Copy
Een nieuwe plek voor ideeën
View this email in your browser

BügelHajema lanceert web-app raadweten.nl

Na de verkiezingen van 19 maart jl. zijn in Nederland weer veel nieuwe raadsleden geïnstalleerd. In hun functie krijgen zij de komende raadsperiode met een veelvoud aan onderwerpen te maken. Eén daarvan is de ruimtelijke ordening en alles wat daarmee samenhangt.

Voor hen, maar eigenlijk voor iedereen die werkzaam of geïnteresseerd is in de ruimtelijke ordening, ontwikkelden wij de web-app 'Raadweten'. Deze app belicht de rol van raadsleden en bestuurders in de ruimtelijke ordening, maar bevat ook een op de ruimtelijke ordening toegesneden begrippenlijst en een tool om voor een bepaald adres de geldende ruimtelijke plannen te raadplegen.

Onze web-app ‘Raadweten’ werkt op alle digitale platforms. U kunt de app bereiken via: www.raadweten.nl.

Westpoort Groningen: het roer om


Het roer gaat om voor bedrijventerrein Westpoort bij Groningen. Het terrein, ooit met hooggespannen verwachtingen in de markt gezet, is de afgelopen jaren slechts voor een klein deel gevuld; de verwachte prestigieuze bedrijven bleven weg. Daarom wordt voor dit terrein een nieuwe koers uitgelegd met behulp van het strategisch beleidsdocument ‘De Rode Loper, uitwerking Westpoort’. Dit document, opgesteld door ons bureau, werd in maart 2014 vastgesteld door het college van de gemeente Groningen.  

Lees verder...

Actief aan de slag met uw winkelgebied


De transformatie van ons ruimtegebruik is duidelijk zichtbaar in uw winkelgebied. Leegstand, versnippering, de opkomst van webwinkels, nieuwe afhaalpunten en de waarde van de winkelbeleving zijn termen die in ieder winkelcentrum een rol spelen. Veel stedelijke centra staan voor een grote opgave om het winkelgebied aantrekkelijk te houden voor winkelier en bezoeker. Dit vereist samenwerking, visie en flexibiliteit.

Als bureau helpen wij u graag verder met:
Lees verder...

Het omgevingscontract

 

Herkent u dat? Ellenlange procedures om een mooi initiatief tot bloei en ontwikkeling te brengen? Nederland lijkt te zijn vastgelopen in een traditionele manier van werken.  Een manier die de wij/zij verhoudingen versterkt, terwijl we juist behoefte hebben aan het versterken van saamhorigheid en begrip voor elkaar.  

Lees verder...
 

Uitnodigingsplanologie & beloningsplanologie in het buitengebied

Stimuleren van dynamiek in het landelijk gebied


De veranderingen in het landelijk gebied gaan snel. De agrarische sector schaalt op, maar even zoveel boerderijen komen vrij voor nieuwe functies. Bij het opstellen van een bestemmingsplan zijn deze turbulente ontwikkelingen in het buitengebied niet allemaal te overzien; het tempo niet, maar zeker de reikwijdte niet. Want, in economische luwte loopt het tempo van ontwikkelingen terug. Maar, het daagt de mensen wél uit om innovatief en vindingrijk te zijn! Dit leidt tot verrassende initiatieven die je als gemeente niet ziet aankomen en graag wil omarmen. Het geldende bestemmingsplan staat dit vaak in de weg.

Lees verder...

Gierzwaluw behoudt zijn nestplaats in het Rode Dorp

 

Op 25 april jl. was het feest in Harlingen. De renovatie van de bijzondere woonbuurt het Rode Dorp is nagenoeg afgerond. Al in een vroeg stadium werd duidelijk dat de woonbuurt zeer geliefd is bij bewoners, maar ook bij gierzwaluwen. Om te voorkomen dat deze laatste groep bewoners na de renovatie niet terug kon keren naar de eigen stek, kwamen BügelHajema Adviseurs en de Fryske Fûgelwacht met een plan van aanpak voor de gierzwaluw in het Rode Dorp. De streng beschermde vogelsoort heeft een voorliefde voor oudere woonbuurten en ze keert voor iedere broedperiode graag terug naar hetzelfde nest. Het aantal gierzwaluwen neemt echter af door sloop en renovatie van woningen en een steeds betere isolatie.

Lees verder...
 

De eerste gemeentelijke Omgevingsvisie vastgesteld!


De eerste vastgestelde gemeentelijke Omgevingsvisie, opgesteld door BügelHajema Adviseurs, is een feit: de Omgevingsvisie Hellendoorn, Natuurlijk Avontuurlijk!

Een visie waarin geen plannen zijn uitgerold, maar waarmee gestuurd kan worden op versterking van de identiteit van de gemeente. Het beter benutten en versterken van de zogenoemde ‘unique selling points’ van de gemeente vraagt om een andere werkwijze, van zowel de gemeente als van ondernemers met ontwikkelplannen.

Lees verder...

Eerdere nieuwsbrieven teruglezen?
Om al onze verstuurde nieuwsbrieven terug te lezen klikt u hier!

 
Copyright © 2014 BügelHajema Adviseurs, All rights reserved.


Unsubscribe from this list