Copy

BügelHajema en de Omgevingswet


Afgelopen december sloten we met elkaar een mooi en succesvol jaar af. En we toonden ons vertrouwen in directeur Pieter Schollema, die een nieuwe termijn als onze algemeen directeur gaat vormgeven. Je leest erover in zijn blog

Met elkaar, betekent bij ons ook echt, mét elkaar. Ons werknemerszelfbestuur maakt dat we gezamenlijk de beslissingen nemen, in goede en minder goede tijden. We kregen er opnieuw een ontheffing voor, van de Sociaal Economische Raad. Door onze unieke bedrijfsstructuur is een ondernemingsraad niet nodig. Er zijn maar twee bedrijven in Nederland die deze ontheffing ook kregen. 

Het voeren van de dialoog en het komen tot een gedragen oplossing, het zit in onze bedrijfsgenen. Het maakt ons een uitermate geschikte partner in de transitie naar de Omgevingswet. We durven met elkaar keuzes te maken en elkaar te vertrouwen om besluiten te nemen. Deze tweede natuur zetten we graag in voor onze opdrachtgevers. We werken met hen en voor hen aan participatieprojecten en -processen. Onze nieuwe opdracht voor de energietransitie van Fryslân 2050 laat dit zien.   

Over Founding Fathers en een vooruitstrevende geschiedenis


Met de renovatie van onze vergaderruimte in Assen heeft de geschiedenis van ons bureau een prominente en zichtbare plek gekregen. Van boven de schouw kijken Piet Bügel en Rein Hajema in getekende vorm mee tijdens alle besprekingen. Zij hebben met het starten van hun eigen bureau de basis gelegd voor de fusie in 1994 waaruit het huidige BügelHajema Adviseurs is ontstaan. 

Lees meer...

Gemeenten mogen straks ook leges heffen op bestemmingsplannen en beheersverordeningen  ouder dan 10 jaar. 

 

Als het wetsvoorstel van de minister om de actualiseringsplicht uit de Wro te schrappen wordt aangenomen, zal dit gemeenten meer tijd en ruimte bieden om te werken aan de Omgevingswet. Het gevoel dat bij gemeenten (en hun adviseurs) leeft dat nu met twee petten op gewerkt wordt, zal daarmee verminderen. Er kan immers meer tijd besteed worden aan de implementatie van de nieuwe wet. De tijdrovende maar verplichte klus om ook aandacht te besteden aan de actualisering van bestemmingsplannen en beheersverordeningen die hun tiende verjaardag gaan vieren, komt te vervallen. 

Maar heeft het vervallen van de actualiseringsplicht ook gevolgen voor het heffen van leges? 

Lees meer...

Nieuw (plan)schaderecht onder de Omgevingswet. Wat verandert er? 

In januari 2017 is de consultatieversie van de Invoeringswet Omgevingswet gepubliceerd. Daarin is in afdeling 15.1 het nieuwe schaderecht opgenomen. Dit vervangt o.a. het huidige planschaderecht uit afdeling 6.1 Wro. Planschade wordt daarmee onder de noemer nadeelcompensatie gebracht. In titel 4.5 van de Awb wordt dit schaderecht in het algemeen geregeld. Deze titel zal ook van kracht worden op het omgevingsrecht voor zover artikel 15.1 e.v. van de Omgevingswet hier tenminste niet zelf al wat voor regelen. 

Lees meer...

Opdracht voor de Energietransitie Fryslân 


Met een reeks ateliers over energie en ruimte gaat BügelHajema mede vorm geven aan de regionale energiestrategie Fryslân . Deze eervolle opdracht gaan we uitvoeren samen met  H+N+S Landschapsarchitecten. 

De verbinding van de specialistische kennis van H+N+S met de brede expertise en verbondenheid met de regio van ons bureau was in het offertetraject een belangrijke troef. Onze bureaus gaan via bijeenkomsten verspreid over de provincie de verwachte energievraag vertalen naar het Friese landschap en de Friese maatschappij

Lees meer...

Vacatures

 

Nederland is weer volop plannen aan het maken. En dat merken we! Er komen heel veel innovatieve ideeën, initiatieven en nieuwe projecten bij ons voorbij. Zoveel, dat we op zoek naar nieuwe collega’s, die onze teams kunnen versterken. Bekijk hier ons actuele vacature-aanbod.  

Eerdere nieuwsbrieven teruglezen?
Om al onze verstuurde nieuwsbrieven terug te lezen klikt u hier!

 
Copyright © 2017 BügelHajema Adviseurs, All rights reserved.