteiten op het gebied van kennis en verdieping onder de naam BügelHajema Academy. Naar verwachting zullen we in de 2e helft van  september Academy-bijeenkomsten over flexibele bestemmingsplannen organiseren. Nadere mededelingen over plaats en tijd volgen zo spoedig mogelijk.

meer informatie BügelHajema Academy

BügelHajema levert bijdrage aan praktijkbijeenkomst Tapijnkazerne in Maastricht

Platform31 nodigt u uit om op woensdag 12 juni a.s. mee te gaan naar het de Tapijnkazerne in Maastricht.

Lees meer...

Masterclass organische stedelijke ontwikkeling
 
Platform31 organiseerde begin 2013 vier verdiepende cursusmiddagen over organische stedelijke ontwikkeling in de praktijk. Onze collega mr. J. (Jan) Oosterkamp was een van de masters tijdens de 4e studiemiddag op 14 februari, waar het juridisch-planologisch instrumentarium centraal stond.

Lees meer...

Amersfoort Isselt-West

Op dit moment onderzoeken we in opdracht van de gemeente Amersfoort voor het industrieterrein Isselt-West in hoeverre er mogelijkheden zijn te komen tot een sterkere functiemenging. 

Lees meer...

BügelHajema past nieuwe strategie in bestemmingsplan toe 
 
De gemeente Putten is voornemens om het bestemmingsplan Krachtighuizen te herzien. Om hiertoe te komen is door BügelHajema Adviseurs een visiedocument opgesteld. Hierin wordt een bijzondere strategie voorgesteld.

Lees meer...
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Copyright © 2013 BügelHajema Adviseurs, Alle rechten voorbehouden.

Contactgegevens:

Assen
Vaart nz 48-50
Postbus 274
9400 AG Assen
T 0592 316 206
F 0592 314 035
E
assen@bugelhajema.nl
Amersfoort
Utrechtseweg 7
Postbus 2153
3800 CD Amersfoort
T 033 465 65 45
F 033 461 14 11
E
amersfoort@bugelhajema.nl
Leeuwarden
Balthasar Bekkerwei 76
8914 BE Leeuwarden
T 058 215 25 15
F 058 215 91 98
E
leeuwarden@bugelhajema.nl


afmelden voor deze nieuwsbrief    Voorkeuren aanpassen