Copy

Ontsnappen uit de Escaperoom.. Klaar voor de Omgevingswet!


De inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2019 lijkt nog ver weg. Maar veel overheden en organisaties beseffen hoe belangrijk het is om tijdig voor te sorteren op wat de minister de grootste stelselwijziging noemt sinds de invoering van de Grondwet in 1848. Voor dit doel hebben we als bureau de 'Omgevingswet Escaperoom' ontwikkeld. Een spel dat de deelnemers de impact van de omgevingswet op het dagelijks doen en laten aan den lijve laat ondervinden. Leuk, dat zeker, maar ook een indringende wijze om te ervaren wat de omgevingswet teweeg brengt als het gaat om integraliteit, samenwerking en (bedrijfs)cultuur.

Lees meer...

Stad en toekomst

 

Welke functie heeft een stad in de toekomst? Bloggend en journalistiek Nederland raakt er niet over uitgepraat. Recent laaide de discussie weer op. Waarom zet Nederland niet in op de ontwikkeling van één wereldstad? In Nederland blijft dit onderwerp actueel door de lang geleden ingezette Randstad-koers. Is deze spreidingsgedachte vandaag nog houdbaar?

Lees meer...

Vergunningstermijnen in de nieuwe Wet natuurbescherming

Over twee maanden wordt de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt o.a. de Natuurbeschermingswet 1998. Wat zijn de veranderingen in de procedures? En zijn er ook veranderingen in de rechtsbescherming?

Lees meer...

Ontwerpen doe je niet alleen!


Toekomstige bewoners en omwonenden werkten aan een nieuw plan in de gemeente Medemblik. Betrokkenen maar ook de kinderen van groep 7 en 8 konden kiezen welke sfeer het nieuwe woongebied zou moeten krijgen voor wat betreft het bebouwingsbeeld en het beeld van de openbare ruimte. Het was meteen duidelijk dat de leerlingen het heel belangrijk vinden dat er ook in het nieuwe woongebied ruimte is voor sport, spel en natuur.

Lees meer...

Mijlpaal bereikt voor vrije busbaan bij Hilversum

 

Al jaren is er over gediscussieerd, maar op 3 oktober jl. heeft Provinciale Staten van Noord Holland een belangrijk besluit genomen: het Provinciaal Inpassingsplan voor de vrije busbaan in ’t Gooi is vastgesteld! Daarmee is een belangrijke stap gezet om een vrije Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-busbaan te realiseren. De HOV-baan zorgt ervoor dat bussen frequent, op tijd en filevrij kunnen blijven rijden, vanaf de A27 langs het spoor naar het station van Hilversum. Om te voldoen aan de vereiste criteria op het gebied van frequentie, betrouwbaarheid en snelheid zijn vrije busbanen op een deel van het traject nodig.

Lees meer...

Eerdere nieuwsbrieven teruglezen?
Om al onze verstuurde nieuwsbrieven terug te lezen klikt u hier!

 
Copyright © 2016 BügelHajema Adviseurs, All rights reserved.