Copy

Gewoon en bijzonder

Bekijk onze aanpak voor een nieuwe Omgevingsvisie.

Blog ROmagazine: Afscheid van de Randstad


Noord-Nederland is opgegeven, de kloof met de Randstad is niet meer te dichten. Wat rest is de vergetelheid en een zak met geld. Het afscheid van de Randstad biedt echter vele mogelijkheden, waarbij het noorden verder kan gaan in het versterken en ontdekken van de eigen krachten en waarden. Wat daar voor nodig is? Lees hier onze blog.

Lees meer...

Omgevingsdialoog volgens BügelHajema


In de praktijk van de ruimtelijke ordening stuiten we steeds vaker op de term omgevingsdialoog. Maar wat is nu precies een omgevingsdialoog en waarin onderscheidt deze zich van de reguliere inspraak?

Lees meer...

Provinciaal Inpassingsplan 'Nieuwe Verbinding N69' vastgesteld


Nadat er decennia lang gepraat en gedacht is over een oplossing voor de verkeers- en leefbaarheidsproblemen rond de N69, hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant het Provinciaal Inpassingsplan Grenscorridor N69 op 31 oktober 2014 vastgesteld.

Lees meer...
Eerdere nieuwsbrieven teruglezen?
Om al onze verstuurde nieuwsbrieven terug te lezen klikt u hier!

Copyright © 2014 BügelHajema Adviseurs, All rights reserved.