Copy
Nieuwsbrief 02/2012
BügelHajema Adviseurs


BügelHajema introduceert nieuwe methode projectparticipatie

BügelHajema directeur Andries van den Berg werd uitgenodigd om op 24 april jl. een afscheidsspeech te geven voor scheidend wethouder Harry Struik van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. In zijn speech ging hij in op de ruimtelijke aspecten omtrent de huisvesting van groepen mensen die zich zonder overheidsbemoeienis niet kunnen redden.

Lees meer...


Wetsvoorstel 'Plattelands-woningen' aangenomen

Op 14 juni 2012 is het wetsvoorstel omtrent plattelandswoningen aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel maakt burgerbewoning van (voormalige) bedrijfswoningen mogelijk. Om dit te bewerkstelligen, wordt de huidige wetgeving op twee punten gewijzigd.

Lees meer...

Bestemmingsplannen voor de ondergrond

BügelHajema Adviseurs heeft de afgelopen tijd speciale aandacht gegeven aan de ondergrond in bestemmingsplannen. Zowel voor SKB (Tender Duurzame ontwikkeling van de ondergrond) en het NIROV is onderzoek verricht naar verschillende belangen in de ondergrond die in het bestemmingsplan moeten of kunnen worden geborgd. Deze projecten haken aan bij het rijksbeleid en het provinciaal beleid, waaronder de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. In deze structuurvisie wordt de ondergrond als een van de (nog maar) 13 rijksthema’s genoemd waarmee nu iets moet gebeuren. Provincies zijn daarom druk bezig met structuurvisies voor de ondergrond.

Lees meer...


Onderzoek samenhang provincie Groningen

Op 22 mei 2012 heeft de provincie Groningen haar visie over de toekomstige bestuurlijke inrichting van de provincie Groningen openbaar gemaakt. Het rapport omvat de samenvatting van de uitkomsten van een onderzoek naar de samenhang tussen gebieden en gemeenten in de provincie Groningen. Die samenhang hebben we onderzocht middels een groot aantal kaarten.

Lees meer...

krimp


Gemeente De Bilt wint twee beroepszaken

Gemeente De Bilt (provincie Utrecht) heeft het beroep tegen het Bestemmingsplan Stationsgebied en het Bestemmingsplan De Kwinkelier gewonnen. BügelHajema Adviseurs heeft in beide beroepsprocedures de gemeente hierbij vanaf aanvang geadviseerd en de gemeente in de zitting bijgestaan.

Lees meer...


BügelHajema werkt mee aan plannen voor vliegveld Twente

Het gebied van het militaire vliegveld Twente wordt herontwikkeld tot een burgervliegveld, omgeven door natuurgebied en voorzien van een geheel nieuw bedrijven- en leisureconcept. Bügelhajema Adviseurs ondersteunt bij het vormgeven van de procedures voor de verschillende bestemmingsplannen voor dit gebied.

Lees meer...
 

Lettele


Flexibel bestemmingsplan Havenkwartier vastgesteld

Op woensdag 13 juni 2012 heeft de gemeenteraad van Deventer het bestemmingsplan Havenkwartier vastgesteld. Dit flexibele bestemmingsplan is door BügelHajema Adviseurs opgesteld. Voor het bestemmingsplan lag de taak een balans te vinden tussen enerzijds het bieden van ruimte en vrijheid aan een veelheid van functies en anderzijds het recht doen aan de belangen van de aanwezige ondernemers en omwonenden.

Lees meer...

Copyright © 2012 BügelHajema Adviseurs, Alle rechten voorbehouden.


Contactgegevens:

Assen
Vaart nz 48-50
Postbus 274
9400 AG Assen
T 0592 316 206
F 0592 314 035
E assen@bugelhajema.nl
Amersfoort
Utrechtseweg 7
Postbus 2153
3800 CD Amersfoort
T 033 465 65 45
F 033 461 14 11
E amersfoort@bugelhajema.nl
Leeuwarden
Balthasar Bekkerwei 76
8914 BE Leeuwarden
T 058 215 25 15
F 058 215 91 98
E leeuwarden@bugelhajema.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp