Copy
Een nieuwe plek voor ideeën
View this email in your browser

Het houdbare bestemmingsplan
landelijk gebied
Juristen nog niet op één lijn over stikstofregeling


Een ontwikkelingsgericht buitengebied met lange houdbaarheidsdatum, dat was het doel van de door ons bureau georganiseerde expertmeeting. Met de bijeenkomst wilde BügelHajema een platform creëren waar gezamenlijk gezocht kon worden naar een passende regeling voor de stikstofproblematiek in verband met agrarische ontwikkeling in een bestemmingsplan Buitengebied. Verschillende denkrichtingen zijn besproken en discussie werd niet geschuwd.

Lees verder...
 

Besluit Quickwins 1 november van kracht: Nu actie gemeente vereist!


Op 1 november 2014 treedt het Besluit Quick-wins  (BQw) en het restant van de wet Permanent maken Crisis- en herstelwet  (pChw) in werking. Op die datum verandert er veel ten aanzien van het afwijken van bestemmingsplannen en beheersverordeningen, tijdelijke vergunningverlening en vergunningsvrij bouwen. Ook de mantelzorg-regelingen van gemeenten vragen aanpassing. Maar hoe gaat dit in de praktijk? Welke gevolgen heeft dit voor de leges van een gemeente? En is een bijgebouwenregeling nog nodig?

Lees verder...

BügelHajema trots op plan voor Dataport Eemshaven


Niet elke dag is een project waarbij BügelHajema Adviseurs betrokken is, landelijk nieuws. En om direct helder te zijn, het ging ook niet om onze rol of een briljant product. Niettemin zijn wij ongelooflijk trots op het mogen begeleiden van de ruimtelijke planvorming dat de vestiging van Google faciliteert.

In opdracht van Groningen Seaports en in samenwerking met de gemeente Eemsmond en de provincie Groningen, is vanaf 2012 in redelijke stilte aan de planvorming gewerkt. Ons bureau coördineerde de onderzoeken, stelde het bestemmingsplan op, ontwierp het stedenbouwkundig plan en het landschapsinpassingsplan. In het slot van het proces was BügelHajema Adviseurs betrokken bij de vergunningverlening.


Lees verder...

BügelHajema op Locatie bij de Zeetoegang IJmond

 

Een van de ingewikkeldste inpassingsplannen van Nederland bestaat uit een klein plangebied met een héleboel belangen. De nieuwe sluis bij Velsen dient als toegang tot de havens van Amsterdam; een economisch doel van nationaal belang. Maar de impact qua natuur, geluid, luchtkwaliteit et cetera is net zo groot en complex. BügelHajema leverde een mooie bijdrage aan de vaststelling van het inpassingsplan door de Provinciale Staten van Noord-Holland op 22 september jl.

Lees verder...
 

Herdefiniëring als wapen tegen de krimp


BügelHajema Adviseurs was als stedenbouwkundig bureau betrokken bij de herinrichting van de Markt en de grachten van de historische vestingstad Groenlo. Het blad Straatbeeld publiceerde erover, lees hier de volledige publicatie.

 

Eerdere nieuwsbrieven teruglezen?
Om al onze verstuurde nieuwsbrieven terug te lezen klikt u hier!

 
Copyright © 2014 BügelHajema Adviseurs, All rights reserved.


Unsubscribe from this list