Copy

Beleidsregels creëren de ruimte bij inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard

BügelHajema stelde het inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard op in opdracht van de provincie Gelderland. De nadruk daarin ligt op ontwikkelingsruimte voor de (glas)tuinbouw. Hierbij is de beleidsvrijheid voor Gedeputeerde Staten (GS) flexibel ingevuld aan de hand van beleidsregels.

Lees meer...

Nieuwe nota Omgevingskwaliteit voor Ermelo


De gemeente Ermelo heeft nieuw welstandsbeleid. Op 19 november 2015 stelde de raad de ‘Nota Omgevingskwaliteit’ vast. Welstandstoezicht blijft nodig. Er zijn immers twee keer zoveel buren als inwoners in een gemeente. Het moet alleen veel eenvoudiger. Met behulp van deze nieuwe nota kunnen ‘gewone’ bouwplannen aan de balie makkelijker getoetst en snel afgehandeld worden. De nota is opgesteld door BügelHajema in nauwe samenwerking met de bewoners in de gemeente.

Lees meer...

Cursus stikstof / PAS en ruimtelijke plannen

Onze collega Henk Veldhuis gaf recentelijk een studiemiddag over stikstof/PAS en ruimtelijke plannen in de gemeente Heusden. In een bijeenkomst van twee uur gaf Henk uitleg over de doorwerking van stikstofproblematiek in bestemmingsplannen en hoe de PAS daarin een rol speelt. Ook de nieuwe Wet natuurbescherming kwam daarbij aan de orde. 

Lees meer...

Actualisering bestemmingsplan Landelijk gebied Lopik met verbrede reikwijdte

 

BügelHajema heeft opdracht gekregen om het bestemmingsplan Landelijk gebied van de gemeente Lopik te actualiseren. Geen gewone actualisering. De gemeente heeft dit plan namelijk bij het ministerie aangemeld als project met een ‘verbrede reikwijdte’. Daarmee wil de gemeente vooruitlopen op de komst van de Omgevingswet. Dat biedt uitstekende mogelijkheden om onze kennis en kunde voor de vernieuwingen in het omgevingsrecht toe te passen!

Lees meer...
 

Omgevingsplan buitengebied Steenwijkerland


Een paar weken geleden kreeg BügelHajema de opdracht om voor (en met) de gemeente Steenwijkerland een Omgevingsplan op te stellen. In de 11e tranche van de Crisis- en herstelwet is artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet van toepassing verklaard op het buitengebied van de gemeente Steenwijkerland. Daardoor is het mogelijk om een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (lees: omgevingsplan) op te stellen. 

Lees meer...
De opnames voor het programma Doe Maar Duurzaam! van RTL7 zijn achter de rug. Mischa Teensma wordt daarin, samen met de gemeente Leeuwarden, geïnterviewd over het Plan voor de Zon. Uitzending 6 maart! 
 

Eerdere nieuwsbrieven teruglezen?
Om al onze verstuurde nieuwsbrieven terug te lezen klikt u hier!

 
Copyright © 2016 BügelHajema Adviseurs, All rights reserved.